Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte for utreisende Bachelor-studenter vår- eller høstsemesteret 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte for utreisende Bachelor-studenter vår- eller høstsemesteret 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte for utreisende Bachelor-studenter vår- eller høstsemesteret 2010

2 Internasjonalt kontor Ansvarlig for studentutveksling på NHH CEMS MIM / Master / Bachelor Kontorer til venstre når man kommer inn hovedinngangen Nettside: http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling.aspx E-post: int.stud@nhh.no

3 3 Internasjonalt kontor John Andersen Nina Gry Stein Nina Hagen Astrid Foldal Norunn Økland Lena Håre Ole Johan Berge Jeanette Vik Marco Proto

4 4 Dagens program Søkning og uttak til studentutveksling Rollen som utvekslingsstudent Kontakt med NHH Godkjenning av kurs og eksamener Stipend/lån Praktiske forhold Studentrapport Videre prosedyre

5 5 Søkning og uttak til studentutveksling Mottatt 169 søknader Tildelt 150 plasser Betinget opptak Er du i tvil om du skal reise? –eksamensplan –motivasjon –realistisk beslutning –akademisk kalender

6 6 Rollen og utbytte som utvekslingsstudent Faglig Språklig Sosial Kulturell Ambassadør for NHH

7 7 Kontakt med Internasjonalt kontor Utenlandsk adresse, telefonnummer og e-post skal registreres på NHH sin studentweb så snart det er mulig. Betale semesteravgift på NHH det semesteret du er ute, og melde deg opp til kursa du skal ta. Bruk kodene for valgfrie kurs, uavhengig av hvilke kurs du faktisk skal gjennomføre i utlandet (UTV010, UTV020, UTV030, UTV040) Hold deg oppdatert på frister for betaling av semesteravgift, oppmelding til eksamen, og sjekk samlesiden for intern informasjon til studentene regelmessig: http://www.nhh.no/studentar/ Innlevering av kontrakt om utvekslingsopphold innen onsdag 2. september

8 8 Forhåndsgodkjenning av kurs Omfang: 4 kurs à 7,5 studiepoeng Nivå; undergraduate/intermediate/2. og 3. årskurs (ikke introduksjonskurs) Valgfrie økonomisk-administrative kurs (VOA-fag m.m.) Valgfrie allmenne kurs (språk, kultur, data, sosiologi, historie, media, psykologi m.m.) Obligatoriske kurs (SOL010, SOL020, SOL030, SOL040, SAM030, (SAM040), BED030, BED040, INT010, INT020) (http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass/innpassing-av-studiet.aspx)

9 9 Normalplan for Bachelor-studiet Obligatoriske kurs Valfrie allmenne kurs Valfrie øk.adm. kurs

10 10 Søknadsskjema kursgodkjenning Søknadsskjema for godkjenning av utvekslingsopphold som en integrert del av Bachelor-studiet ved NHH er tilgjengelig på: http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass/søknad-om-førehandsgodkjenning.aspx http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass/søknad-om-førehandsgodkjenning.aspx Søknad med nødvendig dokumentasjon til Internasjonalt kontor: int.stud@nhh.no Astrid.Foldal@nhh.no (Australia, Brasil, Canada, Chile, Italia, Nederland, New Zealand, Portugal, Storbritannia, USA)Astrid.Foldal@nhh.no Nina.Hagen@nhh.no (Frankrike, Tyskland, Belgia, Østerrike, Polen, Latvia, Estland, Singapore, Japan)Nina.Hagen@nhh.no Nina.Stein@nhh.no (Norden)Nina.Stein@nhh.no Kursgodkjenning avklares før studieopphold påbegynnes

11 11 Endelig godkjenning av kurs Forhåndsgodkjenning må være avklart Karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet må dokumentere bestått eksamen Levere inn rapport frå utvekslingsoppholdet Internasjonalt kontor registrerer fritak for kurs, og melder fra til Studieadministrasjonen og Lånekassen om dette. Internasjonalt kontor videresender karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet samt bekreftelse på endelig fritak for kurs.

12 12 Stipend og lån Stipend Erasmus-stipend (kan mottas en gang i løpet av studiet) Nordplus-stipend Ruhrgas-stipend Lånekassen Gir lån/stipend til utenlandsopphold Krav om full semesterbelastning (30 studiepoeng) Krav om å dokumentere eksakt tid (fra – til) man er ute – får støtte for de månedene man er ute Blankett D legges ved den vanlige søknaden til Lånekassen (viktig!)

13 13 Finansiering fra Lånekassen basisstøtte (8 500 kroner i stipend og lån per måned) reisetillegg til en reise tur-retur fra Norge til studiestedet ved opphold på under seks måneder. Reisetillegget blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån skolepengestøtte (opptil 53 370 kroner per semester til utdanning utenfor Norden). Skolepengestøtten er stipend og lån til hel eller delvis dekning av skolepenger/kursavgift. De første 26 685 kronene gis med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån. Støtte utover dette gis som lån, opptil en grense på maksimalt 53 370 kroner per semester

14 14 Språkstipend fra Lånekassen Tar du delstudier i et ikke-engelskspråklig land, kan du få 15 660 kroner i språkstipend til et forberedende språkkurs. Du kan ikke få språkstipend dersom undervisningsspråket er engelsk. Språkkurset må vare i minst fire uker og ha minst 15 undervisningstimer per uke. Det er et vilkår at språkkurset tas i forkant av delstudiet, og at du er tatt opp i utdanningen.

15 15 Praktiske forhold før avreise Forsikring/folketrygd EU/EØS land: Europeisk Helsetrygdskort (www.nav.no) Andre land: Trygdebevis fra NAV: http://www.nav.no/Internasjonalt/Opphold+i+utlandet/Student+i +utlandet (blir automatisk tilsendt når støtte frå Lånekassen er innvilga) http://www.nav.no/Internasjonalt/Opphold+i+utlandet/Student+i +utlandet Reise-/ulykkesforsikring, sjekk: www.ansa.no, www.europeiske.no www.gjensidige.no osv.www.ansa.nowww.europeiske.no www.gjensidige.no Visum/oppholdstillatelse Bekreftelse på språkkunnskaper i engelsk Sjekkliste før avreise på nett: http://nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass/sjekkliste-før-avreise.aspx http://nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass/sjekkliste-før-avreise.aspx

16 Søknadsprosess til vertsuniversitetet Informasjon frå vertsuniversitetet eller frå Lena Håre Søknadsfrist Karakterutskrift CV Bilete Kopi av pass Statement from NHH Academic reference/Letter of Recommendation Statement of Purpose/Personal Letter of Motivation Medical Statement Proof of Insurance Financial Guarantee/Bank Statement 16

17 17 Studentrapport Alle studenter må skrive studentrapport etter utvekslingsoppholdet, og sende denne til: int.stud@nhh.no Frist: 3 uker etter at utvekslingsoppholdet er avsluttet Rapporten blir lagt ut på NHH sine websider. Skriv gjerne rapport sammen med studenter som har vært på samme lærested det aktuelle semesteret NB: Du forplikter deg til å levere inn rapport når du signerer kontrakten!

18 18 Videre prosedyre Kontakt studieveileder for å sette opp kursplan for resten av studiet Kontrakt til Internasjonalt kontor Vil motta informasjon fra det utenlandske lærestedet Internasjonalt kontor (nettsidene våre!) Utvekslingsstudenter, både norske og internasjonale Det utenlandske lærestedet – sjekk hjemmesiden på nettet

19 19 Spørsmål? LYKKE TIL!


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte for utreisende Bachelor-studenter vår- eller høstsemesteret 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google