Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærum Elveforum Lysakervassdragets Venner Levende vassdrag En konkurranse for skoler i Bærum og Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærum Elveforum Lysakervassdragets Venner Levende vassdrag En konkurranse for skoler i Bærum og Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærum Elveforum Lysakervassdragets Venner Levende vassdrag En konkurranse for skoler i Bærum og Oslo

2 Bærum Elveforum Lysakervassdragets Venner For skoler i Bærum og Oslo Barneskoler 5. – 7. klasse Ungdomsskoler 8. – 9. klasse Levende Vassdrag er et tiltak for å bedre nivået på matte og naturfag i skolene. Levende Vassdrag skal stimulere elevenes interesse for tekniske fag og samfunnsfag – i deres eget nærmiljø. Levende Vassdrag kan heve nivået i skolene - ref. Pisa-undersøkelsen! Kom ut i nærmiljøet. Lær å leve med naturen – ikke mot den. Se sammenhengen mellom teori og praksis! Levende Vassdrag skal lære barn og ungdom hvor viktig det er at de tar vare på naturmangfoldet og tar ansvar for sitt eget nærmiljø. Naturen kan aldri erstattes – den kan bare bevares.

3 Bærum Elveforum Lysakervassdragets Venner Bærum – bygda med fire levende elver og bekker, og fem som er bygget ned

4 Bærum Elveforum Lysakervassdragets Venner Oslo – byen med de ti elver

5 Bærum Elveforum Lysakervassdragets Venner Hensikten med prisen Levende vassdrag a)Stimulere barn og unges interesse for vassdrag og vannmiljø, både lokalt og i videre sammenheng b)Forskerspirene: Styrke naturvitenskapene, realfagene og samfunnsfagene i skolene c)Involvere lokale lag og foreninger som kan fremme betydningen av lokalt eierskap d)Dokumentere vesentlige sider av natur og kultur som underlag for å verne og vedlikeholde vassdragene og elvene

6 Bærum Elveforum Lysakervassdragets Venner Skoler som har adoptert elver eller vannmiljø pr. oktober 2010 Ljanselva (19 skoler): Ljan skole, Hallagerbakken skole, Nordstrand skole, Munkerud skole, Mortensrud skole, Stenbråten skole, Rustad skole, Lusetjern skole, Holmlia skole, Rosenholm skole, Hauketo skole, Prinsdal skole, Bjørnholt skole, Bjørndal skole, Seterbråten skole, Klemetsrud skole, Kastellet skole, Steinerskolen Nordstrand, Natur vgs. (fiskeforvaltning). Østensjøvannet (1 skole): Abildsø skole Alna (5 skoler): Natur vgs., Tveita skole, Bryn skole, Gamlebyen skole, Vålerenga skole Hovinbekken (2 skoler): Hasle skole, Årvoll skole Skøyenbekken (1 skole): Skøyen skole Frognervassdraget/Sognsvannsbekken (1 skole): Korsvoll skole Hoffselva/Skøyenbekken (1 skole): Skøyen skole Mærradalsbekken (1 skole): Voksen skole Lysakerelva/Sørkedalselva (7 skoler): Sollerudstranda skole, Bogstad skole, Jar skole, Montessoriskolen Lyse, Lilleaker skole, Sørkedalen skole og Øraker skole.

7 Bærum Elveforum Lysakervassdragets Venner Skoler som oppfordres til å adoptere elver Akerselva: Lysakervassdraget: Øverlandselva: Dælibekken: Lomma: Isielva: Sandvikselva:

8 Bærum Elveforum Lysakervassdragets Venner Tema Naturfag og matematikkSamfunnsfagTeknologi Om vann, om naturgrunn- laget, og om dyr og planter i og nær vann: hydrologi og meteorologi vannforurensning/vannk valitet oseanografi geologi og geografi plante- og dyreliv vassdragets historie jordbruk og skogbruk turisme, idrett fiske rekreasjon, bading samferdsel og infrastruktur Lysakervassdraget som naturelement i film, media, litteratur, kunst møller, sager, kraftverk, vanningsanlegg, fløtningsanlegg vannforsyning energiproduksjon vann, elver og bekker som resipienter vanningsanlegg (jordbruk, snøproduksjon) fiskeanlegg

9 Bærum Elveforum Lysakervassdragets Venner Kriterier 1.Prosjektets relevans for miljø og samfunn 2.Kreativitet med hensyn til å formulere og løse prosjektet 3.Fremgangsmåten som er brukt for å løse/belyse prosjektet 4.Kunnskap om emnet som prosjektet dreier seg om 5.Gjennomføring av prosjektet 6.Dyktighet i presentasjon av prosjektet 7.Relevans for fagplanene i kunnskapsløftet

10 Bærum Elveforum Lysakervassdragets Venner Invitasjonapril og mai 2011 Utstyrinstrumenter, hjelpemidler,... Kurslærerkurs i september 2011, og etter behov Påmelding15. november 2011 Innlevering15. mai 2012 Bedømmingjury, tre finalelag fra hvert skoletrinn Finalestor finale juni 2012 Premierdiplomer, gjenstandspremier, førstepremier 2 * kr. 3 000

11 Bærum Elveforum Lysakervassdragets Venner Sponsorer Vi inviterer Bærum og Oslo kommuner, bedrifter og foreninger til å være med som sponsorer. God mediadekning og god profilering i nærmiljøet. Budsjettramme kr. 150 000,- Arbeidsgruppens egeninnsats ca 600 timer

12 Bærum Elveforum Lysakervassdragets Venner Kontaktpersoner Bærum Elveforum: Ole Kristian Johansen, ole.kristian.johansen@baerum.kommune.no, 67 50 40 93ole.kristian.johansen@baerum.kommune.no Lysakervassdragets venner: Bo Wingård, abwin@mac.com, 928 00 880abwin@mac.com Håkon Thaulow, haakon.thaulow@niva.no, 905 80 704haakon.thaulow@niva.no Oslo Elveforum Trine Johnsen, johnsen.trine@gmail.com, 986 69 253johnsen.trine@gmail.com Tor Hammer, tor.hammer@c2i.net, 916 83 165tor.hammer@c2i.net


Laste ned ppt "Bærum Elveforum Lysakervassdragets Venner Levende vassdrag En konkurranse for skoler i Bærum og Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google