Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til informasjonsmøte for utreisende Bachelorstudenter vår- eller høstsemesteret 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til informasjonsmøte for utreisende Bachelorstudenter vår- eller høstsemesteret 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til informasjonsmøte for utreisende Bachelorstudenter vår- eller høstsemesteret 2012

2 2 Dagens program Søkning og uttak til studentutveksling Rollen som utvekslingsstudent Kontakt med NHH Godkjenning av kurs og eksamener Stipend/lån Praktiske forhold Studentrapport Videre prosedyre

3 Internasjonalt kontor Ansvarlig for studentutveksling på NHH CEMS MIM / Master / Bachelor / Doble grader Kontorer til venstre når man kommer inn hovedinngangen Nettside: http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling.aspx E-post: int.stud@nhh.noint.stud@nhh.no

4 4 Internasjonalt kontor John Andersen Nina Gry Stein Lena Håre Astrid Foldal Stella Gjerstad Norunn Økland Ole Johan Berge Pål Kristian Granholt

5 5 Søkning og uttak til studentutveksling Mottatt 242 søknader (172 i fjor) Tildelt 188 plasser (145 i fjor) Betinget opptak Er du i tvil om du skal reise? –eksamensplan –motivasjon –realistisk beslutning –akademisk kalender

6 6 Rollen og utbytte som utvekslingsstudent Faglig Språklig Sosial Kulturell Ambassadør for NHH

7 7 Kontakt med Internasjonalt kontor Utenlandsk adresse, telefonnummer og e-post skal registreres på NHH sin studentweb så snart det er mulig. Betale semesteravgift på NHH det semesteret du er ute, og melde deg opp til kursa du skal ta. Bruk kodene for valgfrie kurs, uavhengig av hvilke kurs du faktisk skal gjennomføre i utlandet (UTV010, UTV020, UTV030, UTV040) Hold deg oppdatert på frister for betaling av semesteravgift, oppmelding til eksamen, og sjekk samlesiden for intern informasjon til studentene regelmessig: http://www.nhh.no/studentar/ Innlevering av kontrakt om utvekslingsopphold innen i dag, 25. august

8 8

9 9 Forhåndsgodkjenning av kurs Omfang: 4 kurs à 7,5 studiepoeng Nivå; undergraduate/intermediate/2. og 3. årskurs (ikke introduksjonskurs) Valgfrie økonomisk-administrative kurs (VOA-fag m.m.) Valgfrie allmenne kurs (språk, kultur, data, sosiologi, historie, media, psykologi m.m.) Obligatoriske kurs (SOL010, SOL020, SOL030, SOL040, SAM020, SAM030, SAM040, BED020, BED030, BED040, INT010) http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass/innpassing-av-studiet.aspxhttp://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass/innpassing-av-studiet.aspx

10 10 Normalplan for Bachelor-studiet Obligatoriske kurs Valfrie allmenne kurs Valfrie økonomisk/ administrative kurs 1.sem (Høst) IØA010 Introduksjon til øk.adm.analyse IKE010 Introduksjonskurs i etikk MET020 Matematikk for økonomer BED011 Kostnads- og inntektsanalyse MET030 Databehandling for økonomer 2.sem (Vår) SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi MET040 Statistikk for økonomer BED015 Bedriftsøkonomiske beslutninger Valgfag 3.sem (Høst) SAM020 Videregående mikroøkonomi SOL010 Markedsføring BED020 Finansregnskap Valgfag 4.sem (Vår) INT010 Anvendt metode SOL020 Psykologi og ledelse BED030 Investering og finans Valgfag 5.sem (Høst) SAM030 Int. handel og øk.vekst SOL030 Organisasjonsteori VOAValgfag 6.sem (Vår)SAM040 Makroøkonomi SOL040 Strategi og ledelse BED040 Økonomisystem og styring VOA

11 11 Normalplan for utreisende høst Obligatoriske kurs Valfrie allmenne kurs Valfrie økonomisk/ administrative kurs Høsten 2011 SAM020 Videregående mikroøkonomi SOL010 Markedsføring BED020 Finansregnskap Valgfag Høsten 2012 SAM030 Int. handel og øk.vekst SOL030 Organisasjonsteori VOAValgfag

12 12 Normalplan for utreisende vår Obligatoriske kurs Valfrie allmenne kurs Valfrie økonomisk/ administrative kurs Våren 2012 INT010 Anvendt metode SOL020 Psykologi og ledelse BED030 Investering og finans Valgfag Høsten 2012 (normal) Våren 2013SAM040 Makroøkonomi SOL040 Strategi og ledelse BED040 Økonomisystem og styring VOA

13 13 Søknadsskjema kursgodkjenning Søknadsskjema for godkjenning av utvekslingsopphold som en integrert del av Bachelor-studiet ved NHH er tilgjengelig på: http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass/søknad-om-førehandsgodkjenning.aspx http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass/søknad-om-førehandsgodkjenning.aspx Søknad med nødvendig dokumentasjon til Internasjonalt kontor: Lena.Hare@nhh.no (Australia, New Zealand)Lena.Hare@nhh.no Astrid.Foldal@nhh.no (USA, Canada, Chile, Storbritannia, Italia, Nederland, Portugal og Spania)Astrid.Foldal@nhh.no Stella.Gjerstad@nhh.no (Frankrike, Tyskland, Belgia, Østerrike, Estland, Singapore, Japan)Stella.Gjerstad@nhh.no Nina.Stein@nhh.no (Norden)Nina.Stein@nhh.no Kursgodkjenning avklares i god tid før studieopphold påbegynnes

14 14 Endelig godkjenning av kurs Forhåndsgodkjenning må være avklart Karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet må dokumentere bestått eksamen Levere inn rapport frå utvekslingsoppholdet Internasjonalt kontor registrerer fritak for kurs, og melder fra til Studieadministrasjonen og Lånekassen om dette. Internasjonalt kontor videresender karakterutskrift fra det utenlandske lærestedet samt bekreftelse på endelig fritak for kurs.

