Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Johannes Kristoffersen Hålogaland kraft AS Endringene i regionalnettet og konsekvenser for enkeltselskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Johannes Kristoffersen Hålogaland kraft AS Endringene i regionalnettet og konsekvenser for enkeltselskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Johannes Kristoffersen Hålogaland kraft AS Endringene i regionalnettet og konsekvenser for enkeltselskap

2 Disposisjon Endringer reguleringsmodellen
Utvalget av selskaper i DEA-analysen Behandling av KILE Velger å belyse endringene med eksempel fra enkeltselskaper

3 Ambisjonene for reguleringen (NVE)
Ambisjoner Bidra til effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet Ta hensyn til alle relevante forskjeller i rammevilkår Skal gi nettselskapene en rimelig avkastning over tid NVE skal alltid være på utkikk etter forbedringer NVE skal lære av reguleringer i andre land NVE skal være åpne for konstruktive forslag NVE skal ta i bruk nye modeller, dersom de er bedre Foreligger ingen klart bedre alternativer nå Arbeider videre med å forbedre eksisterende modeller Vurderer egenskaper ved alternative modeller

4 Selskaper i DEA - analysen
(1000 kr) Isolert sett ser dette utvalget bedre ut en tidligere

5 Selskaper som danner normen for 2010

6 Oppsummering referanse selskaper
Nord-Salten tilbake som betydelig referanse verk. Trondheim Energi vekter ca. 20 ganger seg selv de siste to årene. To tidligere ref. selskaper er ekskludert fra front (størrelse). Andøy og Repvåg Betydelige endringer de sist tre årene NVE har funnet det fornuftig å benytte ”årets KILE” som mål for kvalitet

7 Årets KILE vs. glattet KILE
Kile kostnad (1000 kr) Eksempel fra referanseselskaper i 2010 Nord-Salten AL hadde endring i DEA resultat fra 24,7% i 2009 til 107,3 % i år (endring 82,6%) Nord Troms Kraftlag AS endring på 25,5% fra 91,2% i til 116,7% i 2010

8 KILE - ordningen Har NVE glemt evalueringen i forbindelse med at KILE -ordningen trådte i kraft 1. januar 2001? Har NVE glemt evalueringen i forkant av at en nå behandler KILE som en del av de totalekostnadene? Jeg etterlyser bruk av disse data.

9 Rapport nr 10 Avbruddsstatistikk 2008 NVE September 2009
1.5 Særskilte forhold som påvirker statistikken Generelt viser avbruddsstatistikken at mengden varslede avbrudd har vært avtagende og at ikkevarslede avbrudd har en relativt stabil trend. Allikevel vil statistikken for enkelte år vise tilfeller der avbruddsdata er mye høyere enn forventet for et aktuelt område. Slike avvik kan som oftest forklares ved at det har oppstått særskilte forhold som har påvirket statistikken. Eksempler på slike de senere årene er: Uvær på sørøstlandet i desember 2003 resulterte i betydelig økning i antall og varighet for langvarige, ikke-varslede avbrudd i distribusjonsnettet som medførte stor mengde ikke levert energi. Orkanen ”Narve” i januar 2006 resulterte i større mengder ikke levert energi for Troms fylke En kraftig snøstorm i februar 2006 på Sørlandet medførte langvarige avbrudd i sentralnettet i Aust- Agder. I januar 2007 oppsto havari på grunn av vind og ising 66 kV nettet til Nord-Salten kraftlag, noe som medførte svært langvarige avbrudd for sluttbrukere i Steigen kommune. I januar 2008 herjet stormen ”Sondre” over Møre og Romsdal. En dempeloop i 420 kV-nettet mellom Viklandet og Fræna løsnet. Dette ga redusert forsyning til Nyhavna og industrianlegget Ormen Lange. På grunn av værforholdene nådde ikke mannskap frem for å rette feilen før etter to døgn.

10 Resultat korrigert for glattet Kile

11 Hva er et godt mål for kvalitet ?
Utgangspunktet var at NVE skulle alltid være på utkikk etter forbedringer Mål for kvalitet Et tips til forbedring vil være å finne i Rapport nr 10 Avbruddsstatistikk Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat. kapittel Innrapporterte data og pålitelighet Årets ILE er ikke en god norm for hva som bør være riktig leveringskvalitet

12 Tema. Rimelig avkastning over tid (gitt effektiv drift)
I dag er den største utfordringen knyttet til ”store sprangvise investeringer” hos enkeltselskaper Har fulgt anlegget Hammerfest – Skaid over noen år. Fordi dette er et godt eksempel på hva en netteier erfarer. Har NVE rett i at modellen vil ivareta Hammerfest negative utvikling ?

13 DEA- Resultat for Hammefest Energi nett (En gang var 66kV nettet på ”Sørøya” 100%)
Hva er det som er så spesielt med Repvåg ? (Totale kostnader 9,8 mill kr i 2010)

14 Var HE bare kr 144590,- fra å oppleve ”mørketid hele året” ? 
Repvåg Kraftlag 9,8 mill kr Norm for HE 55,8 mill kr med den følge at nettkapital er fire ganger normen Her har noen andre en ”reguleringsmodellen” brukt fornuft.

15 Oppsummering Også for 2010 ser en forhold i referanseselskapene som ikke bør være normgivende NVE gjemmer seg bak at investeringer er i hovedsak styrt gjennom direkte reguleringer. Foreligger ingen klart bedre alternativer nå (ref. NVE) Men en behøver jo ikke ta ett steg tilbake (ref. normen for langsiktig leveringskvalitet) NVE bør ta inn over seg at de løper en svært liten risiko for at selskapene tar ut monopol profitt på investeringer i regionalnettet ref. direkte reguleringer.

16 Dette fremtidsbildet er ingen av oss tjent med
Rimelig avkastning over tid for ”Lofoten, Indre Hardanger, Nordkyn mv.” Dette må være hovedfokus for det arbeidet som skal utføres i vår.


Laste ned ppt "Johannes Kristoffersen Hålogaland kraft AS Endringene i regionalnettet og konsekvenser for enkeltselskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google