Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ruter 11.mars Kjerstin Winther-Jacobsen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ruter 11.mars Kjerstin Winther-Jacobsen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ruter 11.mars Kjerstin Winther-Jacobsen
Trygghetsskapende tiltak på nattestid ved holdeplasser og ved billettkontroll. Ruter 11.mars Kjerstin Winther-Jacobsen

2 Agenda Bakgrunn/Nåsituasjon Ruters behov
Innspill/spørsmål fra deltakerne

3 Bakgrunn Ruter ønsker innspill som kan brukes ved utarbeidelse av anbudsdokumentasjon. I dialogkonferansen vil vi presentere våre tanker rundt våre behov og be dere som interessenter om tilbakemelding på disse.

4 Nåsituasjon: Avtale om vakthold ved holdeplassene
Brugata Jernbanetorget

5 Arbeidets innhold og omfang i dag
Bidra til ro, orden og trygghet for kunder og operatører på holdeplassene i tidsrommet klokken natt til lørdag og natt til søndag Antall vektere: - Til sammen 6 uniformerte og mobile vektere - 2 vektere i Brugata og 4 vektere ved Jernbanetorget

6 Kundene ønsker Trygge holdeplasser
Politiet i Oslo advarer reisende og publikum som vil unngå å bli ranet om å holde seg unna nedre del av Karl Johans gate og Jernbanetorget. «Når har ansvarlig myndighet tenkt å gi oss trygge holdeplasser i Oslo sentrum?», spør Ranveig Ødegaard fra Drøbak.(Akershus Amntstidene, desember 2008)

7 NRK-prosjektet: Trygghet i Oslo
NRK.no gjennomførte i 2013 en spørreundersøkelse for å kartlegge hvor folk som ferdes i Oslo føler seg utrygge 1000 respondenter deltok i undersøkelsen som ble gjennomført av Norstat for NRK 49 prosent av disse er menn og 51 prosent er kvinner Av de spurte er 54 prosent fra Oslo og 46 prosent fra Akershus NRK.no har via sine journalister også snakket med politiet, voldsofre, lommetyver, butikkeiere, ansatte som opplever trakassering og lokalpolitikere for å finne ut hvordan utrygghetsfølelsen i Oslo påvirker dem i deres daglige liv

8 Resultatet viser hvor i Oslo folk seg mest utrygge på kvelds og nattestid

9 Ruter - kollektivtrafikken i Oslo og Akershus
Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter

10 Dagens operatørselskaper uttrykker følgende om Brugata og Jernbanetorget :
Generelt mye uro og vanskeligheter for sjåførene som trafikkerer disse linjene på nattestid i helg Til tider uro også utover de tidspunkter hvor det er vakthold Flere sjåfører har følt på utryggheten

11 Ruters behov: Utvide dagens ordning til å gjelde holdeplassene i Brugata , Jernbanetorget og Nasjonalteateret Vaktselskapet skal jobbe preventivt med å skape ro og orden Utføre billettkontroll v/ombordstigning og muligheter for å følge med på bussen ved behov Kunne foreta billettsalg

12 Ruters forventninger til utførelse av oppdraget:
Vektere på jobb skal være uniformerte og godt synlige for kunder, publikum og operatører på de angitte holdeplassene Skal kunne jobbe natt til lørdag og natt til søndag innenfor de foreslåtte tidspunkt (kl – kl.0500) Kommunisere med gjeldede operatørers vaktledere via mobiltelefon for å sikre informasjon om trafikkflyt og hendelser Kunne dokumentere utført tjeneste med en rapport etter hvert oppdrag - alvorlige/uønskede hendelser skal også rapporteres til politiet

13 Ruters forventninger til utførelse av oppdraget:
I kontraktsperioden kunne utføre holdeplasskontroll på andre holdeplasser – det vil si utvide med antall vektere ved behov Fokus på miljø – informasjon om selskapets generelle miljøtankegang Fast pris pr holdeplass, samt en total pris

14 Arbeidsoppgaver ved fremtidig kontrakt
Jobbe preventivt og skape ro på holdeplasser Billettkontroll v/ombordstigning og muligheter for å følge med på bussen ved behov. Salg av billetter

15 Spørsmål og innspill


Laste ned ppt "Ruter 11.mars Kjerstin Winther-Jacobsen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google