15 15 Studentrapport Alle studenter må skrive studentrapport etter utvekslingsoppholdet, og sende denne til: int.stud@nhh.noint.stud@nhh.no Frist: 3 uker etter at utvekslingsoppholdet er avsluttet Rapporten blir lagt ut på NHH sine websider. Skriv gjerne rapport sammen med studenter som har vært på samme lærested det aktuelle semesteret NB: Du forplikter deg til å levere inn rapport når du signerer kontrakten!

16 16 Stipend og lån Stipend Erasmus-stipend for Europa (kan mottas en gang i løpet av studiet). Ca. kr.2500 per måned Nordplus-stipend for Norden. Ca det same som Erasmus eller litt mindre Du trenger ikke å søke om å bli tildelt Erasmus eller Nordplus, det blir innvilget automatisk til alle som har krav på det Ruhrgas-stipend for studenter som reiser til Tyskland. Søknadsfrist i februar 2012: www.forskningsradet.no/iswww.forskningsradet.no/is Stipendene kan ikke kombineres http://www.legathandboken.no/

17 Lånekassen (blankett D) 17 Du fyller selv ut blanketten Internasjonalt kontor må signere og stemple blanketten Må legges ved lånekassesøknaden Kan lastes ned på Lånekassen sine nettsider: http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Skjem a-og-brosjyrer/Skjema/ http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Skjem a-og-brosjyrer/Skjema/ NB: Lånekassen krever at du skal ta et fulltidsstudium (tilsvarende 30 norske studiepoeng) for å tildele støtte Andre vedlegg til lånekassesøknad: Hvis skolepenger: opptaksbrev eller annen skriftlig dokumentasjon fra vertsuniversitet som bekrefter sum i lokal valuta (NB: kopi av e-post/link til nettside eller liknende er ikke gyldig) Hvis språkkurs: bekreftelse på opptak fra språkskole der det fremgår at språkkurset innfrir de krav Lånekassen stiller for å tildele støtte

18 18 Finansiering fra Lånekassen basisstøtte (9 080 kroner i stipend og lån per måned) reisetillegg til en reise tur-retur fra Norge til studiestedet ved opphold på under seks måneder. Reisetillegget blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån skolepengestøtte (opptil 56 970 kroner per semester til utdanning utenfor Norden). Skolepengestøtten er stipend og lån til hel eller delvis dekning av skolepenger/kursavgift. språkstipend (16 760 kroner) hvis du skal studere i et ikke- engelskspråklig land, på et annet språk enn engelsk.

19 http://app.lanekassen.no/stottekalk/ 19

20 20 Språkstipend fra Lånekassen Tar du delstudier i et ikke-engelskspråklig land, kan du få 16 760 kroner i språkstipend til et forberedende språkkurs. Undervisningsspråket i utdanningen kan ikke være engelsk Språkkurset må vare i minst fire uker (mandag til fredag) og ha minst 15 undervisningstimer per uke Det er et vilkår at språkkurset tas i forkant av delstudiet, og at kurset er avsluttet ved oppstart av selve delstudiet http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Stipend-og- lan/Utland/Delstudier/Hvor-mye/

21 Betinga opptak Språkkrav Karakterkrav Krav til normal studieprogresjon Mangler i søknad/ for sent innlevert søknad Ei helhetsvurdering av søkeren Det er alltid vertsuniversitet som tar endelig beslutning om opptak 21

22 Praktiske forhold før utreise Følg instrukser fra lærestedet du skal utveksle til –Fylle ut søknadsskjema (papirsøknad, online reg. etc.) –Fremskaffe nødvendig dokumentasjon (karakterutskrift, anbefalingsbrev, motivasjonsbrev, CV, bekreftelse på finansiering, kopi av pass, passbilder etc) –Kursregistrering –Innkvartering –Språkkurs etc –NB: søknadsfrist til vertsuniversitet! Sjekkliste før avreise på nett: http://nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass/sjekkliste-før-avreise.aspx http://nhh.no/no/studentsider/utveksling/når-du-har-fått- plass/sjekkliste-før-avreise.aspx NB: Studenter som skal ut vår 2012, starter videre søknadspross i høst. De som skal ut høst 2012 venter med dette til våren 22

23 Praktiske forhold før utreise, forts. Forsikring/folketrygd EU/EØS land: Europeisk Helsetrygdekort (www.nav.no)www.nav.no Andre land: Trygdebevis fra Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (FFU) - link gjennom Lånekassen Studentforsikring, sjekk: www.ansa.no og www.sivilokonomene.nowww.ansa.no www.sivilokonomene.no Orienter deg om visum/oppholdstillatelse Sørg for å ha gyldig pass! Vaksiner (www.reisemedisin.no)www.reisemedisin.no 23

24 24 Videre prosedyre Kontakt studieveileder for å sette opp kursplan for resten av studiet (frist for oppmelding ved NHH 1.september) Kontrakt til Internasjonalt kontor Vil motta informasjon fra det utenlandske lærestedet Mer info: Internasjonalt kontor (nettsidene våre!) Utvekslingsstudenter, både norske og internasjonale Rapporter på NHH sine nettsider Det utenlandske lærestedet – sjekk hjemmesiden på nettet Facebook-gruppe på trappene

25 25 Spørsmål? LYKKE TIL!


Laste ned ppt "Velkommen til informasjonsmøte for utreisende Bachelorstudenter vår- eller høstsemesteret 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google