Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 1 Bruktbil – merkeforhandlerens viktigste satsningsområde?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 1 Bruktbil – merkeforhandlerens viktigste satsningsområde?"— Utskrift av presentasjonen:

1 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 1 Bruktbil – merkeforhandlerens viktigste satsningsområde?

2 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 2 BRUKTBIL SOM SATSNINGSOMRÅDE ? Fortsatt ”kun” betalingsmiddel for nybil ? eller SELVSTENDIG FORRETNINGS- OMRÅDE MED STORT VEKSTPOTENSIALE !?

3 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 3 Hvor kommer pengene fra i bilbransjen/bilindustrien?

4 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 4 Inntjening i europeisk bilbransje 3/4 av resultatpotensialet i europeisk bilbransje ligger i nedstrøms virksomhet (etter at bilen er i prosess hos importørale). Resultat og omsetningsvolum i Europa 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 OMSETNING (i mrd.€) RESULTATGRAD (i % av omsetning) OEM 6,0 Produsent 2,7 Nybildistribusjon 3,4 Bruktbil- omsetning 5,2 Finansiering 3,8 Leasing 2,7 Bilutleie 0,5 Forsikring 4,0 Reservedeler og tilbehør 4,8 Verksteder 2,8 Flåteadm. 2,0 VIKTIGSTEPROFITTOMRÅDER Kilde: Mercer Management Consulting OppstrømNedstrøm Kampen om disse 10.000.000.000.000 NOK vil tilta i styrke!

5 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 5 Hvor kommer inntjeningen fra (produsentene) ? Kilde: Autopolis Nye biler Deler Omsetning Resultat

6 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 6 Kilde: Autopolis Hvor kommer inntjeningen fra (forhandler) ? Nye biler Brukte biler / ettermarkedAnnet Omsetning Resultat

7 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 7 …som merkeforhandler blir man naturlig nok særdeles opptatt av utviklingen i nybilmarkedet......sterkt påvirket av importørenes fokus, incentives og status. Men, i europeisk bilbransje genereres altså dobbelt så mye penger fra brukt som fra nytt !

8 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 8 Som kjent omfattes ikke bruktbil av Gruppeunntaket, men... Leasingselskaper betraktes i juridisk forstand som sluttkunde i det reviderte Gruppeunntaket, og vil kunne utvikle seg til en direkte konkurrent til merkeforhandlerne både på nybil bruktbil og ikke minst bruktbil LeasePlans arbeidsform og metodikk er bare et første forsiktige skritt mot en helt ny måte å utnytte markedet på......og firmabilmarkedet vil vokse kraftig de neste årene Gruppeunntaket og bruktbil? EU Leasing-og biladm.selskaper utvikler seg til å bli merkekjedenes fremste konkurrent – både på nybil og bruktbil – uten at noen gjør noe med det...!

9 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 9 Hva kan vi forvente neste 5-7 år ? Mest sannsynlig utvikling i Norge  Lønnsomheten hos den ”normale” autoriserte forhandleren vil i perioden 2006- 2012 utfordres og settes kortsiktig under press (strukturelle forskyvninger på sisteledd vil fremtvinges – kraftig økning i antallet fusjoner, men også konkurser og nedleggelser i bransjen må forventes de neste årene)  Antallet merkeforhandlere reduseres med ~20 % i løpet av neste 5 år  Store endringer og fallende nybilsalg tross stabil høykonjunktur...  Endret kostnadsstruktur - distribusjonen vil måtte effektiviseres ytterligere (”tradisjonelle” importører må kostnadseffektivisere og omdefinere sin rolle)  Enkelte merkeforhandlergrupperinger vil fortsette oppkjøp - både av eget og andre merker – i eget og i andre distrikter (og kanskje andre EU-land)  Det er rimelig å anta at vi får et dramatisk sviktende nybilsalg i Norge i en lengre periode fra 2006-2012 (drevet av bl.a.meget lave skrotningstall i flere år fremover).  Eierskifter (bruktbil) vil holde seg på et stabilt nivå (320.000 – 340.000 enheter pr.år), samtidig som bruktimporten fortsatt vil ligge på +/- 30.000 enheter pr.år.  Skrotningen vil ligge på et svært lavt nivå i perioden og gjennomsnittsalderen i den norske bilparken vil derved ikke reduseres (holde seg over 10 år i hele perioden).  Dramatisk økende konkurranse (ikke minst intra brand) spesielt i Oslo&Omegn...men, 2005 blir et bra år – deretter blir det brattere !...og bruktbil og ettermarked blir stadig viktigere !...men, 2005 blir et bra år – deretter blir det brattere !...og bruktbil og ettermarked blir stadig viktigere !

