Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SAMFUNNSØKONOMI Profilinformasjon Bertil Tungodden 11.4.2011 There are two kinds of economists; Those who don’t know what will happen and those who don’t.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SAMFUNNSØKONOMI Profilinformasjon Bertil Tungodden 11.4.2011 There are two kinds of economists; Those who don’t know what will happen and those who don’t."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SAMFUNNSØKONOMI Profilinformasjon Bertil Tungodden 11.4.2011 There are two kinds of economists; Those who don’t know what will happen and those who don’t know that they don’t know. John Kenneth Galbraith (Samfunns) Økonom

2 2 Hvorfor Samfunnsøkonomi? Fordi samfunnsøkonomi er GØY!Fordi samfunnsøkonomi er GØY! Fordi samfunnsøkonomi er NYTTIG!Fordi samfunnsøkonomi er NYTTIG! –Konkurransetilsynet, Finansdepartementet, Norges Bank, Verdensbanken, IMF –Analysebyrå – AC Nielsen, Konsulentselskap – MC Kinsey, prisingsansvarlig i de store kjedene, megler og forvaltningstjenester, Senior økonom i DnB NOR markets, kommersiell direktør i Norwegian… –Analysebyrå – AC Nielsen, Konsulentselskap – MC Kinsey, prisingsansvarlig i de store kjedene, megler og forvaltningstjenester, Senior økonom i DnB NOR markets, kommersiell direktør i Norwegian… –Ledere må ha perspektiver! Masterprofilen i samfunnsøkonomi gir deg perspektivene …og fordi det er en profil hvor man kan jobbe SAMMEN MED foreleser!…og fordi det er en profil hvor man kan jobbe SAMMEN MED foreleser!

3 3 Inga Larsdottir Søreide og Silje Marøy Sandstad, bachelor NHHInga Larsdottir Søreide og Silje Marøy Sandstad, bachelor NHH ”Vi har valgt samfunnsøkonomi fordi det gir økt forståelse for samfunnsutviklingen, nasjonalt og internasjonalt. Denne forståelsen er viktig i næringslivet, og åpner opp for mange interessante jobber i nasjonale og internasjonale organisasjoner. Profilen har gitt oss muligheten til å bli involvert i et spennende forskningsprosjekt som brakte oss til Tanzania og Uganda.””Vi har valgt samfunnsøkonomi fordi det gir økt forståelse for samfunnsutviklingen, nasjonalt og internasjonalt. Denne forståelsen er viktig i næringslivet, og åpner opp for mange interessante jobber i nasjonale og internasjonale organisasjoner. Profilen har gitt oss muligheten til å bli involvert i et spennende forskningsprosjekt som brakte oss til Tanzania og Uganda.”

4 4 Veiledning med prosjektleder…

5 5 Samfunnsøkonomi i Klubben “Ville bare si takk for et meget bra og givende arrangement i Campus på torsdag. Synes dere klarte å vise frem flere fine og spennende muligheter for de som vurdere å ta samfunnsøkonomi master, og oss som har valgt samfunnsøkonomi som minor.”“Ville bare si takk for et meget bra og givende arrangement i Campus på torsdag. Synes dere klarte å vise frem flere fine og spennende muligheter for de som vurdere å ta samfunnsøkonomi master, og oss som har valgt samfunnsøkonomi som minor.”

6 6 Kurstilbudet: Tre hovedtema 1.Samfunnsøkonomisk metode 2.Næringsøkonomi og konkurransestrategi 3.Internasjonal økonomi og utvikling

7 7 Kursstruktur 6+4+2-modellen (som i andre profiler); altså6+4+2-modellen (som i andre profiler); altså 2 obligatoriske kurs (ECO 402 og SAM 451)2 obligatoriske kurs (ECO 402 og SAM 451) + 4 andre kurs i SAM-profilen+ 4 andre kurs i SAM-profilen + 4 kurs fra en annen profil+ 4 kurs fra en annen profil + 2 helt fritt+ 2 helt fritt

