Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AKSJON INITIATIVTAKERE: KS NAVO HSH SAMARBEIDSPARTNERE: Sosial –og helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet NY UTDANNING PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AKSJON INITIATIVTAKERE: KS NAVO HSH SAMARBEIDSPARTNERE: Sosial –og helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet NY UTDANNING PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE."— Utskrift av presentasjonen:

1 AKSJON INITIATIVTAKERE: KS NAVO HSH SAMARBEIDSPARTNERE: Sosial –og helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet NY UTDANNING PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE

2 Referansegruppe

3 å bidra til: –å sikre tilstrekkelig læreplasser –bidra til rekruttering til helsefagarbeiderutdanningen. De tre arbeidsgiverorganisasjonene vil i fellesskap arbeide for frivillig samarbeid mellom NAVO-, HSH-, og KS-medlemmer om etablering av opplæringskontorer Hensikten med prosjektet

4

5 GODKJENTE VIDEREUTDANNINGER 1.Helseadministrasjon – og pasientrettet IKT – system 2.Eldreomsorg 3.Kreftomsorg –og lindrende pleie 4.Psykisk helsearbeid 5.Miljøvern innen rus 6.Barsel 7.Rehabilitering

6 Høy gjennomsnittsalder = større behov for tilførsel av ung arbeidskraft Behovet for arbeidskraft

7 Samarbeidspartnere: Avgang som må erstattes: 14.000 x4 = 56.000 Regjeringens løfter + 10.000 =10.000 Regjeringen fremmer i Statsbudsjettet 2000 nye i 2007 Totalt behov i årsverk =66.000 66.000 nye må rekrutteres fra 2005 til 2009 Dette gjelder ulike yrkesgruppe Fordelt på fire år blir det 16.500 pr. år Fortsatt deltid over 20.000 nye ansatte.

8

9 Samarbeidspartnere: REKRUTTERINGSUTFORDRINGER - Kommunesektoren har utfordringer på kort, mellomlang og lang sikt – de samme utfordringene gjelder helseforetakene og HSH – virksomheter

10 God økonomi Rekruttering til eget fag Letter arbeidspresset på de andre ansatte Gir mulighet for kompetanseheving av øvrig personell Sparte midler på vikarbudsjetter Skjerper andre ansatte Utdanner ungdom fra eget nærmiljø

11 Utfordringer Unntaksvis er det lærlinger som ikke fungerer godt. Disse er heldigvis svært sjeldne – da er det hjelp å få! Blir noe merarbeid - veiledning Holdninger hos de andre ansatte Kreative løsninger i forhold til stillinger / bruk av budsjettrammer

12 Lønn, tilskudd, verdiskapning Begynnerlønn som for fagarbeider fordelt på 2 år (50% opplæring/ 50% verdiskapning) Pr. jan 06: kr. 224.800 kr 112.400,- pr år. kr 9.366,- pr. mnd Tilskudd Lønnsutgifter kr. 3670,- pr. mnd kr. 5696,- pr. mnd Arbeidsgiveravgift ++ Totalt kr. 2340,-pr. mnd Kr.8036,-pr. mnd

13 Eksempler på økonomi på sykehjem Lønnsutgifter kr. 8036,- pr.mnd. Utgifter til vikarer ved fravær: kr. 1500,- pr. vakt Dersom lærlingen vikarierer her, er lønnsutgiftene innspart på 5 -6 vakter.

14 OPPLÆRINGSKONTOR INSTRUKTØROPPLÆRING JURIDISKE TEMAER PROSJEKT TIL FORDYPNING (6t/9t) PROGRAMFAG TIL VALG (Ungdomsskolen) Viktige tema for Aksjon Helsefagarbeider:

15 Aktuelle nettsteder: www.skolenettet.no www.mittvalg.no www.vilbli.no www.odin.no www.shdir.no www.ks.no/helsefagarbeider Kontaktinfo: Synnøve Bremer Skarpenes E-post: sysk@olaviken.nosysk@olaviken.no Tlf 56 15 10 51 / 922 38 711

16 Erfaring er ikke hva man kommer ut for, men hva man får ut av det man kommer ut for. ukjent

17 ”Den som våger, risikerer å miste fotfeste for en stund. Den som ikke våger, risikerer å miste seg selv ” Søren Kierkegaard


Laste ned ppt "AKSJON INITIATIVTAKERE: KS NAVO HSH SAMARBEIDSPARTNERE: Sosial –og helsedirektoratet Utdanningsdirektoratet NY UTDANNING PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google