10 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 10 2000 2001 2002 20032004 2005 (pr.1.kvartal) 30 25 20 15 10 5 0 Oslo & Omegns andel av bilmarkedet (Oslo, Asker & Bærum, Romerike og Follo – andel av landstotal) Nye personbiler Eierskifter personbil Bruktimport personbil Kilde: OFV Andelen av nybilmarkedet er synkende, mens bruktbilandelen er ganske stabil, men langt lavere enn nybilandelen. Derfor vil det fortsatt være behov for eksport av brukte biler til andre regioner. 27,7 % 19,5 % 21,6 %...eller radikal nytenkning!

11 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 11 Gjenkjøp  I høykonjunktur har vi en tendens til å bruke gjenkjøp som konkurranseparameter – og signaliserer overoptimistisk tro på fremtiden  For øyeblikket opererer en rekke aktører med gjenkjøpsnivåer som åpenbart er svært risikabelt høye ...og det er én ting vi er helt sikre på; at vi også i fremtiden vil oppleve markedsmessige og prismessige svingninger  Husk også at sannsynligheten for avgiftsomlegninger-og endringer er svært store de neste årene Taksering  Merkeforhandlerne i Oslo & Omegn gjennomfører til sammen mer enn 60.000 takster årlig  Ved en kostnad på kr.500,- pr.stk.betyr dette totalt en kostnad på 30 mill.kroner  Oslo og Omegn Bilbransjeforening har en jobb å gjøre for fellesskapet – og kan ved tilrettelegging, samordning, standardisering og systematisk utveksling av informasjon spare medlemmene for 10-15 mill.kroner? ...i tillegg bør man vurdere å ta betalt for takst uten tilhørende kjøp...? Kostnader og risiko Oslo & Omegn (Oslo, Asker & Bærum, Romerike og Follo)...og spesielt i Oslo&Omegn har forhandlerne virkelig muligheten til å ta livet av hverandre – eller, gjøre hverandre gode!...og spesielt i Oslo&Omegn har forhandlerne virkelig muligheten til å ta livet av hverandre – eller, gjøre hverandre gode!

12 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 12 Bruktbil vil være helt avgjørende München-baserte Mercer Management Consulting har vurdert og prognostisert utviklingen i europeisk bilbransje frem til 2010, og uttaler følgende om brukte biler: Bruktbilvirksomhet og finansiering vil øke enormt i betydning i forhold til nybilomsetning for hele den tradisjonelle bilhandelen....og vi vet jo at det mye penger å tjene på riktig bruktbilhåndtering (omtrent like mye som det er å tape på feil håndtering...), samt at det er nøkkelen både til vellykket nybilsalg og et lukrativt ettermarked !

13 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 13 …og hva kan (og bør) merkeforhandler gjøre med dette ??

14 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 14 Etablere mål og kvalitetsstandarder på alle ledd ! Bruktbilkretsløpet er selvfølgelig kjent for alle aktører i bilbransjen – poenget er å gjøre noe med det ! Taksering / prisfast- settelse Taksering / prisfast- settelse Utstilling / presentasjon model mix Utstilling / presentasjon model mix Teknisk/ kosmetisk Klargjøring Teknisk/ kosmetisk Klargjøring Inntaks- prosedyre Inntaks- prosedyre Innkjøp / oppgjørs- form Innkjøp / oppgjørs- form Salg / finansiering Salg / finansiering Marketing Annonsering Marketing Annonsering Ståtid / oppfølging / tiltak Ståtid / oppfølging / tiltak Garantier / kjøpslov / kulanse Garantier / kjøpslov / kulanse Ettersalg Avanse / etterkalkyle Avanse / etterkalkyle Oppfølgning Valg av salgskanal / salgsform Valg av salgskanal / salgsform Tenk nytt ! Forkalkyle / kalkyle Forkalkyle / kalkyle

