Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Salg av plasma og kjøp av plasmaderiverte legemidler: Ny plasmakontrakt – konsekvenser for blodbankene Nasjonal blodbankkonferanse 24.09.09 Gunn Kristoffersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Salg av plasma og kjøp av plasmaderiverte legemidler: Ny plasmakontrakt – konsekvenser for blodbankene Nasjonal blodbankkonferanse 24.09.09 Gunn Kristoffersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Salg av plasma og kjøp av plasmaderiverte legemidler: Ny plasmakontrakt – konsekvenser for blodbankene Nasjonal blodbankkonferanse 24.09.09 Gunn Kristoffersen Stavanger Universitetssjukehus

2 Plasmafraksjoneringsprosjektet •1988- 30.06.2009 •Kontraktspartner: Octapharma •Virusinaktivert plasma og plasmaderiverte koagulasjonsfaktorer, albumin og gammaglobulin •”Selvforsyning” •Blodbankenes ”eiendom” •Kontaktutvalg

3 Nytt plasmaprosjekt - prosess •Lov om offentlige anskaffelser •Prosjektorganisering •prosjekteier – HINAS v/Adm dir •styringsgruppe – fagdirektørmøtet (regionale fagdirektører) •prosjektledelse - HINAS •prosjektgruppe – 6 fagrepresentanter, 2 brukerrepresentanter og jurist •Konsulentrapport (Anbefalinger vedr framtidig innretning) •Anbudskonkurranse; salg av plasma – kjøp av plasmaderiverte legemidler

4 Nytt plasmaprosjekt - kontrakter •Varighet: 01.07.2009 - 30.06.2011(mulighet for +1+1 år) •Blodbankene selger sitt plasma til Baxter (NAT testing er inkludert) •Helseforetakene/blodbankene kjøper gammaglobulin (iv), albumin og protrombincomplex fra Baxter •Helseforetakene/blodbankene kjøper Octaplas og SD- cryo fra Octapharma

5 Nytt plasmaprosjekt - endringer •Kjøp og salg vs fraksjoneringstjeneste •Plasmaderiverte legemidler fra internasjonalt plasma •Prinsippet om ”selvforsyning” er forlatt •Blodgiverne må ved hver donasjon, samtykke til salg av plasma ut av Norge (bioteknologiloven) •Faktor VIII og IX er tatt ut

6 Nytt plasmaprosjekt - produktene •Octaplas – alle 4 blodtyper (A, O, B, AB) •OctaplasLG overtar for Octaplas •SD-cryo -------------------------------- •Prothromplex Total: 600 IU (på registreringsfritak – søknad via lokalt sykehusapotek) •Human albumin: 5% og 20% •Flexbumin: 20% •KIOVIG: 1g, 2.5g, 5 g, 10g, 20g

7 Nytt plasmaprosjekt - administrasjon •Forvaltning av kontraktene: HINAS •Gjennom regionale helseforetak er alle blodbankene forpliktet av avtalene •Krav til leveranse av plasma (volum) er som tidligere •Samarbeidsavtale mellom blodbankene (?) •Kontaktutvalg ? – endret mandat ?

8 Konsekvenser for blodbankene - 1 •Ny informasjon til blodgiverne •Nytt spørreskjema fra 01.07.09 •Ny godkjenning/inspeksjon fra Baxter •Ny logistikk ved salg av plasma (Hjemmeside for Baxters plasmaprosjekt) •Nye faktureringsrutiner •Avtale med NMD/sykehusapotek for levering av Baxters produkter

9 Konsekvenser for blodbankene -2 •Direkte levering av Octaplas og SD-cryo fra Octapharma som tidligere •Endring av prosedyrer i blodbankene •Endring i datarutiner •Utlevering til pasient i sykehus fra sykehusapotek eller blodbank – valgfritt

10 Plasmafraksjoneringsprosjektet - avslutning •Overgangsordning - produkter fra norsk plasma levert før 01.07.09 skal brukes •Avslutning felleskonto for norske blodbanker - fagdirektørene har gitt oppdraget til PWC

11 Nytt plasmaprosjekt – utilsiktede konsekvenser •Blodgivere ønsker ikke å gi samtykke til utførsel av plasma ? •Blodgivere slutter ? •Kommersialisering – omdømmetap ? •Nye produkter – endret virkning/bivirkning ? •Manglende brukertilfredshet ? •Annet ?

12 Lykke til ! For spørsmål vedr avtaler: evy.pleym@hinas.no


Laste ned ppt "Salg av plasma og kjøp av plasmaderiverte legemidler: Ny plasmakontrakt – konsekvenser for blodbankene Nasjonal blodbankkonferanse 24.09.09 Gunn Kristoffersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google