Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Masterprofil Økonomisk analyse (ECO)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Masterprofil Økonomisk analyse (ECO)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Masterprofil Økonomisk analyse (ECO)
Trond E. Olsen Profilkoordinator

2 Masterprofil Økonomisk analyse
Kvalifisere for utfordrende jobber som krever innsikt og analytisk kompetanse på høyt faglig nivå bank- og finansnæringen større foretak innovasjons- og kunnskapsrettede bedrifter offentlig forvaltning internasjonale organisasjoner

3 Masterprofil Økonomisk analyse
Bred analytisk kompetanse Anerkjent og etterspurt Dypere innsikt og forståelse Høyt faglig nivå Kobling mot andre profiler

4 Økonomisk analyse Tre hovedbolker Finansiell økonomi Økonomisk styring
Samfunnsøkonomi Grunnlag for spesialisering, men vekt på nære faglige koblinger

5 Økonomisk analyse Hovedbolkene Finansiell økonomi Økonomisk styring
Samfunnsøkonomi Grunnleggende og konsis kunnskap på et videregående nivå innen sentrale temaer Mer prinsipiell og analytisk tilnærming, men samtidig vekt på praktiske anvendelser

6 Økonomisk analyse; master
6 kurs innen profilen 2 obligatoriske kurs (1 + 1 av 3) 4 valgfrie kurs Selvstendig skriftlig arbeid Dessuten 4 støttekurs og 2 valgfrie kurs Masterstudiet i økonomi og administrasjon er et toårig studium som leder frem til graden master i økonomi og administrasjon – siviløkonom. Totalt teller studiet 120 studiepoeng, hvorav 90 studiepoeng dekkes av kurs og 30 studiepoeng av et selvstendig skriftlig arbeid. Studiet er strukturert med totalt 12 kurs à 7,5 studiepoeng. Kursene fordeler seg på seks profilkurs, fire støttekurs og to valgfrie kurs.

7 Økonomisk analyse; kursoversikt
ECO400 Beslutninger, strategi og informasjon ECO401 Optimization and microeconomic theory ECO402 Econometric techniques ECO403 Time Series Analysis and Prediction ECO420 Corporate Governance ECO421 Finansieringsteori ECO422 Advanced Corporate Finance ECO423 Risikostyring ECO440 Forsikringsøkonomi FIE 421 Langsiktig makroøk. analyse BUS427 Adv. management accounting BUS430 Regnskap og kapitalmarked BUS428 Økonomisk organisasjonsteori BUS429 Dyn pricing and revenue max ENE420 Economic decision models ECO425 International macroeconomics ECO426 Strategic firm behavior in a global setting ECO427 Næringsøkonomi ECO438 Health economics and the pharmaceutical industry ECO439 Resource economics ECO433 Econometric analysis & applic. ECO437 Stochastic analysis with applications in economics bolk: Eco 400 er obligatorisk , dessuten ett av de tre andre (401,02,03) For øvrig kan kurs velges fritt. Ingen obligatoriske kurskrav til støtteprofil. Bolk: finansiell økonomi Bolk: økonomisk styring Bolk: samfunn Bolk: metodisk orienterte videregående kurs

8 Økon. analyse; obligatoriske kurs
ECO400 Beslutninger, strategi og informasjon (Kristiansen/Olsen) H Pluss ett av følgende: ECO401 Optimization and microeconomic theory (Schroyen/ nn) H ECO402 Econometric techniques (Kunze/ nn) H ECO403 Time Series Analysis and Prediction (Andersson) V

9 Økon. analyse; kurs høst 2012
ECO400 Beslutninger, strategi og informasjon ECO401 Optimization and microeconomic theory ECO402 Econometric techniques ECO420 Corporate governance; eierstyring og ledelse ECO422 Advanced corporate finance ECO421 Finansieringsteori (hviler; neste gang H 2013) ECO440 Forsikringsøkonomi (hviler; neste gang H 2013) ECO439 Resource economics FIE 421 Langsiktig makroøkonomisk analyse ENE420 Economic decision models BUS427 Advanced management accounting BUS429 Dynamic pricing and revenue optimization BUS430 Regnskap og kapitalmarked

10 Økon. analyse; kurs vår 2013 ECO403 Time series analysis and prediction ECO423 Risk management ECO425 International macroeconomics ECO426 Strategic firm behavior in a global setting ECO427 Næringsøkonomi ECO438 Health economics and the pharm. industry ECO433 Econometric analysis and applications ECO437 Stochastic analysis w/ applications in economics BUS428 Økonomisk organisasjonsteori

11 Økon. analyse; Emnekurs; varierende innhold over tid
Emner i finans Emner i samfunnsøkonomi Emner i økonomisk styring Emner i stokastiske metoder Emner i empirisk analyse

12 Masterprofil Økonomisk analyse
Bred analytisk kompetanse Anerkjent og etterspurt - arvtaker etter Høyere-avdelingsstudiet (HAS) Dypere innsikt og forståelse Høyt faglig nivå Kobling mot andre profiler

13 Masterprofil Økonomisk analyse
Noe av det smarteste jeg har gjort var å gjennomføre HAS. [..] I den type funksjoner som vi dekker, er det en betydelig fordel med tung økonomisk kompetanse. Det gir nødvendig innsikt til å se gjennom mye av de lettvintheter som flyter omkring, og kompetanse til å jobbe systematisk og strukturert med relativt komplekse problemstillinger. Harald Johansen, Norges Bank Kapitalforvaltning, leder for seksjon for Risiko og analyse - et smart valg

14 Masterprofil Økonomisk analyse
[HAS-] studiet ga meg en analytisk og metodemessig god skolering som har vært svært nyttig og anvendelig i min yrkeskarriere. […] Studiet har i tillegg høy anerkjennelse i meglerbransjen og var en helt avgjørende faktor for at jeg fikk jobb som finansanalytiker Jarle Sjo, shippinganalytiker og partner i First Securities - et smart valg

15 Masterprofil Økonomisk analyse
Jeg har hatt meget stort utbytte av HAS- studiet i mine ulike jobber innen finans. […] Metodene og det generelle tankesettet […] er svært anvendelige og gir et godt grunnlag for et vidt spekter av oppgaver innen den finansielle sektor. Svein Aage Aanes, Direktør - Norske renter, DnB NOR Kapitalforvaltning  - et smart valg

16 Masterprofil Økonomisk analyse
HAS-studiet ved NHH ga meg en solid og innholdsrik verktøykasse av kvantitative metoder for å forstå samspillet mellom økonomi, politikk og næringsliv. For meg har utdanningen vært en uvurderlig bakgrunn for mitt arbeid innen forskning, makroøkonomisk analyse, ledelsesrådgivning og kommunikasjon. Klaus Mohn, spesialrådgiver, konsernsjefens kontor, Statoil - et smart valg

17 Masterprofil Økonomisk analyse
[…] Studiene i økonomisk analyse har gitt meg et godt grunnlag for å kunne forstå kompleksiteten i næringsøkonomiske problemstillinger jeg møter i min hverdag i Nærings- og handelsdepartementet. […] Jeg vil anbefale studiet i økonomisk analyse fordi det er spennende, anerkjent og gir et solid grunnlag for spennende jobber - ikke bare for de som planlegger videre forskerkarriere.    Hege Gabrielsen, rådgiver Nærings- og handelsdepartementet - et smart valg

18 Økonomisk analyse; mer info:
Studieguiden NHH Egen hjemmeside for profilen Brosjyre (via hjemmesiden) Forelesere


Laste ned ppt "Masterprofil Økonomisk analyse (ECO)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google