15 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 15 Bilmarkedet er i stadig bevegelse – merkeforhandler må være på rett sted til rett tid – med rett produkt ! Nærmere 500.000 personbiler vil få ny eier i 2005 i Norge : 107.000 (?) kunder kjøper ny personbil hos merkeforhandler 3.000 (?) kunder kjøper parallellimportert ny personbil 115.000 (?) kunder kjøper brukt personbil hos merkeforhandler 230.000 (?) kunder kjøper brukt personbil utenom merkeforhandler (150.000 ~ ca.60 % c2c) 30.000 (?) kunder kjøper bruktimportert personbil (i noen grad substitutt for ny)

16 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 16 UTFORDRINGENE STÅR I KØ... Kunden henter stadig mer informasjon (på nettet) før han/hun bestemmer seg for merke, modell, kjøpskanal, finansiering, forsikring etc. (og verden blir stadig mer transparent). Dette stiller helt nye krav til de aktører som vil ”være med…” ! ”tvunget” av eget merke”styre” Kombinasjonen av behovet for strategisk kontroll på kunden samt svekkede nybilmarginer gjør at merkeforhandler i stadig økende grad vil bli ”tvunget” til å satse på bruktbil av eget merke og i tillegg forsøke å ”styre” eller påvirke kunden til å velge forhandlerens ”egne” finansierings-og forsikringsløsninger. meglingssystemer Så langt har ingen markedsaktør eller bilforhandlerkjede etablert en gjennomført bruktbilstrategi kombinert med et skikkelig kundevennlig opplegg med et sett av standarder, rutiner, prosesser og prosedyrer samt tilhørende systemløsninger, nettbaserte markedsverktøy for å matche bil/kunde og b2b meglingssystemer for å gi et bedre totaltilbud til bruktbilkjøperen (og kanskje b2c og proff auksjon). …og i tillegg : Kundene blir generelt stadig mindre lojale – og ikke minst svikter lojalitet til salgskanal – selv hos de kundene som forblir lojale til merke! Dette stiller helt andre krav til hvordan vi kan gjøre bruktbilene mer tilgjengelige og prospektene mer attraktive og informative enn konkurrentenes... Bruktbilstrategi – markedskanaler ?

17 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 17...og apropos bruktbil på internett - hvor henter kunden informasjon? Spørsmål: Søkte eller innhentet du informasjon på noen av de følgende steder før du kjøpte bruktbil? Internett er totalt sett den mest brukte informasjonskilden i forbindelse med bruktbilkjøp – hele 48 % søker eller innhenter informasjon på Internett før et bruktbilkjøp Forhandler er den nest mest brukte kilden Avis er ikke hva det engang var...? Kilde: TNS Gallup/finn.no Internett Forhandler Venner/bekjente Papiravis Bilblader Søkte ikke info...og internetts viktighet vil fortsette å øke – raskere og raskere – også i Oslo & Omegn !

18 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 18 Internett som markedskanal ? 14 % av bruktbilkjøpere oppgir at de har endret bilmerke som følge av informasjonen de fant på internett. Halvparten (54%) av bruktbilkjøpere handlet i løpet av en måned etter 1.søk på internett. Det går med andre ord relativt kort til fra bilkjøperen begynner å se seg om etter bil og til hun/han kjøper. Mer enn halvparten oppgir internett som den viktigste informasjonskanalen i bilkjøp (57 %). Ytterligere 29 prosent anser internett som nest viktigste kanal. Nesten halvparten av brukbilkjøpere er villig til å reise mer enn 15 mil for å se på en bil, og en av fire bruktbilkjøpere oppgir at avstand ikke spiller noen rolle i bilkjøp i det hele tatt. Personer bosatt i byområder er mindre villig til å reise langt enn personer bosatt utenfor byene (hvilket betyr at Oslo-regionen kan tiltrekke seg bruktbilkunder). I sammenligning mellom trykte medier og internett opplever bilkjøperne internett som spesielt egnet i forhold til dybdeinformasjon. Internett foretrekkes også av flest når det gjelder troverdighet og biltester. Utbudet av annonser på internett øker mer og raskere enn veksten i eierskifter. Dette gir muligheter, men det blir viktigere og viktigere å gjøre de rette valgene ! Det dreier seg mye mer om å gjøre de riktige tingene, enn å gjøre tingene riktig ! Kilde: TNS Gallup/finn.no

19 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 19 Febr.2004 Sept.2004 Volumøkning på finn.no på over 60 % på 1-ett år øker dramatisk behovet for å skille seg ut! Kilde: finn.no Utvikling antall prospekter på finn.no 24.900 33.700 Mars 2005 40.400

20 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 20...for det gjelder å skille seg ut fra mengden ! Det dreier seg ikke bare om pris, men om standarder, rutiner, kvalitetssikring, kompetanse – og riktig verktøy !...og riktige folk !

