Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utveksling i Bachelor-studiet Velkomen til informasjonsmøte Tysdag 11. mai kl 15:30 i Aud. Dag Coward.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utveksling i Bachelor-studiet Velkomen til informasjonsmøte Tysdag 11. mai kl 15:30 i Aud. Dag Coward."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utveksling i Bachelor-studiet Velkomen til informasjonsmøte Tysdag 11. mai kl 15:30 i Aud. Dag Coward

2 2 NHH og utveksling NHHs internasjonale virksomhet får stadig større omfang –Har samarbeidet internasjonalt i lang tid på forskningssiden –Studentutveksling på masternivå vel etablert på NHH –Vårsemesteret 2006 begynte vi med utveksling på bachelornivå NHHs strategi 2010 - 2013 –Studentutveksling skal være et sentralt element på alle studienivåer ved NHH –studentutvekslingsavtaler med et stort antall ledende institusjoner over hele verden

3 3 Internasjonalt kontor •Ansvarlig for –studentutveksling i Bachelor-studiet –Studentutveksling i Master-studiet –CEMS MIM –Doble grader –NHHs sommerskole •Kontorer til venstre når man kommer inn hovedinngangen •Nettside: www.nhh.no/studentar/utveksling •E-post: int.stud@nhh.noint.stud@nhh.no •Telefon: 55 94 93 00

4 4 •Faglig –Mulighet til å ta andre fag enn ved NHH, erfare andre undervisningsformer. I tillegg til at semesterbelastningen i studiepoeng skal være den samme, kommer de kulturelle og språklige forskjellene. •Sosialt –Muligheten til å møte mange nye mennesker er i seg selv en god grunn til å dra på utveksling, forutsatt at du har et åpent sinn og har lyst til å bli kjent med nye folk og nye kulturer! •Språklig –Utveksling er en god anledning til å lære et nytt språk eller få bruke språkkunnskapene fra skolebenken i praksis, forutsatt at du utnytter muligheten godt! •Er du motivert? –Det viktigste spørsmål er om du er motivert både for en stor faglig, sosial og språklig utfordring. Er du usikker så vent til masternivå, men er du sikker: velkommen skal du være til å søke! Hvorfor utveksling? (…eventuelt hvorfor ikke utveksling…)

5 5 Trinnvis prosess som i stor grad tilsvarer den vi har etablert på masternivå •Få et overblikk over alternative skoler og land •Søk om utveksling, prioriter aktuelle læresteder •Tildeling av plasser •Bli kjent med skolen du eventuelt har fått plass på, finn fag, søk forhåndsgodkjenning •Begrensede valgmuligheter når det gjelder fag ved enkelte læresteder Bachelorutveksling – steg for steg

6 6 •Utveksling 4. eller 5. semester •Tar inntil to (tre) obligatoriske fag, resten valgfrie allmenne og økonomisk-administrative •Følgende obligatoriske fag kan tas på utveksling (dersom tilbudt ved lærestedet): SOL 010, SOL 020, SOL 030, SOL 040, BED 020, BED 030, BED 040, SAM 020, SAM 030, SAM 040, INT 010 •De valgfrie fagene du tar ute må ikke overlappe med obligatoriske fag du har tatt eller skal ta på NHH •Liste over tidligere godkjente obligatoriske fag på de ulike skolene finnes på våre nettsider. Bachelor-studiet - studieplan av 2009

7 7 Normalplan for Bachelor-studiet Obligatoriske kurs Valfrie allmenne kurs Valfrie øk.adm. kurs 1.sem (Høst) IØA010 Introduksjon til øk.adm.analyse IKE010 Introduksjonskurs i etikk MET020 Matematikk for økonomer BED011 Kostnads- og inntektsanalyse MET030 Databehandling for økonomer 2.sem (Vår) SAM010 Introduksjon til mikroøkonomi MET040 Statistikk for økonomer BED015 Bedriftsøkonomiske beslutninger Valgfag 3.sem (Høst) SAM020 Videregående mikroøkonomi SOL010 Markedsføring BED020 Finansregnskap Valgfag 4.sem (Vår) INT010 Anvendt metode SOL020 Psykologi og ledelse BED030 Investering og finans Valgfag 5.sem (Høst) SAM030 Int. handel og øk.vekst SOL030 Organisasjonsteori VOAValgfag 6.sem (Vår)SAM040 Makroøkonomi SOL040 Strategi og ledelse BED040 Økonomisystem og styring VOA

8 8 •Søknadsfrist 1. juni 2010 •Søknadsskjema ligger på nettsidene våre –Motivasjon –CV på engelsk –Prioritering av læresteder –Tillatelse til å hente ut karakterutskrift (del av søknadsskjemaet) –Dokumentasjon på evt. annen høyere utdanning •Søknaden må leveres på Internasjonalt kontor •Vurdering av søknadene og uttak •Betinget opptak; du blir nominert til en utvekslingsplass •Svar blir sendt på e-post ved semesterstart til høsten •Obligatorisk informasjonsmøte i august Søknadsprosess

