Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grønt Punkt Norge Svein Erik Rødvik Volda 12.11.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grønt Punkt Norge Svein Erik Rødvik Volda 12.11.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grønt Punkt Norge Svein Erik Rødvik Volda 12.11.08

2 Eierstruktur Grønt Punkt Norge Finansieringsordning for drikkekartong Innsamlingsordning for drikkekartong Finansieringsordning for emballasjekartong Innsamlingsordning for emballasjekartong Finansieringsordning for plastemballasje Innsamlingsordning for plastemballasje Finansieringsordning for bølgepapp Finansieringsordning for metallemballasje Finansieringsordning for glassemballasje Norsk Returkartong AS Plastretur ASNorsk Resy AS Norsk Metallgjenvinning AS Norsk Glassgjenvinning AS

3 Rammevilkår Produsentansvar – Forurenser betaler EU-direktiv om gjenvinning av emballasje – Norge forpliktet gjennom EØS-avtalen Bransjeavtale med myndighetene Grønt Punkt Norge er blant annet Plastreturs og Norsk Returkartongs verktøy for å: – Oppfylle krav om gjenvinning og emballasjeoptimering (outsourcet til NOK) i henhold til bransjeavtalene med Miljøverndepartementet

4 Avfallshierarkiet

5 Finansiering Vederlag betales av emballasjebrukerne – Drikkekartong: 2,9 øre/enhet (ca kr. 1,- pr. kilo) – Emballasjekartong: kr 0,51 pr. kilo – Plastemballasje:kr 1,40 pr. kilo – EPS:kr 1,70 pr. kilo – Bølgepappkr 0,09 pr. kilo – Metallemballasjedifferensiert vederlag – Glassemballasje Ikke avgiftsbelagtdifferensiert vederlag Avgiftsbelagtdifferensiert vederlag

6 Resultater vederlag 2007 Antall standardmedlemmer – ca 2 500 Kontrollmedlemmer – 787 Innrapportert emballasjeforbruk 2007 – 415 650 tonn (500 000t) – Plast 104 710 tonn - 75% dekning – Emballasjekartong 32 647 tonn - 84% dekning – Bølgepapp 187 974 tonn - 85% dekning – Drikkekartong 19 565 tonn - 100% dekning – Glass (inkl. avg. Glass) 55 891 tonn - 100% dekning – Metall (eks. Tomt & Tørt) 11 400 tonn

7 Avgifter på drikkevareemballasje 2007 Miljøavgift – Glass og metall kr 4,62 (2006: kr 4,54) – Plast kr 2,79 (2006: kr 2,74) – Kartong/papp kr 1,15 (2006: kr 1,13) Grunnavgift Engangsemballasje kr 0,95 (2006: kr 0,93)

8 Mål for materialselskapene Grønt Punkt Norge – Plastemballasje: 30 % material-, 50 % energigjenvinning – EPS: 50% material-, 10% energigjenvinning – Plastemballasje som har inneholdt farlige stoffer: intet gjenvinningsmål, men sikre at emballasjen blir håndtert riktig – Emballasjekartong 50% material- 10% energigjenvinning – Avgiftspliktig drikkevareemb fritak ved 95% Drikkekartong – Skolemelk Plastemballasje Norsk Glassgjenvinning – Glassemballasje – Avgiftspliktig drikkevareemballasje (fritak ved 95%) Norsk Metallgjenvinning – Metallemballasje 60% materialgjenvinning Norsk Resy – Bølgepapp 95,9% material-, 15% energigjenvinning

9 Resultater 2007 Plastemballasje Materialgjenvinning – 30% (30%) Energigjenvinning – 55% (50%) EPS Materialgjenvinning – 33,5% (50%) Energigjenvinning – 44,4% (10%) Emballasje brukt til farlige stoffer Materialgjenvinning – 21% Energigjenvinning – 56% Avgiftsbelagt drikkevareemballasje Returandel – 72% (2007/2008) Drikkekartong Returandel – 71% (2007/2008) Emballasjekartong Materialgjenvinning – 51% Energigjenvinning – 26% Returandel – 77% Norsk Glassgjenvinning – Glassemballasje 90,1 % Norsk Metallgjenvinning – Metallemballasje 66% Norsk Resy – Bølgepapp 95,9% Grønt Punkt

10 Kommunal innsamling Kommunene har ansvar og styringsrett for emballasjeavfall fra husholdningene Kommunene velger selv innsamlingsløsning tilpasset lokale forhold Grønt Punkt Norge garanterer for avsetning av kildesortert emballasje til en fast godtgjørelse Kostnadseffektivitet Troverdighet overfor abonnenter Felles informasjonstiltak Grønt Punkt Norge støtter opp under kommunikasjon fra kommune til innbygger

11 Innsamling og gjenvinning Plastemballasje – Ordinær plastemballasje fra husholdning og næringsliv – EPS – Plastemballasje som har inneholdt farlig avfall – Avgiftsbelagt drikkevareemballasje (ikke pant) Drikkekartong – Drikkekartong fra husholdninger – Drikkekartong fra skoler og barnehager Emballasjekartong – Primært fra husholdninger

12 Gjenvinning kartong Returandeler i % I 2006 ble energiutnytting lagt til materialgjenvinning på godkjent gjenvinningsgrad NR SFT rapportering 2000-2006

13 Hvor går Husholdning Kommunal innsamling Sortering Sverige, Fiskeby Drikkekartong- papir OffsetpapirPapirposer Blandet fiberstrøm Avispapir- fabrikker Nytt papir drikkekartong:

