Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enkle miljøtiltak for eksisterende skip

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enkle miljøtiltak for eksisterende skip"— Utskrift av presentasjonen:

1 Enkle miljøtiltak for eksisterende skip
Økonomisk og miljøvennlig drift av skip januar 2000 Enkle miljøtiltak for eksisterende skip Lars Kolle, MARINTEK

2 Miljøtiltak for eksisterende skip
Tema: Mål og organisering Prosjektskip og tiltak Noen resultater så langt - homogenisering og vannemulsjon - motorteknisk miljørating Prioritering

3 existing ship, by full scale demonstration
Green efforts on Existing Ships Documentation of cost efficiency of possible green effort applicable for existing ship, by full scale demonstration Possible green efforts: Technology efforts Operation of vessel Waste disposal Procedure Attitudes/training Hands on experience: Environmental improvements Investments Operation costs Savings Operation properties Documentation standards Benefit: Maritime Authorities Legislation Incentives Ship Owners Cost effective efforts Competitive edge Operation/training Education Efforts and characteristics Cargo Owners Classification Improved Environment

4 Green efforts on Existing Ships
Case Vessels programme Emission status, air, sea, land Existing Green Efforts/ documentation Priority, new efforts Implementation Documentation improvements Cost efficiency Color Line MS “Kronprins Harald” Project management Marketing Reference ship/standard emissions Documentation standards Distribution results/internet - cost efficiency - operation experience - education/- training Relevant MARMIL Projects Fleet Bergesen d.y. MT “Berge Stavanger” Fleet Seatrans MS “Nornews Leader” Fleet NN 1 Equipment manufacturers NN 2

5 Miljøtiltak for eksisterende skip
Color Line - MS ”Kronprins Harald”, bilferge Aktivitet 99: Miljøkartlegging og implementering av DNV ”Ship Environmental Accounting System” Drivstoffhomogenisering/vannemulsjon, dokumentasjon Planer Status: Initiell miljøkartlegging i utførelse Miljøregnskap DNV implementert Gjennomført måleprogram, dokumentasjon av utslippsreduksjon, driftsegenskaper pågår

6 Miljøtiltak for eksisterende skip
Bergesen d.y. - MT “Berge Stavanger”, tankskip tdw Aktivitet 99: Tiltak foreløpig avgrenset til drivstoffhomogenisering/vannemulsjon Måleprogram for dokumentasjon av effektivitet samt eventuelle driftsmessige konsekvenser Planer Status: Måletur gjennomført mai-juni, AG-US Inspeksjon av sylinder etter 6 mnd emulsjonsdrift jan./feb. 2000 Statusrapport 1. Kvartal 2000 Langtidseffekt?

7 Miljøtiltak for eksisterende skip
Seatrans - MS ”Nornews Leader”, papirtransport 5700 tdw Aktivitet 99: Miljøregnskap i hht. DNV ”Ship Environmental Accounting System” Energieffektiv fremdrift - dokumentasjon/bunnbehandling NOX-reduserende motortekniske tiltak Planer Status: Miljøregnskap DNV implementert Installert effektmåleutstyr - fartsmil månedlig Motor ombygget, ”miljøratet” okt. -99 Gjennomført måling før/etter ombygging - rapportert 1/2 skipet sandblåst, påført tinnfritt bunnstoff okt. -99

8 Effekt av brennstoff-homogenisering?
Sitat fra leverandør (SIT) Opp til 80% reduksjon i mengde ”sludge” Renere forbrenning, redusert sot/partikler og belegg Reduksjon i NOx-utslipp Redusert problem med filtre/skytefrekvens Markert reduksjon i abbrasiv slitasje, forlenget levetid 2-3% reduksjon i brennstofforbruk

9

10 NOx-utslipp fra Kronprins Harald, måleserier foretatt i april -99

11 NOx-utslipp i avgassen fra hovedmotor 1, fra testseriene i november.

12 Spesifikt brennstofforbruk for testseriene

13 Sylindertrykkforløp for sylinder B5, ca 85% motorbelastning

14 Sylindertrykkforløp rundt øvre dødpunkt

15

16 The measurements

17 The measurements A = 0.309 GFuel/Gaird - 0.0266
B = GFuel/Gaird Ha = the humidity of the intake air in g water per kg dry air NOx correction factor for diesel engines

18 Cylinder pressure and rate of heat release with and
without homogenisers in operation (Both homogenisers)

19 Cylinder pressure and rate of heat release with and
without emulsified fuel (Both homogenisers)

20 NOx emissions with and without homogenisers in operation.
(No water is added)

21 NOx emissions with and without emulsified fuel

22 Effekt av brennolje-homogenisering
Foreløpige konklusjoner: Ingen signifikant effekt ved testede brennstoff - forbrenningsforløp - sot/partikler/beleggdannelse - NOx-dannelse Behov for supplerende tester på brennstoff med høye andeler forurensning, asfaltener, slam

23 Effekter av brennstoff-vannemulsjon
Foreløpige konklusjoner: Testene bekrefter at 1% vann gir ca 1% NOx-reduksjon For eksisterende motorer er potensialet begrenset til 5-15% uten utskifting av brennstoffpumper - kamdrift?? Langtidseffekter - krav til kontrollsystem/driftsrutiner, behov for oppfølging

24 Miljørating - ombygningstiltak Ulstein Bergen BRM-8
Økt kompresjonsforhold fra 1:12,5 til 1:14 nye stempelkroner Nye brennstoffpumper, økt plungerdiameter, økt injeksjonsrate Endrede injeksjonsdyser Endret dysering i turbolader Endret treveisventil temperaturkontroll ladeluft

25 Sylindertrykkforløp før og etter motorombygging

26 NOx-utslipp før og etter ombygging

27 Spesifikt brennstofforbruk før og etter motorombygging

28 Miljørating - gevinst på Nornews Leader
Reduksjon i bunkersforbruk ~ 140 tonn/år Redusert CO2-utslipp ~ 450 tonn/år Redusert NOx-utslipp ~ 130 tonn/år

29 Aktuelle temaområder for Miljøtiltak for eksisterende skip
Kode: Systematisere eksisterende dokumentasjon Forstudie før eventuell videre aksjon Prosjektaktivitet - tiltak Kartlegging av miljøutslipp fra skip Case skip, utslipp til luft, sjø samt landmottak Motortekniske tiltak Miljørating Styrt brennstoffinjeksjon, elektronisk/hydraulisk Vann ved forbrenning Emulsjon/homogenisering Vanninjeksjon Humid air motor HAM Avgassrensing Selektiv katalytisk reduksjon SCR forts.

30 Aktuelle temaområder for Miljøtiltak for eksisterende skip
forts. Miljøkvalitet ved drivstoff Tungolje, marin diesel, miljøprodukt Avgassammensetning S, NOx, partikler Sludge, mengde, deponering Driftsaspekter Bunnbehandling Selvpolerende, kobberbaserte, etc Superglatte, silikone Rengjøring, mekanisk, høytrykk, ultralyd Energibruk ombord - enøk Avfallsproduksjon/behandling/deponering Teknologiovervåking


Laste ned ppt "Enkle miljøtiltak for eksisterende skip"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google