Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Status investeringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Status investeringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert

2 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Øystein Jensen Avd.leder MTA Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet André Nygård Seksjonsleder stab MTA Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet

3 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Helse Sør-Øst (14 stk, 9 besvart) Aker universitetssykehus Kongsberg sykehus Rikshospitalet Ringerike sykehus Sykehuset Buskerud Sykehuset Telemark Sørlandet sykehus Ullevål universitetssykehus Sykehuset Østfold Mangler data fra: Akershus universitetssykehus Sunnaas sykehus Sykehuset Asker og Bærum Sykehuset Innlandet Sykehuset i Vestfold

4 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Registreringssjekk Registreringssjekk = Akk.anskaffelseskostnad Antall MTU = Gj.snittspris MTU Avrundet til to desimaler

5 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Akkumulert anskaffelseskostnad Totalt: 4,86 mrd kr

6 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Akkumulert anskaffelseskostnad

7 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Akkumulert anskaffelseskostnad Totalt: 4,86 mrd kr

8 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Akkumulert anskaffelseskostnad

9 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Antall MTU Totalt: 58 140

10 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Antall MTU

11 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Antall MTU Totalt: 58 140

12 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Antall MTU

13 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Aldersfordeling (basert på COCIR)

14 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Gjennomsnittsalder

15 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Investeringer X indikerer hvilke som har innrapportert MTU-anskaffelser over inv.budsjett, drift og gavemidler

16 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Investeringer Årlig investeringsbehov = Akk.anskaffelseskostnad Økonomisk levetid 4,86 mrd kr 10 år ==0,486 mrd kr / år Det indikerte investeringsbehov må til for å opprettholde gj.alder

17 Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Kommentarer Ullevål Sykehus v/ Elisabeth Fahlstrøm: MTA gjør fortsatt etterregistreringsarbeid for å få optimal kontroll og oversikt over MTU i UUS. Avdelingene kan selv kjøpe inn utstyr med verdi mindre enn kr 500.000 (eks. mva), hvor MTA gjøres oppmerksom på kjøpet i etterkant, hvilket kan ta tid. På UUS er dessuten drift- og vedlikeholdsbudsjettet for mtu lagt ut på de enkelte divisjonene, noe som gjør at MTA også her mister en mulighet til å få en komplett oversikt over utstyrsparken. UUS har vært gjennom flere omorganiseringer de senere år. En følge av dette er at rutinene for håndtering av mtu ikke er tilstrekkelig godt kjent i de kliniske miljøene.


Laste ned ppt "Oslo 7.sept 2009 MEDISINSK TEKNISK FORENING Norwegian Society for Biomedical Engineering Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009 Status investeringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google