Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KIP-PROSJEKT VURDERING Romsdal videregående skole Elektrofag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KIP-PROSJEKT VURDERING Romsdal videregående skole Elektrofag."— Utskrift av presentasjonen:

1 KIP-PROSJEKT VURDERING Romsdal videregående skole Elektrofag

2 PROBLEMSTILLING  Utvikling av vurdering etter Kunnskapsløftet  Styringsdokument Forskrifter til opplæringsloven Program for digital kompetanse 2004-2005 Stortingsmelding nr. 16 Stortingsmelding nr. 30, kultur for læring Kunnskapsløftet Opplæringslova med forskrifter

3 VURDERINGSBEGREPET I LYS AV PEDAGOGIKK OG DIDAKTIKK  Vigotsky Sosial samhandling  Dewey Utdanning til demokrati Learning by doing  Schøn Den reflekterte læreren  Piaget Aktivitetslæring- eleven konstruerer kunnskapen selv

4 KJENNETEGN  Dialog med : Elever  Fagspesifikk læreplan  Den generelle læreplanen Bedrifter  Bedriftenes oppfatning av dagens kompetanse  Bedriftenes prioriteringer av ønskede kompetanse Læreren  Fagspesifikk læreplan  Den generelle læreplanen  Kjennetegn for de ulike karaktergradene

5 BEDRIFTENES PRIORITERINGER OM ELEVENES KOMPETANSE

6 BEDRIFTENES OPPFATNING AV ELEVENS NIVÅ I DAG, OG ØNSKET NIVÅ

7 ELEVENES OPPFATNING AV DEN GENERELLE LÆREPLANENS BETYDNING

8 VURDERINGSVERKTØY- ELEVENES OPPFATNING KONTRA ELEVENES FORSLAG

9 ELEVUNDERSØKELSEN 2008  Læring  Vurdering og veiledning  Elevmedvirkning

10 EGENVURDERING KVALITETSSIKRING  Vurdering PTF Egenvurdering Ekstern vurdering Skolebasert vurdering

11 KJENNETEGN - MÅLING/PRØVINGVEILEDNING Er det målt kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser? Målingen skal utføres med et måleinstrument som benytter 200mA målestrøm, og skal utføres på alle kurser, utjevninger og forbindelsesledere. Kontroller at måleresultatet er i henhold til lengde og tverrsnitt. Noen verdier for lederresistans for forskjellige tverrsnitt pr. meter (Cu) 1,5 mm2Cu = 12,10mΩ 2,5 mm2Cu = 7,41mΩ 4,0 mm2Cu = 4,61mΩ 6,0 mm2Cu = 3,08mΩ 10 mm2Cu = 1,83mΩ 16 mm2Cu = 1,15mΩ Er det utført isolasjonsmåling? (Måles mellom hver spenningsførende leder og jord) Skal utføres på aller arbeider, selv om det er utført mindre endringer ( ny kontakt, etc. ) Isolasjonsresistansen skal være >1MΩ/kurs. Måleresultatet skal dokumenteres. For gamle anlegg gjelder kravene som gjaldt da anlegget ble bygd. Eksempel på kjennetegn som brukes til vurdering av eget arbeid i en elektroinstallasjon.

12

13 Blå - Under forventet Lilla - Som forventet Hvit – Over forventet

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26


Laste ned ppt "KIP-PROSJEKT VURDERING Romsdal videregående skole Elektrofag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google