8 Samfunnsøkonomisk metode  Obligatoriske metodekurs   ECO 402 Econometrics (Høst, obligatorisk)   SAM 451 Samfunnsøkonomisk analyse* (Vår, obligatorisk)  SAM bygger samhørighet på profilen  På SAM 451 møter du ’bare’ kullistene dine, her blir man kjent med profilen og folkene, her jobber vi sammen, presenterer sammen og til slutt fester vi sammen  På SAM 451 møter du ’bare’ kullistene dine, her blir man kjent med profilen og folkene, her jobber vi sammen, presenterer sammen og til slutt fester vi sammen 8

9 9 ECO 402 Econometrics Hva er økonometri?Hva er økonometri? –Hvordan kan vi bruke økonomisk teori sammen med ulike typer av data og statistiske metoder for å svare på ”hvor mye”-spørsmål. Hvor mye går etterspørselen ned når prisen settes opp?Hvor mye går etterspørselen ned når prisen settes opp? Hvor stor effekt har barnehager på framtidig utdanning?Hvor stor effekt har barnehager på framtidig utdanning? Hvor mye vil en renteendring påvirke privat konsum?Hvor mye vil en renteendring påvirke privat konsum? –Resultater fra økonometrisk analyse brukes i beslutningsprosesser både i næringsliv, offentlig forvaltning og politikk.

10 Og SAM 451… Dere får:Dere får: –Øve på hvordan man kan forske! –Løse case der dere kobler data og teori –Drilling i presentasjonsteknikk –Skrive (gruppevis) termpaper som blir veiledet som en ‘mini master’ –Bli kjent med de andre på profilen Dere blir godt ‘skodd’ for masteroppgavenDere blir godt ‘skodd’ for masteroppgaven 10

11 I tillegg har du flere valgbare metodekurs   ECO 401 Optimisation and microeconomic theory   SAM464 - Eksperimentell økonomi   SAM476 - Samfunnsøkonomisk prosjektvurdering 11

12 Næringsøkonomi og konkurransestrategi – Bensinpriser og ukesykler… 12

13 Næringsøkonomi og konkurransestrategi  Skal du ta mye IO er SAM stedet å starte  SAM 475 Konkurransepolitikk (Høst)  SAM 470 Konkurranseforhold i norske markeder (Høst 2012)  BUS 442 Konkurranserett (Vår)  BUS 441 Konkurranseanalyse (Høst)  STR 421 Competitive Strategy - casebasert (Vår)  MBM 425 Economics of advertising (Vår)  ECO 427 Næringsøkonomi (Vår)  ETI 450 Corporate social responsibility (Vår)  SAM 460 Petroleum economics (Høst)  SAM 468 Fisheries economics (Vår) 13

14 Internasjonal økonomi og utvikling – Finanskrise og svarte svaner 14 Ekspertpanelet i Dagens Næringsliv spådde i april 2007 at boligprisene ville fortsette å stige. På samme tid slo eiendomsmeglerne fast at prognosene for 2008 var svært gode.

15 Internasjonal økonomi og utvikling  SAM 465 Development economics (Høst)  SAM463 Økonomisk politikk i det 19. og 20. århundre (Høst)  ECO 425 Internasjonal makroøkonomi (Vår)  FIE 421 Langsiktig makroøkonomisk analyse (Høst)  SAM 466 International economics (Vår)  FIE 403 Konjunkturanalyse (Vår) 15

16 Høstens kurs ECO 402 EconometricsECO 402 Econometrics ECO 401 Optimisation and microeconomic theory* SAM 476Samfunnsøkonomisk prosjektanalyseSAM 476Samfunnsøkonomisk prosjektanalyse SAM 465 Development economicsSAM 465 Development economics SAM 451 Petroleum economicsSAM 451 Petroleum economics SAM463Økonomisk politikk i det 19. og 20. århundreSAM463Økonomisk politikk i det 19. og 20. århundre ECO 425 Internasjonal makroøkonomi*ECO 425 Internasjonal makroøkonomi* FIE 421 Langsiktig makroøkonomisk analyseFIE 421 Langsiktig makroøkonomisk analyse BUS 441KonkurranseanalyseBUS 441Konkurranseanalyse MBM 425Advertising EconomicsMBM 425Advertising Economics 16


Laste ned ppt "1 SAMFUNNSØKONOMI Profilinformasjon Bertil Tungodden 11.4.2011 There are two kinds of economists; Those who don’t know what will happen and those who don’t."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google