21 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 21 Bruktbilstrategi ? Altfor mange merkeforhandlere baserer fortsatt ensidig sin bruktbilstrategi på den defensive og reaktive filosofien om at bruktbil er betalingsmiddel for nybil og at det fremste – og tilnærmet eneste - suksesskriterium måles i kapitalbinding - lagerets størrelse – jo mindre lager jo bedre ! Bruktbilområdet styres av nybilaktiviteter og kundens forgodtbefinnende... ”Hvordan går bruktbil om dagen?” ”Kjempebra – har nesten ikke biler på lager!” (ingen varer å selge...!) selvstendig forretningsområde Andre – og gudskjelov stadig flere – har etterhvert valgt en mer markedsorientert, offensiv og proaktiv bruktbilstrategi basert på filosofien om bruktbil som selvstendig forretningsområde med stort strategisk og økonomisk potensiale – hvor idéen om livstidskundens viktighet er selve drivkraften - og hvor det viktigste suksesskriterium er at man til enhver tid kan tilby de produkter som markedet etterspør – basert på langsiktig planlegging, kompetanse og kunnskap om både markedsutvikling og forventet etterspørsel. tildels meget godt...men, mange aktører lever godt på førstnevntes manglende forståelse og engasjement for bruktbil som forretningsområde – tildels meget godt...

22 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 22 Bruktbilstrategi – megling ? FREMMEDMERKER – IKKE HELT FREMMED FOR ALLE...!? Merkeforhandlers salg av fremmedmerker gir kun kortsiktig gevinst (til lavere pris enn angjeldende merkeforhandler oppnår), og oftest med ingen eller minimal ettermarkedsverdi for selgende merkekjede (kun ”risiko” ved garanti). Gjennomsnittlig livstidsverdi for kunder av Premium Brands er ca. 5-6 MNOK i omsetning og en samlet generert bruttofortjeneste på nærmere 800.000,- (En snitt livstidskunde tilfører 4 MNOK i omsetning / NOK 600.000,- i brt.fortjeneste) Salg av nyere bruktbiler (0-7 år?) av eget merke er m.a.o. strategisk og økonomisk avgjørende både på kort og lang sikt -> ”konge” på eget merke !! Merkekjedene gir årlig bort en omsetning på nærmere 10 milliarder kroner – til mellommenn / oppkjøpere / meglere (ofte 2-3 B2B ledd mellom mellom forhandlere), tilsvarende en tapt bruttofortjeneste på 150-250MNOK. Oslo & Omegn-forhandlere 3-tre av disse milliardene – og 50 MNOK tapt i brt.fortj.? kan Ikke alle oppkjøpere har samme agenda eller mål; men å gjøre en oppkjøper / megler god kan være et skudd i foten – han konkurrerer med deg på brukte biler i dag – og på nye biler i morgen...?? Strukturer og konkurransebilde er i endring. Merkekjedene holder i dag liv i 200-250 oppkjøpere (100 av de i Oslo & Omegn) – riktig nok av avgjørende betydning så lenge man ikke har valgt en klar strategi Merkekjedene håndterer dessuten i altfor liten grad misligholdsbiler fra finansieringsselskapene, samt biler fra bilutleie / flåteadministrasjon (LeasePlan alene omsetter 5.000 bruktbiler pr.år med 2-to selgere !!!!).

