Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotary Foundation Seminar Distrikt 2310 Oktober/November 2010 ved Sverre Øverland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotary Foundation Seminar Distrikt 2310 Oktober/November 2010 ved Sverre Øverland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotary Foundation Seminar Distrikt 2310 Oktober/November 2010 ved Sverre Øverland

2 Formål Formidle kunnskap om og og forståelse for The Rotary Foundations og dens betydning for at vi rotarianere skal kunne leve opp til vårt motto om å GAGNE ANDRE 01.07.2014Sverre Øverland2

3 Hvem er vi – som vil forsøke å formidle budskapet • Sverre Øverland, leder TRF komiteen D2310 – sverre.overland@online.no • Anne Torsvik, leder ”END POLIO NOW” komiteen – annetors@online.no • Thor Hægh, leder for ”Grant” komiteen – thorhaegh@yahoo.no • (Asbjørn Lein, Rotary Center for International Studies - ”fredsstudier” - aslei@online.no ) aslei@online.no 01.07.2014Sverre Øverland3

4 Kjøreplan • Rotary´s formål • The Rotary Foundation (TRF) = Rotary stiftelsen • Litt historikk – og fremtid • Hva utretter rotarianere gjennom TRF • Litt om hvordan TRF er bygget opp • Bidrag fra D2310 og støtte tilbake • Hvordan kan vi rotarianere bidra • Holder stiftelsen med sine fond mål 01.07.20144Sverre Øverland

5 Rotarys formål Fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all vår virksomhet, og spesielt viljen til å: 1.Utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre 2.Stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke den enkelte rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet 3.Gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv 4.Arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom et verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forenet i idealet om å gagne andre 01.07.20145Sverre Øverland

6 Å gagne andre Vi trekker på vår erfaringer fra et mangfold av yrker og vårt fellesskap i klubbene og bidrar med vår kompetanse, tid og økonomi til Lokale prosjekter og Internasjonale prosjekter Gjennom Rotarys egen stiftelse/utviklingsbank The Rotary Foundation(TRF) Sverre Øverland01.07.20146

7 Starten…..(1) •Første Rotary klubb - i Chicago - 1905 •Initiativtaker - Paul P. Harris (ung jurist) Rotary Founder Paul Harris • Klubb med 4 medlemmer, forskjellige yrker • Møttes hver uke på omgang hos hverandre u Fra starten: • Yrkesetikk • Service og sosialt engasjement 01.07.20147Sverre Øverland

8 Starten (2) Noen av de første prosjektene • 1907 – Sanitæranlegg i Chicago • 1912 – 4000 USD til veiprosjekt • 1913 – julegaver til 15000 mennesker ”in need” - Julebussen • 1916 – kurs i etikk for ”office boys” - RYLA • 1916- leir for funksjonshemmede – Handicamp • 1917- sko til flyktninger – Klær til Bulgaria • 1917-18 arbeidskontor for sjøfolk og soldater 01.07.20148Sverre Øverland

9 TRF - De lange linjer • Arch Klumpf, RI president 1916-17 – Entusiasme og engasjement ikke nok for å nå Rotarys mål om internasjonal forståelse og fred i verden. Det måtte et økonomisk fundament til. • 1917 – The Rotary Foundation - en stiftelse – Selvstendig status i forhold Rotary International av skattemessige og juridiske årsaker • 1947 - En ny giv i etter Paul Harris død – Fram til i dag – en enorm utvikling • 2010 – 3 års utprøving av en ”Future Vision Plan” • 2013 -2017 - full implementering av FVP 01.07.20149Sverre Øeverland

10 TRF – organisering • Ledes av 13 ”trustees” – Evanston – med støtte fra profesjonelle forvaltere • Hvert distrikt skal ha Rotary Foundation komité med leder som velges for 3 år • Hver klubb skal ha en Rotary Foundation ansvarlig/komite – og bør ha en president som engasjerer seg!

