Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Prosess for endringer i leasingkontrakter – risiko restverdi/gjenkjøp - rett vs. plikt 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Prosess for endringer i leasingkontrakter – risiko restverdi/gjenkjøp - rett vs. plikt "— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Prosess for endringer i leasingkontrakter – risiko restverdi/gjenkjøp - rett vs. plikt  Med utgangspunkt i Bransjegruppe Internett og Oslo og Omegn Bilbransjeforening har vi initiert en prosess for endringer og justeringer av leasingkontrakter – parallelt med at vi ønsker å videreføre kompetanse og kunnskaper om fallgruber og risikovurdering ved restverdi / gjenkjøp  Arbeidet gjøres i samarbeid med NBF – men det må nok fastslås at det så langt har vært mer til hinder enn til gagn for fremdrift  Generell målsetning for arbeidet er å redusere bilforhandlers økonomiske risiko ved leieperiodens utløp og/eller partenes risiko ved avbrutt leieperiode  Av områder det fokuseres på kan nevnes (uprioritert):  Restverdigaranti / gjenkjøpsgaranti må kombineres med rett – ikke ensidig plikt  Mislighold må også gjelde unnlatelse m.h.t. vedlikehold i henhold produsentens forskrifter i leieperioden (ikke ensidig manglende betaling av leie) – klarere avtaler (og restriksjoner) etableres vedr. brukers vedlikeholdsplikt i leieperioden  Standardisering av bilforhandlers rutiner/praksis i alle faser/prosesser

2 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Prosess for endringer i leasingkontrakter – risiko restverdi/gjenkjøp - rett vs. plikt  Gjensidig informasjonsplikt eier – bilforhandler (restverdigarantist) – bruker (for eksempel; ved betalingsmislighold informeres bilforhandler – ved vedlikeholdsmislighold informeres eier/leasingselskap – i tillegg til generell bedret informasjon til bruker – om både plikter og rettigheter)  Unngå spekulasjon om å avvente tilbakelevering til etter utløp av leieperiode (for å overføre økonomisk ansvar til restverdigarantist)  Risikodeling mellom bilforhandler (restverdigarantist) og eier (leasingselskap) for påkost oppstått i leieperioden (sikre at partene opptrer mer preventivt/forebyggende og oppfølgende i leieperioden – minimum årlig fremvisning og nødvendig vedlikehold / reparasjon)  Kunnskap om utvidet risiko ved privatlease / privatleie (partenes plikter og juridiske ansvar – samt forbrukers rettigheter)  Sikre økt standardisering av avtaleverk og kontrakter (sikre at vi får minimumskrav til avtaleinnhold / ordlyd)  Større juridisk klarhet m.h.t. partenes ansvar og risiko (balanse) både i leieperioden samt ved avbrudd / avslutning  Skape større forståelse for løpende risiko ved restverdigaranti/gjenkjøp knyttet til avgiftsendringer og/eller teknologisk utvikling

3 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Prosess for endringer i leasingkontrakter – risiko restverdi/gjenkjøp - rett vs. plikt  Arbeidsgruppen vil ta direkte kontakt med Santander og DnB NOR Finans for å finne frem til en felles forståelse for justering av avtaleverk og kontraktenes innhold / minimumskrav samt i fellesskap arbeide for fremtidsrettet produkt- og tjenesteutvikling (strategisk bundling av produkter og tjenester)  Deretter vil det tas initiativ versus FNH – enten direkte eller via de to ovennevnte selskap for etablering av ny bransjestandard  Det vil arbeides for å skape større gjensidig forståelse for behovet for å redusere samlet risiko – og for å oppnå en akseptabel gjensidig balanse  De selskaper som ikke vil tilpasse seg en revidert bransjestandard vil det aktivt arbeides for å unngå samarbeid med…  Gjennom (merke)forhandlerforeninger, NBF, B.I.L. og de enkelte importører og forhandlerkjeder vil det arbeides målrettet for å øke kunnskaps- og kompetansenivået i bransjen på dette område – og at man heller ikke i fremtiden bruker gjenkjøpsnivåer og halsløs risiko som konkurranseparameter (som det til tider er tendenser til…)


Laste ned ppt "Oslo og Omegn Bilbransjeforening Frokostmøte 19.november 2009 Prosess for endringer i leasingkontrakter – risiko restverdi/gjenkjøp - rett vs. plikt "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google