Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trygghetsskapende tiltak på nattestid ved holdeplasser og ved billettkontroll. Ruter 11.mars Kjerstin Winther-Jacobsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trygghetsskapende tiltak på nattestid ved holdeplasser og ved billettkontroll. Ruter 11.mars Kjerstin Winther-Jacobsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Trygghetsskapende tiltak på nattestid ved holdeplasser og ved billettkontroll. Ruter 11.mars Kjerstin Winther-Jacobsen

2 Agenda 1.Bakgrunn/Nåsituasjon 2.Ruters behov 3.Innspill/spørsmål fra deltakerne

3 Bakgrunn Ruter ønsker innspill som kan brukes ved utarbeidelse av anbudsdokumentasjon. I dialogkonferansen vil vi presentere våre tanker rundt våre behov og be dere som interessenter om tilbakemelding på disse.

4 Nåsituasjon: Avtale om vakthold ved holdeplassene BrugataJernbanetorget 4

5 Arbeidets innhold og omfang i dag  Bidra til ro, orden og trygghet for kunder og operatører på holdeplassene i tidsrommet klokken 0100-0500 natt til lørdag og natt til søndag  Antall vektere: - Til sammen 6 uniformerte og mobile vektere - 2 vektere i Brugata og 4 vektere ved Jernbanetorget

6 Kundene ønsker Trygge holdeplasser Politiet i Oslo advarer reisende og publikum som vil unngå å bli ranet om å holde seg unna nedre del av Karl Johans gate og Jernbanetorget. «Når har ansvarlig myndighet tenkt å gi oss trygge holdeplasser i Oslo sentrum?», spør Ranveig Ødegaard fra Drøbak.(Akershus Amntstidene, desember 2008)

7 NRK-prosjektet: Trygghet i Oslo  NRK.no gjennomførte i 2013 en spørreundersøkelse for å kartlegge hvor folk som ferdes i Oslo føler seg utrygge  1000 respondenter deltok i undersøkelsen som ble gjennomført av Norstat for NRK  49 prosent av disse er menn og 51 prosent er kvinner  Av de spurte er 54 prosent fra Oslo og 46 prosent fra Akershus  NRK.no har via sine journalister også snakket med politiet, voldsofre, lommetyver, butikkeiere, ansatte som opplever trakassering og lokalpolitikere for å finne ut hvordan utrygghetsfølelsen i Oslo påvirker dem i deres daglige liv

8 Resultatet viser hvor i Oslo folk seg mest utrygge på kvelds og nattestid

9 Ruter - kollektivtrafikken i Oslo og Akershus Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter

10 Dagens operatørselskaper uttrykker følgende om Brugata og Jernbanetorget :  Generelt mye uro og vanskeligheter for sjåførene som trafikkerer disse linjene på nattestid i helg  Til tider uro også utover de tidspunkter hvor det er vakthold  Flere sjåfører har følt på utryggheten

11 Ruters behov:  Utvide dagens ordning til å gjelde holdeplassene i Brugata, Jernbanetorget og Nasjonalteateret  Vaktselskapet skal jobbe preventivt med å skape ro og orden  Utføre billettkontroll v/ombordstigning og muligheter for å følge med på bussen ved behov  Kunne foreta billettsalg

12 Ruters forventninger til utførelse av oppdraget:  Vektere på jobb skal være uniformerte og godt synlige for kunder, publikum og operatører på de angitte holdeplassene  Skal kunne jobbe natt til lørdag og natt til søndag innenfor de foreslåtte tidspunkt (kl. 2300 – kl.0500)  Kommunisere med gjeldede operatørers vaktledere via mobiltelefon for å sikre informasjon om trafikkflyt og hendelser  Kunne dokumentere utført tjeneste med en rapport etter hvert oppdrag - alvorlige/uønskede hendelser skal også rapporteres til politiet 12

13 Ruters forventninger til utførelse av oppdraget:  I kontraktsperioden kunne utføre holdeplasskontroll på andre holdeplasser – det vil si utvide med antall vektere ved behov  Fokus på miljø – informasjon om selskapets generelle miljøtankegang  Fast pris pr holdeplass, samt en total pris 13

14 Arbeidsoppgaver ved fremtidig kontrakt Jobbe preventivt og skape ro på holdeplasser Billettkontroll v/ombordstigning og muligheter for å følge med på bussen ved behov. Salg av billetter

15 Spørsmål og innspill 15


Laste ned ppt "Trygghetsskapende tiltak på nattestid ved holdeplasser og ved billettkontroll. Ruter 11.mars Kjerstin Winther-Jacobsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google