Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonsmøte om studentutveksling studieåret 2011/2012 Onsdag 19. januar kl 16:15 i Aud Dag Coward Stella Gjerstad, Nina.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonsmøte om studentutveksling studieåret 2011/2012 Onsdag 19. januar kl 16:15 i Aud Dag Coward Stella Gjerstad, Nina."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonsmøte om studentutveksling studieåret 2011/2012 Onsdag 19. januar kl 16:15 i Aud Dag Coward Stella Gjerstad, stella.gjerstad@nhh.no@nhh.no Nina Gry Stein, nina.stein@nhh.nonina.stein@nhh.no

2 Internasjonalt kontor v/ NHH Ansvarlig for: –Studentutveksling –CEMS MIM –Doble grader Ansatte: –John Andersen –Norunn J. Økland –Stella Gjerstad –Nina Gry Stein –Ole Johan Berge –Lena Håre –Jeanette Vik og Pål Kristian Granholt (studentassistenter) 13.07.20142

3 NHH – En internasjonal arena 1984: NHH sin første utvekslingsavtale ble inngått 1986: Lansering av MIB programmet 1992: Medlem i 1995: Medlem i 2007: Lansering av sommerkurs 2009:Doble grader (HEC Paris, UCL Louvain, EGADE Monterrey, Mannheim) 13.07.20143

4 NHH – En internasjonal arena 260 innkommende studenter (09/10) 338 utreisende studenter (09/10) Samarbeid med 143 læresteder 13.07.20144

5 Utvid horisonten Faglig utbytte Språklig utbytte Sosialt utbytte Kulturelt utbytte Internasjonal erfaring Arbeidsmarkedsgevinst 13.07.20145

6 Kursvalg Studentutveksling: Integrert del av NHH studiet Full semesterbelastning under utvekslingsoppholdet –Støtteprofil (minor): 30 studiepoeng/ECTS –4 kurs à 7,5 studiepoeng –Kurs innenfor NHHs fagkrets –Kurs på masternivå/det som tilsvarer masternivå ved NHH 13.07.20146

7 Søknadsprosedyre og –frist Informasjon og oversikt over læresteder på nett Søknadsweb åpner ca 24. januar Studentrapporter Studiehåndbøker / lærestedenes nettsider Kontakt med utenlandske studenter ved NHH Kontakt med tidligere utvekslingsstudenter 13.07.20147

8 Søknadsprosedyre og -frist Søknadsfrist 1. februar (2011) Søknadsskjema fylles ut på søknadsweb (personopplysninger, oversikt over utdanning, prioriteringer av læresteder, tillatelse til å hente karakterutskrift fra NHH) Vedlegg (leveres i papirformat til int kontor): –Motivasjonsbrev –CV på engelsk med bilde –Karakterutskrift fra evt. annen høyere utdanning –Kopi av vitnemål fra vgs dersom du søker på læresteder der det er nødvendig Skriv ut søknadsskjema og lever dette på int. kontor sammen med nødvendige vedlegg innen 1. februar. 13.07.20148

9 Uttakskriterier Karakternivå Motivasjon Språkkvalifikasjoner Internasjonal erfaring Utenomfaglig engasjement Studieprogresjon Spesielle betingelser ved uttak til noen læresteder 13.07.20149

10 Svar på søknad Svar på e-post senest mandag 14. mars Betinget opptak; du blir nominert til en utvekslingsplass Obligatorisk informasjonsmøte for alle uttatte utvekslingsstudenter 13.07.201410

11 Finansiering Lånekassen –Forutsatt at du tar full belastning ute får du støtte fra Lånekassen som andre utenlandsstudenter –Noen læresteder tar skolepenger. Dette kan du delvis få dekket av Lånekassen –Språkstipend Erasmus –Erasmus-stipendet kan du kun få en gang Nordplus Ruhrgas –Tyskland –Stipendprogram for studenter, kandidater og lærere 1/2 års- eller 1 års studieopphold –e-søknad direkte til Forskningsrådet innen 16.02.2011 –www.forskningsradet.no/is/www.forskningsradet.no/is/ –Får du Ruhrgas-stipend kan du ikke motta Erasmus-stipend 13.07.201411

12 Lånekassen Basisstøtte: 8 900 NOK i stipend og lån per måned Reisetillegg til en reise t/r fra Norge til studiestedet ved opphold på under seks måneder. Reisetillegget blir gitt som 70 prosent stipend og 30 prosent lån Skolepengestøtte: –Opptil 55 855 NOK per semester til utdanning utenfor Norden. –Skolepengestøtten er et stipend og lån til hel eller delvis dekning av skolepenger/kursavgift. De første 28 560 kronene gis med 70 prosent som stipend og 30 prosent som lån. Støtte utover dette gis som lån, opptil en grense på maksimalt 55 855 NOK per semester. Språkstipend: 16 390 NOK –Kurs tatt i utlandet, må vare minimum 4 uker, minimum 15 timer per uke, avsluttet før offisiell semesterstart ved vertsuniversitet, krav om fulltidsstudium på utveksling, ikke undervisning på engelsk (i sin helhet) Kilde: www.laanekassen.no 13.07.201412

13 Valg av læresteder Totalt ca 120 læresteder å velge mellom http://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/før-du-reiser- ut/kvar/master.aspxhttp://www.nhh.no/no/studentsider/utveksling/før-du-reiser- ut/kvar/master.aspx Noen læresteder tar skolepenger, dette er merket på våre hjemmesider Gjør deg kjent med hjemmesidene til lærestedene du syns er interessante. Sjekk kurstilbudet. Skaff deg oversikt over hvor du kan studere på engelsk og hvor du må oppfylle andre språkkrav Sjekk om det stilles andre krav; for eksempel jobberfaring, karakterkrav etc. Sjekk om akademisk kalender ved lærestedet passer i forhold til studiet ved NHH Du kan prioritere så mange læresteder du vil Tenk gjerne litt utradisjonelt! 13.07.201413

14 Utveksling for alle? Motivasjon Språklig trygghet Faglig trygghet 13.07.201414

15 Spørsmål? 13.07.201415


Laste ned ppt "Informasjonsmøte om studentutveksling studieåret 2011/2012 Onsdag 19. januar kl 16:15 i Aud Dag Coward Stella Gjerstad, Nina."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google