9 9 Helhetsvurdering basert på •Karakterer •Motivasjon •Utenomfaglig engasjement Språkkunnskaper •For fransk-, tysk- og spanskspråklige læresteder kreves to moduler i valgfaget på NHH eller tilsvarende (med visse unntak) Uttakskriterier

10 10 •Totalt 47 skoler å velge mellom •Noen skoler tar skolepenger, dette er merket på våre hjemmesider •Gjør deg kjent på hjemmesidene til lærestedene du synes er interessante •Sjekk om akademisk kalender ved lærestedet passer i forhold til studiet ved NHH •Du kan prioritere så mange læresteder du vil •Tenk gjerne litt utradisjonelt Skolevalg

11 11 Gøteborgs Universitet Universität Mannheim Manchester Business School Lancaster University Newcastle University Handelshøjskolen i København Handelshøjskolen i Århus SKEMA Business School (Lille, Sophia Antipolis, Paris) ESC Rouen ESC Rennes EPSCI HANKEN Aalto University School of Economics Wirtschaftsuniversität Wien Erasmus Universiteit Rotterdam Vrije Universiteit Amsterdam Tilburg Universiteit Université Catholique de Louvain HEC Lausanne Università Commerciale Luigi Bocconi Universidad de Barcelona Universidad de Cordoba Universidad de Granada Universidad de Salamanca Estonian Business School, Estland University of Ottawa University of Victoria York University Queen’s University Université Laval University of Waikato National University of Singapore Singapore Management University Pontificia Universidad Catolica de Chile Macquarie University University of Melbourne University of Western Australia University of Sydney University of Queensland NHH sine samarbeidspartnarar på Bachelor-nivå EngelskspråklegSpanskspråklegFranskspråklegTyskspråkleg Akita International University Rikkyo University, Tokyo Nagoya University of Commerce and Business University of Washington University of California, Berkeley University of Cincinnati Universidade Catolica Portugesa Guanghua School of Management, Peking University

12 12 •Liste over aktuelle obligatorisk fag på hver skole ligger på nettsidene våre, og oppdateres kontinuerlig. Det er fullt mulig å søke godkjenning for nye kurs som ennå ikke står på denne listen •Valgfrie kurs får du mer informasjon om direkte fra ditt lærested når du eventuelt får utveksling •Bruk hjemmesidene til å danne deg et bilde av fagtilbudet, for eksempel ved å sjekke fagtilbudet på bachelor-/undergraduate nivå dette og andre semestre Faginformasjon

13 13 •Forutsatt at du tar full belastning ute får du støtte fra Lånekassen som andre utenlandsstudenter •Noen læresteder tar skolepenger. Dette kan du delvis få dekket av Lånekassen •Det finnes også stipendordninger for studenter på utveksling, særlig i Europa, for eksempel: –Nordplus –Erasmus –Ruhrgas-stipend i Tyskland (får du Rurhgas kan du ikke motta Erasmus-stipend) •Det er viktig å merke seg at Erasmusstipendet kan du kun få en gang. Bruker du det nå, kan du ikke få det på masternivå •Språkstipend Finansiering

14 14 •basisstøtte (8 760 kroner i stipend og lån per måned) •reisetillegg til en reise tur-retur fra Norge til studiestedet ved opphold på under seks måneder. Reisetillegget blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån •skolepengestøtte (opptil 54 975 kroner per semester til utdanning utenfor Norden). Skolepengestøtten er stipend og lån til hel eller delvis dekning av skolepenger/kursavgift. De første 28 110 kronene gis med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån. Støtte utover dette gis som lån, opptil en grense på maksimalt 54 975 kroner per semester Finansiering fra Lånekassen

15 15 •Tar du delstudier i et ikke-engelskspråklig land, kan du få 16 130 kroner i språkstipend til et forberedende språkkurs. Du kan ikke få språkstipend dersom undervisningsspråket er engelsk. Språkkurset må vare i minst fire uker og ha minst 15 undervisningstimer per uke. •Det er et vilkår at språkkurset tas i forkant av delstudiet, og at du er tatt opp i utdanningen. Krav om fulltidsstudium på utveksling, ikke undervisning på engelsk (i sin helhet). Språkstipend fra Lånekassen

16 16 Spørsmål? Lykke til med søknaden!


Laste ned ppt "Utveksling i Bachelor-studiet Velkomen til informasjonsmøte Tysdag 11. mai kl 15:30 i Aud. Dag Coward."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google