23 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 23 Bruktbilstrategi ? Mange – eller sogar svært mange (?) – aktører i merkekjedene overlater store deler av sitt potensiale til konkurrenter. Og det er stor forskjell på kollega og konkurrent ! Men, allikevel har merkeforhandlerne i 2004 bedret sin bruttofortjeneste på brukte biler med ~ 1,5 % i forhold til 2003 – forsiktig anslått... = 250 millioner kroner ! (75 av de i Oslo & Omegn...?!) Glimrende ! så Spørsmålet er om man virkelig er blitt så mye flinkere til å håndtere bruktbil, eller om det kan være et forbigående fenomen påvirket av andre og eksterne forhold ?? Noen er helt sikkert blitt flinkere – mye flinkere...! Men, spørsmålet er nok om ikke både Gjedrem og en rekke andre makrofaktorer har påvirket utviklingen vel så mye ? Det kan m.a.o.være uklokt å hvile på laurbærene !? 40 % høyere Lagersituasjonen hos merkeforhandlerne og antallet biler som tilbys på portalene forøvrig ved inngangen til 2005 var 40 % høyere enn ved inngangen til 2004... Muligens kan dette – sammen med andre forhold – bety at fjorårets bedring endrer fortegn i årets regnskap – dersom fokus ikke endres ??...selv om 2005 også blir bedre enn et gjennomsnittsår...

24 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 24  Bruktbil gikk i fjor som ”varmt hvetebrød” (både personbil og varebil), men sviktet noe utover høsten... – og lagrene økte tildels kraftig mot juletider (desemberrush nybil)...  2004 endte på 362.656 eierskifter - > 2 % foran 2003 – og historiens kanskje aller beste bruktbilår m.h.t. volum og inntjening..., men også 2005 har startet bra...  Ståtid og lagersituasjon har gjennom det siste året vært holdt på et svært behagelig nivå, i tillegg til en svært hyggelig renteutvikling, og lagrene normaliseres mot sommeren  Bruktimporten falt med 7 % fra 2003, og fallet flatet ut i takt med €-kursen – som beveget seg ned fra 8,80 -> 8,20 – et nivå den nå ser ut til å ha stabilisert seg på...?  Bruktimporten drives i stor grad av mangel på enkelte bilmerker-og modeller i Norge. Bruktimport av Volvo har fortsatt å øke også i år, sammen med bl.a. VW, BMW, Toyota og Nissan, mens Audi fortsetter å falle i volum sammen med Subaru (som nå faller mest)  Bruktimporten må antas å nå 2003-nivå igjen i år (eller høyere = ~30.000 enheter), drevet av mangel på enkelte bilmodeller i det norske markedet, spesielt nyere biler (2-4 år) – i særdeleshet dieselvarianter og 4WD (forutsetter ”akseptabel” €-kurs)  Hittil i 2005 er 2/3 av bruktimporten biler yngre enn 3 år (og trenden forsterkes) ...men, fall i skrotningstakt vil bidra til redusert dynamikk i bruktbilmarkedet fremover...og bruktbilprisene har falt noe gjennom vinteren, men stabiliseres...? ...og bruktbilprisene har falt noe gjennom vinteren, men stabiliseres...? Bruktbil – status og utvikling ?

25 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 25 Bruktbil - hva påvirker bruktbilprisen ? Erfaring, kompetanse og kunnskap er avgjørende Kundens forventninger Antall biler av tilsvarende type i markedet (finn.no / bilnorge.no) Eget lager / gjenkjøps- portefølje Rentenivå, konjunkturer, skroting etc. Hva tilsvarende bil kjøpes for i det åpne markedet ? Er det et produkt du gleder deg til å få inn i bruktbil- beholdningen? Hva er pris for tilsvarende produkt som bruktimportert ? Hva er pris / lager / markedsutvikling i Europa / Tyskland ? ”Salg” av innkjøpspris DIALOG / SALGSPROSESS SALGSPROSESS Produktets / modellens livssyklus Overproduksjon av nybil

26 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 26 …prisene påvirkes av hvordan markedssituasjonen i hele Norge – og faktisk i hele Europa – utvikler seg… Hele det norske markedet er fullstendig gjennomsiktig – og Norge er heller ikke lenger isolert fra resten av Europa ! Gjennom internett er etterhvert hele det europeiske markedet – og alle priser – blitt fullstendig transparente !