11 The Rotary Foundation Formål Å gjøre Rotarianere i stand til å fremme forståelse, goodwill og fred i verden gjennom å bidra til bedre helse, gi støtte til utdanning og lindre fattigdom MOTTO DOING GOOD IN THE WORLD

12 TRF - noen nøkkeltall fra siste regnskapsår •Totale bidrag : 273.3 mill USD –I hovedsak bidrag fra rotarianere og i tillegg avkastning av egenkapital •Totale utbetalinger : 250.6 mill USD (1.5 mrd kr) –Summen av bidrag til humanitære program (90,8%), administrative (3,6%), og “fundraising” utgifter (5,4%) •Egenkapital: 691.7 mill USD (4.15 mrd kr) Kilde: www.charitynavigator.com 01.07.2014Sverre Øverland12

13 Humanitære program TRFs prioriterte områder  Mødre og barns helse  Rent vann og sanitære forhold  Forebygge og behandle sykdom  Grunnutdanning og leseferdighet  Samfunns- og økonomisk utvikling  POLIO PLUS

14 Rotary – skaffer rent drikkevann.

15 Rotary – forbedrer sanitære forhold

16 En skole i Kalamo, Zambia 2006 Å forbedre slike forhold er å bekjempe analfbetisme

17 Utdannings- og kulturelle program Prioritert område: Fredsarbeid og konfliktforebygging / løsning Fremmer internasjonal forståelse ved å bringe sammen mennesker fra forskjellige land og kulturer • Rotary Center International Studies -”fredsstudier” over to år på master nivå – Asbjørn Lein, Nesbyen RK • Group Study Exchange (GSE) – Finn Gomnæs, Bærum RK • Ambassadorial Scholarship – Arne Johannes Eriksen, Holmenkollen RK 01.07.201417Sverre Øverland

18 TRF’s fire måter å bidra på

19 Finansiering av Matching Grant mv Avkastning fra fondet Distriktets DDF-midler Verdensfondet Finansiering av TRFs Matching Grant- og andre program Bidrag fra klubber/ rotarianere 01.07.201419Sverre Øverland

20 Hvordan å forstå APF/Share* 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007 2008 50% World Fund 50% District Designated Funds (DDF) •Matching Grants •Group Study Exchange (GSE) •Health, Hunger and Humanity Grants (3-H) •Rotary Centers for International Studies • Matching Grants • District Simplified Grants • Rotary Centers for International Studies • PolioPlus *Avkastning dekker TRF administrative utgifter. *Avkastning dekker TRF administrative utgifter.

21 ”The Annual Program Fund” og ”District Designatet Fund” • Bidrag fra klubber D2310 til APF i 2007/08 – USD 56.910 • Tilbake i 2010/11 fra APF som DDF: USD 28.455 + DDF fra tidligere år USD 9.045 = til disposisjon 2010/11: USD 37.500 Av disse: • USD 31.900 til Matching Grant • USD 5.600 til Distrikt Simplified Grants (Forenklet prosjektstøtte) 01.07.201421Sverre Øverland

22 Matching Grant D2310 kan i 2010-11 støtte med USD 31.900 • TRF bidrar med 50% av klubbens bidrag og 100% av distriktets bidrag Eksempel: • Klubb har kr 50.000 – TRF bidrar med kr 25.000 • Distrikt bidrar kr 90.000 – TRF bidrar med kr 90.000 = kr 255.000 • Krav til samarbeid med klubb i mottaker land (host) • Søknadsskjema samt retningslinjer finnes på: www.rotary.orgwww.rotary.org Leder av Grant komiteen D2310 og kontakt : Thor Hægh 01.07.201422Sverre Øverland

