Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAM-info Konferanse om universell utforming, Lyngdal 300311.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAM-info Konferanse om universell utforming, Lyngdal 300311."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAM-info Konferanse om universell utforming, Lyngdal 300311

2 Organisering Hva er Agder Kollektivtrafikk AS: • Administrasjonsselskapet for kollektivtrafikken i Vest-Agder • Operativt fra 01.01.2008 • AKT eies av: – Vest-Agder fylkeskommune (66%) – Kristiansand kommune (34%) • Har blant annet ansvar for ruteopplysningen 177 for begge Agderfylkene!

3 ”Bakgrunnsteppe” • Undersøkelse Trafikanten Oslo: god ruteopplysningstjeneste genererer 16% flere kollektivreiser som ellers ikke ville blitt gjennomført. • 177-agder betjener både Aust- og Vest-Agder • www.177-agder.no har mellom 1500-1700 besøk i døgnet www.177-agder.no • Daglig mellom 300-350 samtaler på telefon • I tillegg har hver enkelt rutebilstasjon lokal ruteopplysning

4 ”Bakgrunnsteppe” • Reiseplanleggeren/rutedatabasen inneholder i informasjon fra i overkant av 150 ruter i alle kategorier i Vest-Agder og Aust-Agder (lokalbusser, ekspressbusser, nattbusser, flybusser, bestillingsruter) • Flere tusen holdeplasser • Tre tilrettelagte linjer i Kristiansand hvor både holdeplass og bussmateriell er tilrettelagt (frakter i overkant av 60 % av passasjerene i Kristiansand). • I tillegg enkelte avganger på langruten Kristiansand-Lista • Tilbringerbuss Flekkefjord-Sira • Bestillingsruter

5 Utfordring knyttet til reiseplanleggere/reiseinformasjon ABAB A B C D E F G H I J K

6 Målsetting med informasjonsprosjektet Forutsetninger for utviklingsprosjektet: Må ta hensyn til hvordan vi har organisert dataflyten i dag mot busselskaper og NRI. Løsningene vi søker finnes ikke som ”hyllevare”  krever utvikling av eksisterende løsninger. Gjennom prosjektet viktig å teste noen forutsetninger for å: -Lette informasjonsinnhenting for den reisende -Gjøre (kritisk) informasjon om tilrettelagte ruter/bestillingsruter lettere tilgjengelig for dem som er avhengig av denne type informasjon Målsetting: -P-På en enklere måte vise tilrettelagte ruter/bestillingsruter i reiseplanlegger -F-Få frem bedre informasjon om bestillingsruter/tilrettelagte ruter i elektroniske rutetabeller -F-Få frem informasjon om bestillingsruter/tilrettelagte ruter generelt på websiden -G-Gjøre ruteinformasjon (uten bruk av bilder/symboler) lettere tilgjengelig for dem som er avhengig av lesehjelpemidler til pc (blinde/svaksynte)

7 Forutsetning Rutedata til reiseplanlegger må ha tilstrekkelig kvalitet for at vi skal klare å formidle til publikum målsettingene i prosjektet:  Kvaliteten på ”inndata” er avgjørende for kvaliteten på ”utdata”

8 Informasjonsflyt Busselskap VA Busselskap AA Busselskap EXp i i i i i i Norsk Reiseinformasjon (NRI) Rutedatabase Rutetabeller web Elektronisk reiseplanlegger alle ruter i begge Agderfylkene

9 Resultater. www.177-agder.nowww.177-agder.noReiseplanlegger for Agderfylkene

10 Erfaringer fra prosjektet • Busselskapenes ruteplanleggingsverktøy som brukes til rutedataeksport til NRI gir ikke muligheter for å ta med symboler/tekster  individuell tilpasning i reiseplanleggerinformasjon i dialog mellom AKT og NRI • Vanskelig å kvalitetssikre dataflyt/informasjonsflyt til reiseplanlegger, ser ikke data før det ligger i reiseplanleggeren • Klarer foreløpig kun å vise tilrettelagte ruter på rutenivå (ikke avgangsnivå) • Utfordring å vedlikeholde kvaliteten på data/informasjon i reiseplanlegger ved ruteomlegginger, høytidsruter, sommerruter etc.

11 Fremtiden • Mobil • Tjenester ”der du står” • Reiseplanlegger ulike tjenester • Sanntidsinfo • Betaling bussreise • AKT er i dag ikke godt representert med mobilteknologiske løsninger


Laste ned ppt "SAM-info Konferanse om universell utforming, Lyngdal 300311."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google