Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KIP-PROSJEKT VURDERING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KIP-PROSJEKT VURDERING"— Utskrift av presentasjonen:

1 KIP-PROSJEKT VURDERING
Romsdal videregående skole Elektrofag

2 PROBLEMSTILLING Utvikling av vurdering etter Kunnskapsløftet
Styringsdokument Forskrifter til opplæringsloven Program for digital kompetanse Stortingsmelding nr. 16 Stortingsmelding nr. 30, kultur for læring Kunnskapsløftet Opplæringslova med forskrifter

3 VURDERINGSBEGREPET I LYS AV PEDAGOGIKK OG DIDAKTIKK
Vigotsky Sosial samhandling Dewey Utdanning til demokrati Learning by doing Schøn Den reflekterte læreren Piaget Aktivitetslæring- eleven konstruerer kunnskapen selv

4 KJENNETEGN Dialog med : Elever Bedrifter Læreren Fagspesifikk læreplan
Den generelle læreplanen Bedrifter Bedriftenes oppfatning av dagens kompetanse Bedriftenes prioriteringer av ønskede kompetanse Læreren Kjennetegn for de ulike karaktergradene

5 BEDRIFTENES PRIORITERINGER OM ELEVENES KOMPETANSE

6 BEDRIFTENES OPPFATNING AV ELEVENS NIVÅ I DAG, OG ØNSKET NIVÅ

7 ELEVENES OPPFATNING AV DEN GENERELLE LÆREPLANENS BETYDNING

8 VURDERINGSVERKTØY- ELEVENES OPPFATNING KONTRA ELEVENES FORSLAG

9 ELEVUNDERSØKELSEN 2008 Læring Vurdering og veiledning Elevmedvirkning

10 EGENVURDERING KVALITETSSIKRING
Vurdering PTF Egenvurdering Ekstern vurdering Skolebasert vurdering

11 Eksempel på kjennetegn som brukes til vurdering av eget arbeid i en elektroinstallasjon.
KJENNETEGN - MÅLING/PRØVING VEILEDNING Er det målt kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser? Målingen skal utføres med et måleinstrument som benytter 200mA målestrøm, og skal utføres på alle kurser, utjevninger og forbindelsesledere. Kontroller at måleresultatet er i henhold til lengde og tverrsnitt. Noen verdier for lederresistans for forskjellige tverrsnitt pr. meter (Cu) 1,5 mm2Cu = 12,10mΩ 2,5 mm2Cu = 7,41mΩ 4,0 mm2Cu = 4,61mΩ 6,0 mm2Cu = 3,08mΩ 10 mm2Cu = 1,83mΩ 16 mm2Cu = 1,15mΩ Er det utført isolasjonsmåling? (Måles mellom hver spenningsførende leder og jord) Skal utføres på aller arbeider, selv om det er utført mindre endringer ( ny kontakt, etc. ) Isolasjonsresistansen skal være >1MΩ/kurs. Måleresultatet skal dokumenteres. For gamle anlegg gjelder kravene som gjaldt da anlegget ble bygd.

12

13 Blå - Under forventet Lilla - Som forventet Hvit – Over forventet

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


Laste ned ppt "KIP-PROSJEKT VURDERING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google