Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontaktutvalget 21. november 2011 Hans-Petter Tonum, daglig leder i DNF Næringsutvikling videre – med vekt på sentrum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontaktutvalget 21. november 2011 Hans-Petter Tonum, daglig leder i DNF Næringsutvikling videre – med vekt på sentrum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontaktutvalget 21. november 2011 Hans-Petter Tonum, daglig leder i DNF Næringsutvikling videre – med vekt på sentrum

2 Dette har jeg tenkt å snakke om: - Omdømmeprosjektet - Næringsvekst - Befolkningsvekst - Buskerudbyen - Strategisk Næringsplan for Drammen - Tiltaksplan for handels- og servicenæringen i sentrum - Bystrategien - Andre viktige ting for næringslivet

3 Omdømmeprosjektet Mål: - Forbedring av byens omdømme - Innbyggervekst - Næringsvekst Resultater: - Omdømme og innbyggervekst - bra - Næringsvekst – tja

4 Næringsvekst - Drammensregionen historisk gode på næringsliv - Drammensregionen er Norges mest attraktive region - Drammen i Gasselletoppen i åresvis - Kjennetegnes av god bunnlinje - Lenge lav konkursrate

5 Befolkningsvekst - 15.000 nye innbygger de siste 30 åra - 1/3-del i blokk, 1/3-del i rekkehus og 1/3-del i enebolig - Mer enebolig og mindre blokk fremover - ØE: 5% blokk, 20% rekkehus, 75% enebolig - Trender: Aldring, innvandring, befolkningsvekst og sentralisering - Flyttemotiver 1972: Arbeid 37%, sted/miljø 9%, familie 13%, utd. 10% - Flyttemotiver 2008: Arbeid 20%, sted/miljø 21%, familie 27%, utd. 4% - 15.000 nye innbyggere neste 10 år! - Gir behov for 7.000 nye boliger, 700 pr år - 3.500 nye arbeidsplasser

6 Buskerudbyen - Hvordan utvikle Buskerudbyen til en bærekraftig og konkurransedyktig region av nasjonal interesse? - Fremtidens utfordringer er ikke løsbart for hver enkelt kommune i regionen - Virkemiddel: En areal- og transportplan - Viktig faktainnsamling - Pendlerstrøm - Hvilket næringsliv hvor?

7 Strategisk Næringsplan for Drammen Til nå: - Presentasjon i Kontaktutvalgets mai-møte i år - Næringsliv og verdiskaping - Viktige motorer i samfunnsutviklingen - Tilretteleggerrollen – Viktig med samkjørt kommune - Strategisk Næringsplan – Verktøy for kommunen Bygger på tidligere analyser: - Næringsstrukturanalyse (2009) - All-Electrik-green-city Drammen (2009) - Årlige Omdømmeundersøkelser (2005 ->) Allerede klart: - Konsentrert utbyggingsmønster og fortettning - Transformasjonsområder: Sundland, Nybyen, Strømsø, Tollbukaia, Tangen/Nøsted, Brakerøya, Bragernes og Travbanen. - Næringslivet og deres organisasjoner med i prosessen SWOT-analyse

8 …forts Strategisk Næringsplan for Drammen Essensen i målformuleringen: ”…Veksten i antall arbeidsplasser i kommende 10-års periode skal være større enn veksten i antall innbyggere…” Eksempler på strategier: Aktiv eiendomspolitikk – sentrumshandel - boliger i sentrum hotell- og konferansekapasitet - kulturbaserte næringer attraktivt lokaliseringssted - effektiv saksbehandling – entreprenørskap kommunen partner i utviklingsprosesser - tilrettelegge for fysiske møteplasser tilrettelegge for immaterielle møteplasser - bredde i næringslivet - utdanning

9 Tiltaksplan for handel og servicenæringen i Drammen sentrum Oppdraget gitt av bystyret for ett år siden: ”Rådmann i samarbeid med BVD og DNF gjennomføre studie og tiltaksplan for å fremme handel og servicenæringen i sentrum” Studier, analyser, SWOTer, diskusjoner og frokostmøte ultimo september 2011 Forslag til tiltak på kort sikt: - Oppgradering av Bybrua - Bedre vintervedlikehold av sentrumsfortauer - Felles åpningstider i sentrum - Parkering i sentrum

10 Bystrategi - Videreføring av Naturbania - Miljø- og kompetansebyen (eller Kunnskapsbyen?) - Regional strategi - Vi er allerede på vei - Samme farge på drakta spiller mot samme mål - Forutsigbarhet

11 Andre viktige ting for næringslivet - Fullføring av Oslofjordforbindelsen - Tilfartsvei Vest mellom Kreftingsgate til Sundland - Utvidelse av Bjørnstjerne Bjørnssonsgate - Utvikling av Sundlandområdet til næring og bolig - Nytt sykehus – NÅ! - Frigjøre Nybyen for godsterminalen - KVUen for Godsterminal - Intermodalt knutepunkt

12 Andre viktige ting for næringslivet - Variert boligtilbud, ikke bare leiligheter - Grunneierstrukturen på Strømsø - FutureBuilt - Kurs og konferanse - FMC ikke klare for Drammen ennå - Kultur og urbanitet - Oppvekst og trygghet

13 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Kontaktutvalget 21. november 2011 Hans-Petter Tonum, daglig leder i DNF Næringsutvikling videre – med vekt på sentrum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google