Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karrieresenteret, siden sist… Organisatorisk –Gått over i ordinær drift som en partnerskapsorganisasjon –Fått vårt administrative hjem i TFK –Nedskalering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karrieresenteret, siden sist… Organisatorisk –Gått over i ordinær drift som en partnerskapsorganisasjon –Fått vårt administrative hjem i TFK –Nedskalering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karrieresenteret, siden sist… Organisatorisk –Gått over i ordinær drift som en partnerskapsorganisasjon –Fått vårt administrative hjem i TFK –Nedskalering i distriktene –Utskifting av bemanning i Skien + Espen J. + Birgit N.

2 Et utvalg aktiviteter i 2009 Individuell karriereveiledning –Tatt grep for å nå ”underrepresenterte grupper” –Videreutvikler brukerundersøkelsen Ressurs og kompetansesenter –Kurs, prosjekter og trekantsamtaler for NAV-veiledere –Forelesere på Høyskolestudiet på HiT –Deltar i bokprosjekt –Erfaringsdeling og samarbeid med andre k.sentre –Prosjekt mot rådgivningstjenesten på ungdomstrinnet

3 ..aktiviteter –”Veivisere”; leservennlige info.ark om utdanning Samarbeid Kjersti Nyvold –Realkompetansevurdering i NAV; Info-opplegg Samarbeid Kjersti Nyvold –Utdanningsvalg Bidrar på ”kurset til Hans Magnus” Internt utviklingsarbeid -Plan for mer systematisk samarbeid mellom aktørene på senteret. -Systematisk oppfølgingsopplegg internt

4 Mål; ”Prosjekt grunnopplæring” To fokusområder 1.Utviklingsarbeid på ungdomsskole; kunnskapsutvikling 2.Kartlegging av gode erfaringer og kompetansebehov; oppfølging av dette Menstad ungdomsskole; tre fokusområder. 1.Karriereperspektivet inn i elevsamtalene mellom elev, lærer og foreldre 2.Overgangsfasen fra grunnskolen til videregående skole 3.Faget ”Utdanningsvalg” kompetansemålet; ”Beskrive sine sterke sider”.


Laste ned ppt "Karrieresenteret, siden sist… Organisatorisk –Gått over i ordinær drift som en partnerskapsorganisasjon –Fått vårt administrative hjem i TFK –Nedskalering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google