27 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 27 Gjenkjøpspris i € for 3-tre år gammel bil sammenlignet med gjennomsnittet i Europa. Indeks 100 repr. gjennomsnittet, og pilens retning indikerer om prisene har beveget seg opp/ned i siste kvartal. Nasjonal gjenkjøpspris i gjennomsnitt 3-tre år gammel bil – m.a.o. innkjøpspris hos forhandler. Prisindeks 100 representerer opprinnelig pris i det enkelte land inkl.nasjonale avgifter i € Nasjonale restverdier og avskrivningstakt varierer kraftig innen EU, men harmoniseres stadig mer… Kilde: www.eurocarprice.com Q4 - 2004 Restverdiene i Europa steg kraftig 1.halvår 2004 (> 2 %), men flatet ut (sviktet) mot slutten av 2.halvår 2004 Økte nybilpriser i Norge, valuta- utvikling (€ < 8,20) og underskudd på 3 år gamle biler vil gjøre bruktimport stadig mer interessant i 2005 ? Restverdiene i Europa steg kraftig 1.halvår 2004 (> 2 %), men flatet ut (sviktet) mot slutten av 2.halvår 2004 Økte nybilpriser i Norge, valuta- utvikling (€ < 8,20) og underskudd på 3 år gamle biler vil gjøre bruktimport stadig mer interessant i 2005 ?

28 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 28 Bruktimport personbiler vs.kursutvikling Euro/NOK 2001 2002 2003 2004 2005

29 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 29 …og dette er kun ett område hvor det er avgjørende å holde seg løpende orientert...

30 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 30 ESA ESA (EU / EFTA’s overvåkningsorgan) : norske bruksfradrag er ulovlige  Finansdepartement har medio februar 2005 mottatt brev fra ESA med pålegg om å endre systemet for beregning av registreringsavgift for bruktimporterte biler – med 2 måneders frist for endringen  I motsatt fall vil saken bringes inn til EU/EØS domstolen for avgjørelse  ESA påpeker at sjablongen ved bruksfradragene ikke med tilstrekkelig presisjon gjenspeiler den faktiske avskrivingen  Det er altså ikke avgiftsnivået, men urettferdigheten man påpeker  Hva vil så skje ?  Man kunne selvfølgelig basere registreringsavgiften på fakturapris !?  Det vil ikke skje – og det må derfor åpnes for enkelttaksering av biler.  Løsningen må bli at man ved taksering fastsetter avvik fra sjablong (bruksfradragene) – skader, mangler, unormal slitasje, kjørelengde etc.  Erfaringene fra tilsvarende ordning i Finland tilsier at det offentlige må ansette 20-30 årsverk for å kunne håndtere en slik ordning  Dette vil åpenbart medføre økt import av vrak / skadede biler, og en rekke andre uheldige forhold og ”smarte” tilpasninger til ordningen...!! ...men, slik blir det ! EU

31 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 31 …to ord om skroting...

32 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 32 Biler fra volumåret 1986 og 1987 (1.halvår) skrotes i disse dager… Dynamikken i bilmarkedet Kilde: OFV / Gjensidige (prognoser) TILTAK 2006 !

33 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 33 Svært stabilt totalmarked 0-7 år - og stabilt en masse muligheter for å kunne gjøre forretning med kundene…! Merkeforhandlers forretningsgrunnlag og bilmarked Totalmarked nye- og 0-7 år gamle bruktbiler 2000 - P2004/2005 - 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000 150 000 175 000 200 000 225 000 250 000 275 000 300 000 325 000 350 000 375 000 000102 03P 04 Antall enheter Nye bilerBruktimport person 0-7 årBruktimport varebil 0-7 årEierskifter person 0-7 årEierskifter vare 0-7 år Kilde: OFV / Gjensidige / DNB NOR (prognoser) 03 2000 2001 2002 2003 2004 prog.2005 MEGET STABILT TOTALMARKED - 0-7 ÅR !! (+/- 5 %) Bilforhandlere med perspektiv og markedsorientert bruktbilstrategi kan faktisk risikere å gjøre det meget BRA !

34 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 34 Bruktbil vil være et avgjørende viktig satsningsområde for en rekke aktører i de nærmeste årene (flere enn vi liker??), og kan ytterligere utvikles kommersielt i et nærmere samarbeid mellom en rekke aktører – i og utenfor bilbransjen......men, sammen kan merkeforhandlerne i Oslo & Omegn ”ta” markedet ! Hvis man gjør noe med det !?!

35 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 35 GJØR DET !

36 OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 36 Hvordan får du vite etter pausen... PAUSE 10 minutter


Laste ned ppt "OSLO OG OMEGN BILBRANSJEFORENING Side 1 Bruktbil – merkeforhandlerens viktigste satsningsområde?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google