Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Europas gjenfødelse ca

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Europas gjenfødelse ca"— Utskrift av presentasjonen:

1 Europas gjenfødelse ca 1400-1650
Renessansen Europas gjenfødelse ca

2 Hva har skjedd? Antikken ca 800 f. Kr – 500 e. Kr
Romerriket → tredeling Den østlige kristenhet – Bysants Den islamske verden – kalifatet Den vestlige kristenhet - Vesteuropa

3

4 Bysants Sterkeste del av Romerriket etter delingen i 395
Blir likevel sterkt redusert av arabisk ekspansjon Bevarte i stor grad Romerrikets politiske og administrative system, og videreførte litterær og kulturell tradisjon Keiseren både verdslig og religiøst overhode

5 Kalifatet Ca 610: profeten Muhammed får sin åpenbaring
Den arabiske halvøy underlagt Muhammed politisk og religiøst i 632 Kalifen ikke profet, men politisk og religiøs leder ”Blandingskultur” – nyskapende politisk, økonomisk, kulturelt og religiøst

6 Den vestlige kristenhet
Karl den store ( ) Karolingerriket på sitt største Delt etter Karl den stores død

7 Delingen av riket etter Karl den stores død (814)

8 Den vestlige kristenhet
Karl den store ( ) Karolingerriket på sitt største Delt etter Karl den stores død Vestfrankern, Lothars rike, Østfrankern Siste karolingerkonge 911 Otto den store utvider Østfrankern mot øst med pavens støtte → det tysk-romerske riket Den konstantinske gavebrev: Konstantin gir Vestromerriket til paven  verdslig og religiøs leder. Paven Guds stedfortreder (ergo makt over verdslig fyrste), mens keiseren mente begge stod under Gud med hvert sitt myndighetsområde.

9 Kirken Kirken og verdslig fyrste gjensidig avhengig av hverandre
Kirken en stadig større og viktigere del av folks liv Kunnskapsmonopol Pavemakten svekket ved inngangen til renessansen Kirken sentraliseres, mens samfunnsautoriteten svekkes. Likevel konflikt mellom paven og keiseren: investiturstriden førte til styrket pavemakt. Keiseren lyst i bann av Gregor 7. pga utnevning av biskop i Milano i Korstogene samlende. Klostrene viktigs for undervisning, senere etablert katedralskoler og universitet (meir uavhengige). Ca 1200 kr. Dom fremdeles grunnleggende, men også verdslig dannelse ved uni (arv etter antikken). Viktigst kunst: bokillustrasjoner og kirkene (glassmaleri, skulptur og maleri). Økning i kunst i løpet av høymiddelalderen. Paven flytter til Avignon 1309 pga strid om skattlegging av geistlige.

10 Kunsten i antikken Venus de Milo, f. Kr Discobolos, 450 f. Kr

11 Middelalderen Ca , ca 1300 Ca 1300

12 Gotiske katedraler Katedralen i Reims

13 Nidarosdomen

14 Renessansen Hvorfor er renessansen viktig? Kulturell blomstring
Kirken mister sitt monopol på kunnskap, kunst og vitenskap Kulturell blomstring Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Vitenskap Boktrykkerkunsten Heliosentrisk verdensbilde Humanismen Vitenskap: sola, ikkje jorda sentrum i universet, Gallilei, Newton. Humansimen: arven frå gresk filosofi, enkeltmennesket i sentrum i stedet for religionen. Aristoteles’ statsteori, tilbake til kildene frå antikken.

15 Eutuskisk Ca 400 f. Kr Ca 1200 1504


Laste ned ppt "Europas gjenfødelse ca"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google