Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NRLs vannskadeprosjekt ”Vann på avveier – en bransjeutfordring”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NRLs vannskadeprosjekt ”Vann på avveier – en bransjeutfordring”"— Utskrift av presentasjonen:

1 NRLs vannskadeprosjekt ”Vann på avveier – en bransjeutfordring”
videreføres i NRLs nye prosjekt ”SIKKER VANNinstallasjon” NRLs Bransjekonferanse på If Sikkerhetssenter, Hobøl, den Adm.dir. Tor Backe, NRLs Administrasjon

2 ”SIKKER VANNinstallasjon”
Styringsgruppen videreføres Tor Backe NRL leder Ole Larmerud NRL Andreas Pihl FNH Ulf Michaelsen If Lars-Erik Fiskum Sintef Byggforsk Knut Jensen Eriksen & Jensen Evy Aker , prosjektleder

3 SIKKER VANNinstallasjon
Implementering av resultater fra ”Vann på avveier” Målsetting Redusere vannskader gjennom å tilby NRL- bedriftene ”Sikker Vanninstallasjons- konseptet” – et verktøy for vannskadeforebygging Konseptets Rettet mot definerte skadeårsaker filosofi Enkelt å kommunisere Praktisk gjennomførbart Lønnsomt for Kunde Rørleggerbedrift Forsikringsselskap Samfunnet

4 SIKKER VANNinstallasjon
Samarbeid mellom: Myndigheter /bransjer BE , NRL (rørbransjen) og FNH Bransjer NRL, (rørbransjen) og FNH Bedrift /selskap NRL - bedrift og forsikringsselskap Selskap/kunde Forsikringsselskap og forbruker Sverige/Norge Säker Vatteninstallation /Sikker Vanninstallasjon

5 RESULTATER FRA ”VANN PÅ AVVEIER”
KUNNSKAP OM SKADEÅRSAKER 1. Bransjens ansvar Monteringsfeil Monteringsfeil, lite robuste produkter Produktfeil Feil påført av andre 2. Kundens ansvar Elde, slitasje, mangelfullt vedlikehold Kunden kjøper dårlige produkter

6 SIKKER VANNinstallasjon
Monteringsfeil Monteringsfeil, lite robuste produkter Produktfeil Feil påført av andre Elde, slitasje, mangelfullt vedlikehold Kunden kjøper dårlige produkter BRUK AV MONTERINGSANVISNING BE Krav til monteringsanvisning på skandinavisk TEK § 5-14 Produsent Ansvarlig for oversetting Rørlegger Skal følge monteringsanvisning

7 SIKKER VANNinstallasjon
Monteringsfeil Monteringsfeil, lite robuste produkter Produktfeil Feil påført av andre Elde, slitasje, mangelfullt vedlikehold Kunden kjøper dårlige produkter KVALITETSSIKRING NRL Utvikler mal for sjekkliste Rørlegger Skal utføre kontroll og fylle ut sjekkliste

8 SIKKER VANNinstallasjon
Monteringsfeil Monteringsfeil, lite robuste produkter Produktfeil Feil påført av andre Elde, slitasje, mangelfullt vedlikehold Kunden kjøper dårlige produkter ROBUSTE PRODUKTER OG LØSNINGER FNH (FG Vann) Stiller krav til produkt utover myndighetskrav i TEK NRL Synliggjør kravene via NRLs hjemmesider Rørlegger Skal velge robuste produkter og løsninger

9 SIKKER VANNinstallasjon
Monteringsfeil Monteringsfeil, lite robuste produkter Produktfeil Feil påført av andre Elde, slitasje, mangelfullt vedlikehold Kunden kjøper dårlige produkter DOKUMENTASJON Myndighetskrav Påse at krav til dokumentasjon er ivaretatt, jf TEK § 5–11.1. Brev til leverandørene Synliggjøring via NRLs hjemmeside til SINTEF Byggforsk

10 SIKKER VANNinstallasjon
Monteringsfeil Monteringsfeil, lite robuste produkter Produktfeil Feil påført av andre Elde, slitasje, mangelfullt vedlikehold Kunden kjøper dårlige produkter SPORBARHET Myndighetskrav Krav til sporbarhet (opprinnelse) TEK § 5–1.1

11 SIKKER VANNinstallasjon
Monteringsfeil Monteringsfeil, lite robuste produkter Produktfeil Feil påført av andre Elde, slitasje, mangelfullt vedlikehold Kunden kjøper dårlige produkter MARKEDSEVALUERING Evalueringsgruppe Overvåking av produkttyper og skadeårsaker Forsvarlige reklamasjonsrutiner som sikrer bevis Frivillige bransjekrav Synliggjøring av problemstillinger og bransjekrav via NRL og fagpresse

12 SIKKER VANNinstallasjon
Monteringsfeil Monteringsfeil, lite robuste produkter Produktfeil Feil påført av andre Elde, slitasje, mangelfullt vedlikehold Kunden kjøper dårlige produkter BILDEDOKUMENTASJON NRL Definerer hva som skal dokumenteres Rørlegger Skal ta bilder og lagre på prosjekt

13 SIKKER VANNinstallasjon
Monteringsfeil Monteringsfeil, lite robuste produkter Produktfeil Feil påført av andre Elde, slitasje, mangelfullt vedlikehold Kunden kjøper dårlige produkter TVERRFAGLIG FORUM NRL, NORSK TEKNOLOGI, VKE Tverrfaglig seminar RIF, NAL, VVS - FORENINGEN Mål: tverrfaglig forum

14 SIKKER VANNinstallasjon
Monteringsfeil Monteringsfeil, lite robuste produkter Produktfeil Feil påført av andre Elde, slitasje, mangelfullt vedlikehold Kunden kjøper dårlige produkter LEKKASJESIKRINGSPRODUKTER Rørlegger monterer Automatisk lekkasjestopper eller elektronisk stengeventil (f.eks.”NRL Stoppen”)

15 SIKKER VANNinstallasjon
Ved nybygg og større rehab-oppdrag skal rørleggerfirmaet bekrefte ”SIKKER VANNinstallasjon” overfor kunden gjennom overlevering av Samsvarserklæring ett A4 – ark som bekreftelse på at definerte skadeårsaker er forebygget DDV (dokumentasjon, drift, vedlikehold) Hva er levert? Bruksanvisning Vedlikeholdsinstruks

16 SIKKER VANNinstallasjon
Tidsperspektiv Konsept ferdigstilles I løpet av 2009 vil NRL ferdigstille konseptet ”Sikker Vanninstallasjon”

17 SIKKER VANNinstallasjon
Tidsperspektiv ET KONSEPT FOR NRL - BEDRIFTENE Innføring Innføringskurs for NRLs avdelingsledere Halvdagskurs for bedriftene via NRLs avdelinger Avtale bedrift - NRL om tilgang til salg av ”Sikker Vanninstallasjon” etter gjennomført kurs Skadereduksjon (for bedrifter som ønsker det) Opplegg og veiledningshefte utarbeidet Tilgang til nettverk og deltakelse i samlinger Markedsføring og salg til forbruker


Laste ned ppt "NRLs vannskadeprosjekt ”Vann på avveier – en bransjeutfordring”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google