Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter og begrensninger ved anskaffelse av medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell -ett kasus Øystein Jensen Cand.real. (M.Sc.) M.H.A Virksomhetsleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter og begrensninger ved anskaffelse av medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell -ett kasus Øystein Jensen Cand.real. (M.Sc.) M.H.A Virksomhetsleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter og begrensninger ved anskaffelse av medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell -ett kasus Øystein Jensen Cand.real. (M.Sc.) M.H.A Virksomhetsleder Medisinsk teknologi OUS

2 Noen aktører jeg kommenterer
HSØ RHF HINAS Sykehuspartner (SP) SMETT OUS

3 Hovedtall MTU OUS Utstyr: 40.000 enheter MTU registrert
1 av 2 Hovedtall MTU OUS Utstyr: enheter MTU registrert Akkumulert anskaffelseskost mill kr MTV: ~ 90 ansatte, 162 mill kr Medisinsk teknologisk virksomhetsområde, Oslo Sykehusservice

4 Noen referanser for videre kunnskap:

5 Medisinsk teknologisk virksomhetsområde
82 14 6 13 47

6 Hvorfor MTV anskaffer MTU?
1 av 2 Hvorfor MTV anskaffer MTU? MTV innehar kompetanse som totalleverandør av MTU-anskaffelser. Dette inkluderer utrede behov, prosjektere, anskaffe, engineering av løsninger, økonomistyring og oppfølging. Sikre at alle MTU-anskaffelser utføres iht til gjeldende lover og forskrifter Sikre at alt MTU blir mottakskontrollert før det blir tatt i bruk til diagnostisering og pasientbehandling. Sikre at alt MTU er registrert i OUS HFs MTU-database Merida hvor all vedlikeholds- og reparasjonshistorikk logges iht til ”Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr” Medisinsk teknologisk virksomhetsområde, Oslo Sykehusservice

7 Hvorfor MTV anskaffer MTU?
2 av 2 Hvorfor MTV anskaffer MTU? Store krav til lokal tilpasning og integrasjon mot eksisterende utstyr krever en høy teknologisk utstyrskompetanse. Det kreves ofte prosjektlederkompetanse ved anskaffelse av MTU pga integrasjon mot eksisterende bygg og IKT Standardisering. Dette for å lette kompetansekravet for brukerne, som igjen betyr en sikrere bruk. I tillegg en mer effektiv og kostnadsbesparende service og drift. I ”Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr” Kapittel III. Bruk og vedlikehold § 11. Anskaffelse : ”hvorvidt utstyret er egnet til formålet er en vurdering som også må foretas av teknisk kyndig personell for bl.a. å fastslå om de løsninger fabrikanten har valgt teknisk og sikkerhetsmessig svarer til de medisinske forutsetninger for bruken.” Medisinsk teknologisk virksomhetsområde, Oslo Sykehusservice

8 Faser i anskaffelse Vurdere og avklare anskaffelsesmetode
Innmelding Behovs- analyse Vedtak / finansiering Anskaffelse Økonomi- styring Oppfølging Vurdere og avklare anskaffelsesmetode Opprette brukergruppe Utarbeide anbudsdokumenter / tilbudsforespørsler Utlysning (Doffin / TED) Befaring, utprøving Medisinsk teknologisk virksomhetsområde, Oslo Sykehusservice

9 Faser i anskaffelse Tilbudsevaluering og innstilling
Innmelding Behovs- analyse Vedtak / finansiering Anskaffelse Økonomi- styring Oppfølging Tilbudsevaluering og innstilling Kontraktsforhandling og -inngåelse / bestilling Prosjektoppfølging (inkl MTU, bygg og IKT) Installasjon/montering Mottakskontroll Prøvedrift Medisinsk teknologisk virksomhetsområde, Oslo Sykehusservice

10 MTU-anskaffelser OUS PRU, Prioriteringsutvalget MTU
2 av 2 MTU-anskaffelser OUS PRU, Prioriteringsutvalget MTU 200 – 300 anskaffelser per år Alle anskaffelser > kr De fleste driftsanskaffelser Gaver Arealutviklingsprosjektene Akkumulerte anskaffelser kostnad sum 180 – 200 mill kr per år Medisinsk teknologisk virksomhetsområde, Oslo Sykehusservice

11 Kasus: Pumper og sprøyter, sprøytepumper for infusjoner

12

13 Sprøytepumper OUS RH Ca. 800 pumper organisert i TMTU (tverrgående MTU, flåtestyrt, eierskap MTV i depoter, kostnadseffektivitet) Alarmer for bl.a. okklusjonstrykk Forskjellige protokoller for ulike typer infusjoner og ulike typer sprøyter Infusjonen avhenger av sprøytens mekaniske egenskaper

14

15 HINAS fellesanbud sprøyter:
”Sprøyter er en enkel anskaffelse” Nye sprøyter dukker opp (kostnadsbesparelse) Ingen kompetanse fra medisinsk teknologi var med i brukergruppen, bare brukere Gamle og nye sprøyter i sortimentene – alarmer og feilinfusjoner, brukerfrustrasjon Alle sprøytepumpene må omprogrammeres med en eller to nye protokoller. Kostnad MTV OUS RH: 3 – 4 mill kr! Billigere sprøyter?

16 Min konklusjon: Innen medisinsk teknologi konluderer jeg etter fire ti-års erfaring: There are no quick fixes and quick wins, alt henger sammen med alt, og medisinsk-teknisk fagkunnskap og synlighet er ryggraden i alle velykkede anskaffelser (merk: anskaffelser og ikke innkjøp)

17 Takk til Fridthjov Riddervold, Bård Henningsen, André Nygård og Per-Arne Jørgensen for medvirkning og bilder. Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene Aker, Rikshospitalet og Ullevål. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med cirka ansatte og har et budsjett på 18 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. Medisinsk teknologisk virksomhetsområde, Oslo Sykehusservice


Laste ned ppt "Muligheter og begrensninger ved anskaffelse av medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell -ett kasus Øystein Jensen Cand.real. (M.Sc.) M.H.A Virksomhetsleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google