14 Husholdning Kommunal innsamling Blandet fiberstrøm Avispapir- fabrikker Nytt avispapir Bølgepappfabrikker Ny bølgepapp Hvor går emballasjekartong:

15 Husholdninger plastemballasje

16 Plast-statistikk Andel befolkning med plastinnsamling:62,0 %(av totalt 4 641 619 innbyggere pr 1/1-07) Antall kommuner i IKS233 med antall innbyggere:74,9 %2 155 236 Antall enkeltst å ende kommuner20 med antall innbyggere:25,0 %718 109 Antall kommuner med HENTEORDNING158 med antall innbyggere:50,5 % 1 452 323 Antall kommuner med BRINGEORDNING70 med antall innbyggere:41,2 %1 184 392 Antall kommuner med OPTIBAG25 med antall innbyggere:8,4 %241 399

17 Plast-statistikk II Snitt kg/innbygger med HENTEORDNING 2007:7,0Totalt innsamlet henteordn.10233tonn Snitt kg/innbygger med BRINGEORDNING 2007:2,6Totalt innsamlet bringeordn.3098tonn Snitt kg/innbygger med OPTIBAG 2007:1,9Totalt innsamlet optibag.458tonn Snitt alle med plastinnsamling4,8Totalt innsamlet13789tonn Beste kg /innb med HENTEORDNING 2007:11,7 Beste kg /innb med BRINGEORDNING 2007:4,3 Beste kg/innbygger med OPTIBAG 2007:4,0

18 Husholdning Kommunal innsamling Tyskland (ALBA + GAR) Hardplast Flak - nye produkter Folie Foliegjenvinner Pellets - nye folier Rest (ca 30%) Sementproduksjon / Energi Hvor går plastemballasje fra husholdning:

19 Avtaler: Ny kommuneavtale fra 1/1-09: Samarbeid mellom Grønt Punkt og Avfall Norge Nye elementer: 3–årig avtale fra 1/1-09 til 31/12-11 Samordning av avtalene for drikkekartong, emballasjekartong og plastemballasje. Avtalepart kan være kommune/IKS eller entreprenør som kommunen velger Åpnes for forsøk på å avsette selv (tilsvarende som for næringsemballasje) Punkter som videreføres: Godtgjørelse kr 1100,- / 2400,- hele avtaleperioden (inkl evt opsjon) Garanti for avsetning til høyest mulig gjenvinningsgrad. Kommunen velger selv ordning: henteordning, bringeordning, optibag, ettersortering vha Titech/”Ludvika” eller annet (Samme godtgjørelse) Klargjøre eierskap i logistikk-kjeden, Grønt Punkt henter fraksjonene

20 Kvalitet i nye avtaler: Følger i stor grad resultater fra kvalitetsprosjektet mellom GPN og AN: – Maks 5% forurensninger – Veilederen blir et viktig bilag til avtalen. Blir ikke tilbakemelding pr lass, det er ikke gjennomførbart. Det gjennomføres revisjoner hos kommuner/IKS. Avvik klassifiseres slik: – A-kvalitet: Under 5% uønskede elementer, godtgjøres kr 1100,-. – B-kvalitet: Mellom 5 og 10% uønskede elementer, godtgjøres kr 1100,-. Samt veiledning og tiltak fra GPN (eks verktøykasse på nett). – C-kvalitet: Over 10% uønskede elementer. Forsendelser stoppes inntil tiltak er gjennomført og kvaliteten bedret. Dersom det ved ankomst sorteringsanlegg er store kvalitetsavvik og lasset ikke kan settes i produksjon: Kommunen får regning (direkte fra sorteringsanlegg) for forsendelse til energi.

21 Kommunikasjon Rapportering – Vederlagsbetaling – Gjenvinning Nyheter Rutiner Materiell Filmer Kampanjer

22 Norsk Resy ble etablert i januar 1992 av papir- og bølgepappfabrikkene. Er i dag eiet av:  Bølgepappfabrikkene (40 %)  Papirfabrikkene (20 %)  DMF (20 %)  NHO Mat og Drikke og DLF (20 %) En beredskapsorganisasjon som ”smører” markedet i gode tider - og ”trår til” i dårlige tider - Budsjett i 08 er 15,7 mill. - Antall årsverk er 2 (0,3 NBF) - Vederlaget er 9 øre pr kilo

23 Det kommer mye godt ut av gjenvinning

24 Glassemballasje Metallemballasje Annet Glass Innsamlet mengde 58.900 t 53.100 t 90,1 % Generert mengde Innsamlet mengde 9.925 t 6.580 t 66 % 33% 30.000 t 10.000 t Tilgjengelig mengde 2007 - Gjenvinning av:

25 GLAVA isolasjon

26 Glassbetong

27

28 Blokker for grunnmur, yttervegger, delevegger, garasjer, støttemurer etc. etc. Helblokk U-blokkKompaktblokkHullblokk GLASOPOR R

29 Hovedfokus 2008 Redusere antall gratispassasjerer Effektivisering av vederlagsordningene Styrke varemerket Grønt Punkt Flere Grønt Punkt partnere Øke gjenvinning av brukt emballasje Bedre kvaliteten på husholdningsplast Kostnadseffektivisering


Laste ned ppt "Grønt Punkt Norge Svein Erik Rødvik Volda 12.11.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google