Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karl Olav Nummedal Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karl Olav Nummedal Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karl Olav Nummedal Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Bergen

2 Overgang Fagskole - Høgskole
Bergen tekniske fagskole – HiB, Avdeling for ingeniørutdanning Grunnlag: Lov om universiteter og høgskoler gir mulighet for avkorting av studietid, jf §3.4 I Odelstingprop. nr. 32 ( ): Lov om fagskoleutdanning, heter det fra dep. :

3 Ot.prp. nr. 32 ( ) 1 Pkt. 4.5 Departementet mener det vil være naturlig og hensiktsmessig at fagskoleutdanning kan gi uttelling innenfor samme fagområde i universitets- og høyskolesystemet. Det må foretas vurderinger av i hvor stor grad utdanningene dekker tilsvarende innhold.

4 Ot.prp.nr. 32 ( ) 2 Slike vurderinger må det være opp til de enkelte utdanningstilbydere og fagmiljøer å utføre, og vurdering og beslutning må gjøres av den enkelte utdannings-institusjon i høyere utdanning, da myndighet til dette etter universitets- og høyskoleloven ligger hos den enkelte institusjon.

5 Arbeidsgruppe Fagområde: Elkraftteknikk
Analyse basert på erfaring fra dagens modell: - 2 år : Bergen tekniske fagskole - 3 år : Avdeling for ingeniørutdanning, HiB Resultat: - Overlapping i fag og emner - Unødvendig lang studietid

6 Studietilpasning ved overgang fra BTF til HiB
Forslag for Elkraftteknikk: 60 sp fagreduksjon for elkraftstudenter ved Bergen tekniske fagskole som går videre på elkraftstudiet ved Høgskolen i Bergen.

7 Bergen tekniske fagskole Høgskolen i Bergen
TF2010 Elektroteknikk fsp TF2040 Elektroniske systemer fsp TF2060 Måleteknikk fsp TOE001 Grunnleggende elektro I sp

8 Fag 1. år ved HiB (Kombinasjon av 1. og 2. år ved st.retningen)
St.poeng Høst/Vår FOA052 Kjemi og miljø H FOA150 Matematisk analyse og vektoralgebra H TOE153 Elektriske installasjoner H FOA032 Fysikk for elektro V TOE002 Grunnleggende elektro II V FOA172 Sannsynlighetsregning og statistikk V TOE003 Lineære systemer V Fag 1.studi

9 Fag 2. år ved HiB (Ordinært 3. år ved studieretningen)
St.poeng Høst/Vår TOE154 Kraftelektronikk og elektriske motordrifter 10 H TOE155 Elverksanlegg og høyspenningsteknikk 10 H FOA062 Videregående analyse og lineær algebra 10 H FOA042 Nyskapning og entreprenørskap V Valgfag V Hovedprosjekt V

10 Studieendringer fagskole
Fra Arbeidsgruppen : Fagskolestudentene må heve kompetansen innen datateknikk før overgang. Samme pensum som tilsvarende fag ved HiB. Fagskolen må gi tilbud om et ekstra kurs i matematikk som tilsvarer 3 MX.

11 Oppsummering 1 Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning, godkjenner at studenter med elkraftteknikk fra teknisk fagskole godskrives 60 sp ved bachelorutdanning, studieretning Elkraftteknikk, så fremt vilkår for innpassing er oppfylt.

12 Oppsummering 2 Den toårige ingeniørutdanningen i elkraftteknikk gir graden Bachelor i ingeniørfag. Studenter fra teknisk fagskole må ha snittkarakter på minimum C for fag det gis fritak i. Dekan fastsetter for hvert studieår antall studenter som kan taes opp på dette grunnlag.


Laste ned ppt "Karl Olav Nummedal Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google