Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Et lite dypdykk i matematikk i TIMSS og PISA Prestasjoner på ulike områder – PISA – Mathematical.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Et lite dypdykk i matematikk i TIMSS og PISA Prestasjoner på ulike områder – PISA – Mathematical."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Et lite dypdykk i matematikk i TIMSS og PISA Prestasjoner på ulike områder – PISA – Mathematical Literacy – TIMSS – Skolematematikk Eksempler på oppgaver

2 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Matematikk ulike områder i PISA – 10. klasse

3 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO ”Ran” En TV-reporter viste dette diagrammet og sa: “Grafene viser at det har vært en voldsom økning i antall ran fra 1998 til 1999”. Mener du at reporterens påstand er en rimelig tolkning av diagrammet? Gi en forklaring som støtter svaret ditt.

4 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Matematikk ulike områder i TIMSS - 8. klasse

5 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Matematikk ulike områder i TIMSS - 4. klasse

6 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Eksempel på prestasjoner i Tall 8. klasse

7 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Eksempel på prestasjoner i Tall 8. klasse

8 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Eksempel på prestasjoner i Tall 4. klasse

9 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Best i verden?

10 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Matematikk i PISA og TIMSS – 4. klasse og 8. klasse TIMSS Norske elever skårer lavere enn int. gjennomsnitt Best på området Datarepresentasjon Svakest på områdene Tall og Algebra/Mønstre Norske elever presterer spesielt svakt i formell matematikk For eksempel på oppgaver som stiller krav om eksakte utregninger med tall 10. klasse PISA Norske elever skårer lavere enn OECD gjennomsnitt på tre av fire områder Best på området Usikkerhet Svakere enn de andre nordiske landene på de tre andre områdene

11 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Gå litt nærmere inn på to aspekter: Anvendt matematikk versus ren matematikk Basiskunnskaper og ferdighetstrening i matematikk

12 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Virkelige verdenMatematisk verden Matematisk uttrykk Løsning Transformering Klargjøre problemet Virkelig problem ForenklingValidering Matematisering Fortolkning

13 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Ren matematikk versus anvendt matematikk Anvendt matematikk er mer kompleks enn ren matematikk Anvendt matematikk (problemløsing, mathematical literacy) forutsetter En basis av grunnleggende kunnskaper og ferdigheter (ren matematikk) Mathematical literacy er ikke noe alternativ til ren matematikk

14 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Mathematics teaching may be less effective than most of us would like; but we should hesitate before embracing the idea that school mathematics would automatically be more effective on a large scale if the curriculum focused first on “useful mathematics for all” (numeracy), with more formal, more abstract mathematics to follow for the few. Tony Gardiner 2004

15 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Basiskunnskaper/ferdigheter Trening, gjentakelse, overlæring, drill, automatisering Land som skårer høyt i TIMSS Skoler som skårer høyt i PISA “The TIMSS 2003 results support the premise that successful problem solving is grounded in mastery of more fundamental knowledge and skills.” (Mullis mfl. 2004) ”Dataene indikerer at gode skoler legger større vekt på ferdighetstrening, vi kan gjerne kalle det ”drilling” av ferdigheter i matematikk.” (PISA-rapporten)

16 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Konstruktivisme som læringsteori Rote learning, drill and practice, and passive listening to lectures can, as they always have, give rise to learning. Active learning can be mental, and so visible inactivity on the part of the learner is irrelevant… …the constructivist view of learning does not rule out any teaching techniques in principle. Paul Ernest 2002

17 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO L97 tekst, fortolkning, resultat ”Elever som strever med multiplikasjons- tabellen, må likevel få arbeide videre med begreper og oppgaver som bygger på ideer om multiplikasjon. Mer vesentlig enn å pugge tabellen er det å forstå selve begrepet multiplikasjon og kunne bruke det.” ”Matematikk i dagliglivet” står som første målområdet i matematikkplanen TRENDER

18 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Back to basics? Tall og tallregning Tallforståelse Algebra Anvendt matematikk

19 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Ren matematikk versus Anvendt matematikk En basis av grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i ren matematikk er - en nødvendig betingelse - men ikke en tilstrekkelig betingelse for å anvende matematikk på problemer i dagligliv/samfunnsliv (Mathematical literacy

20 www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO PISA og TIMSS PISA resultatene forteller oss at det norske skolesystemet ikke har lykkes svært godt i å fostre den matematiske kompetansen som elevene trenger i dagligliv/samfunnsliv (mathematical literacy) TIMSS kan på den annen side i større grad sies å gi en diagnose av hvor skoen trykker i forhold til den underliggende og nødvendige matematiske kompetansen som er knyttet til fakta, ferdigheter og begrepsforståelse i tall og tallregning TIMSS peker på at elevenes ferdigheter og forståelse på området tall bør stå svært sentralt framover. Denne kunnskapen er det rimelig at norske elever, som elever i andre land, tilegner seg relativt tidlig i skolen


Laste ned ppt "Www.timss.no Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling UiO Et lite dypdykk i matematikk i TIMSS og PISA Prestasjoner på ulike områder – PISA – Mathematical."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google