23 District Simplified Grant D2310 kan 2010/11 støtte med USD 5.600 • Forenklet prosjektstøtte - klubber søker distriktet (som avgjør) om støtte til enklere prosjekt lokalt eller internasjonalt • Prosjektet skal være gjennomført og rapportert innen 1. juli 2011 • Søknad skal inneholde en enkel prosjektplan, budsjett og finansieringsplan • 9 søknader mottatt innen søknadsfrist 15. sept • Pengene er fordelt på to prosjekter – Holmenkollen RK: Innkjøp av skolepulter – Cirebon, Indonesia (12.000 kr) – Hovin/Bryn/Østensjø: Skolegang for 30 elever – Gulu, Uganda (20.000 kr) 01.07.201423Sverre Øverland

24 Hvordan kan vi bidra? (Slik - få enda mer tilbake) • Den enkelte klubb - evt i samarbeid mellom andre klubber: – Prosjekter hvor bare fantasien og energien setter begrensninger ( kulturkvelder, konserter, inter-citymøter, utflukter i nærmiljøet, utlodninger, og loppemarked mv.) • Den enkelte klubb. – Som del av den årlige kontingent og/eller faste inntekter • Den enkelte rotarianer 01.07.201424Sverre Øverland

25 Avtalegiro - som bidrag til TRF • Trekk en gang pr måned • Minimum Kr 50 (dvs kr 36) pr måned – kr 600 (dvs 432 kr) pr år • Alternativt innbetaling en gang pr år 01.07.201425Sverre Øverland

26 Klubber og medlemmer med avtalegiro • Pr 1. juli 2009: – 96 rotarianere – 22 klubber • Pr 1. juli 2010: – 153 rotarianere – 29 klubber • 600 kr pr rotarianer = KR 1.380.000 pr år 01.07.201426Sverr Øverland Hvordan bli flere: • www.rotary.no www.rotary.no – Toppmeny: Rotaryfondet og du finner oppskriften på høyre side • www.rotary.org www.rotary.org

27 01.07.2014Sverre Øverland27

28 Bidrag til Annual Program Fund D2310 i 2009 – 2010 Samlet bidrag USD 43.464 – tilsvarer 18 USD pr medlem 10 på topp: 1.Hønefoss Øst RKUS$91,42 pr medlem 2.Nordberg RK“69,55” 3.Eiksmarka RK“57,92” 4.Lier Øst RK”52,28” 5.Skøyen RK”50,19” 6.Kolsås RK”49,85” 7.Akersborg RK”49,48” 8.Gol RK”43,33” 9.Oslo Nord RK”39,74” 10.Groruddalen RK”39,10” 17 klubber bidrar ikke (0-klubber). 01.07.201428Sverre Øverland

29 Holder TRF mål? Dokumentasjon •www.rotary.org www.rotary.org •Søkerute: Annual Report - eller •Klikk på “About us” og videre på “Financials” •(viktig å skille mellom RI og TRF) • www.charitynavigator.com www.charitynavigator.com • skriv i søkerute ”The Rotary Foundation” • www.polioeradication.org • Global Polio Eradication Initiative 01.07.201429Sverre Øverland

30 www.charitynavigator.comwww.charitynavigator.com : 10 of the Best Charities Everyone’s Heard Of Rangering som nr 4 blant de 10 beste - merket **** Vurdering Disse 10 hjelpeorganisasjoner arbeider over hele landet (USA) og verden. De er store komplekse organisasjoner med budsjett på over 100 mill USD, og minst 65 mill USD i egenkapital. De er anerkjente merkenavn bl. a. på grunn av den meget gode økonomistyring, ingen enkel oppgave tatt i betraktning omfanget og størrelsen på deres virksomhet. Givere kan føle seg trygge på at disse USA registrerte institusjoner anvender de gaver de mottar på en meget god måte. 01.07.2014 30Sverre Øverland

31 Doing good in the world Motto 01.07.201431Sverre Øverland

32 Our world --- not as it is, but as it could be… Takk


Laste ned ppt "Rotary Foundation Seminar Distrikt 2310 Oktober/November 2010 ved Sverre Øverland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google