Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grønt Punkt Norge Svein Erik Rødvik Volda

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grønt Punkt Norge Svein Erik Rødvik Volda"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grønt Punkt Norge Svein Erik Rødvik Volda 12.11.08

2 Eierstruktur Norsk Returkartong AS Plastretur AS Norsk Resy AS Norsk
Metallgjenvinning AS Norsk Glassgjenvinning AS

3 Rammevilkår Produsentansvar Forurenser betaler
EU-direktiv om gjenvinning av emballasje Norge forpliktet gjennom EØS-avtalen Bransjeavtale med myndighetene Grønt Punkt Norge er blant annet Plastreturs og Norsk Returkartongs verktøy for å: Oppfylle krav om gjenvinning og emballasjeoptimering (outsourcet til NOK) i henhold til bransjeavtalene med Miljøverndepartementet

4 Avfallshierarkiet

5 Finansiering Vederlag betales av emballasjebrukerne
Drikkekartong: 2,9 øre/enhet (ca kr. 1,- pr. kilo) Emballasjekartong: kr 0,51 pr. kilo Plastemballasje: kr 1,40 pr. kilo EPS: kr 1,70 pr. kilo Bølgepapp kr 0,09 pr. kilo Metallemballasje differensiert vederlag Glassemballasje Ikke avgiftsbelagt differensiert vederlag Avgiftsbelagt differensiert vederlag

6 Resultater vederlag 2007 Innrapportert emballasjeforbruk 2007 – tonn ( t) Plast tonn - 75% dekning Emballasjekartong tonn - 84% dekning Bølgepapp tonn - 85% dekning Drikkekartong tonn - 100% dekning Glass (inkl. avg. Glass) tonn - 100% dekning Metall (eks. Tomt & Tørt) tonn Antall standardmedlemmer – ca 2 500 Kontrollmedlemmer – 787

7 Avgifter på drikkevareemballasje 2007
Miljøavgift Glass og metall kr 4,62 (2006: kr 4,54) Plast kr 2, (2006: kr 2,74) Kartong/papp kr 1, (2006: kr 1,13) Grunnavgift Engangsemballasje kr 0,95 (2006: kr 0,93)

8 Mål for materialselskapene
Grønt Punkt Norge Plastemballasje: 30 % material-, 50 % energigjenvinning EPS: 50% material-, 10% energigjenvinning Plastemballasje som har inneholdt farlige stoffer: intet gjenvinningsmål, men sikre at emballasjen blir håndtert riktig Emballasjekartong 50% material-10% energigjenvinning Avgiftspliktig drikkevareemb fritak ved 95% Drikkekartong Skolemelk Plastemballasje Norsk Glassgjenvinning Glassemballasje Avgiftspliktig drikkevareemballasje (fritak ved 95%) Norsk Metallgjenvinning Metallemballasje 60% materialgjenvinning Norsk Resy Bølgepapp 95,9% material-, 15% energigjenvinning

9 Resultater 2007 Grønt Punkt Plastemballasje EPS
Materialgjenvinning – 30% (30%) Energigjenvinning – 55% (50%) EPS Materialgjenvinning – 33,5% (50%) Energigjenvinning – 44,4% (10%) Emballasje brukt til farlige stoffer Materialgjenvinning – 21% Energigjenvinning – 56% Avgiftsbelagt drikkevareemballasje Returandel – 72% (2007/2008) Drikkekartong Returandel – 71% (2007/2008) Emballasjekartong Materialgjenvinning – 51% Energigjenvinning – 26% Returandel – 77% Norsk Glassgjenvinning Glassemballasje 90,1 % Norsk Metallgjenvinning Metallemballasje 66% Norsk Resy Bølgepapp 95,9%

10 Kommunal innsamling Kommunene har ansvar og styringsrett for emballasjeavfall fra husholdningene Kommunene velger selv innsamlingsløsning tilpasset lokale forhold Grønt Punkt Norge garanterer for avsetning av kildesortert emballasje til en fast godtgjørelse Kostnadseffektivitet Troverdighet overfor abonnenter Felles informasjonstiltak Grønt Punkt Norge støtter opp under kommunikasjon fra kommune til innbygger Gunnar

11 Innsamling og gjenvinning
Plastemballasje Ordinær plastemballasje fra husholdning og næringsliv EPS Plastemballasje som har inneholdt farlig avfall Avgiftsbelagt drikkevareemballasje (ikke pant) Drikkekartong Drikkekartong fra husholdninger Drikkekartong fra skoler og barnehager Emballasjekartong Primært fra husholdninger

12 Gjenvinning kartong Returandeler i %
I 2006 ble energiutnytting lagt til materialgjenvinning på godkjent gjenvinningsgrad NR SFT rapportering

13 Hvor går drikkekartong:

14 Hvor går emballasjekartong:

15 Husholdninger plastemballasje
NRF i Haugesund sett denne før, men det kommer stadig flere til! Vi valgt Stø Kurs og satse på kommuner som kan og vil! Hyggelig at stadig flere kommuner kan og vil 2004: innsamlet 5900 tonn - Økning på 1300 tonn / 30% fra kommuner startet/endret ordning - Berørte over innbyggere i 2004 har (51,4%) nordmenn en ordning for å kildesortere plast! 2005: Ligger an til 7000 tonn Økning på 20% Nesten 2,5 mill som har en ordning / 55% Oslo-området: Asker 2004 Bærum 2005, Romerike 2006 VESAR

16 Plast-statistikk Andel befolkning med plastinnsamling: 62,0 %
(av totalt innbyggere pr 1/1-07) Antall kommuner i IKS 233 med antall innbyggere: 74,9 % Antall enkeltstående kommuner 20 25,0 % Antall kommuner med HENTEORDNING 158 50,5 % Antall kommuner med BRINGEORDNING 70 41,2 % Antall kommuner med OPTIBAG 25 8,4 %

17 Plast-statistikk II Snitt kg/innbygger med HENTEORDNING 2007: 7,0
Totalt innsamlet henteordn. 10233 tonn Snitt kg/innbygger med BRINGEORDNING 2007: 2,6 Totalt innsamlet bringeordn. 3098 Snitt kg/innbygger med OPTIBAG 2007: 1,9 Totalt innsamlet optibag. 458 Snitt alle med plastinnsamling 4,8 Totalt innsamlet 13789 Beste kg /innb med HENTEORDNING 2007: 11,7 Beste kg /innb med BRINGEORDNING 2007: 4,3 Beste kg/innbygger med OPTIBAG 2007: 4,0

18 Hvor går plastemballasje fra husholdning:

19 Avtaler: Ny kommuneavtale fra 1/1-09:
Samarbeid mellom Grønt Punkt og Avfall Norge Nye elementer: 3–årig avtale fra 1/1-09 til 31/12-11 Samordning av avtalene for drikkekartong, emballasjekartong og plastemballasje. Avtalepart kan være kommune/IKS eller entreprenør som kommunen velger Åpnes for forsøk på å avsette selv (tilsvarende som for næringsemballasje) Punkter som videreføres: Godtgjørelse kr 1100,- / 2400,- hele avtaleperioden (inkl evt opsjon) Garanti for avsetning til høyest mulig gjenvinningsgrad. Kommunen velger selv ordning: henteordning, bringeordning, optibag, ettersortering vha Titech/”Ludvika” eller annet (Samme godtgjørelse) Klargjøre eierskap i logistikk-kjeden, Grønt Punkt henter fraksjonene

20 Kvalitet i nye avtaler:
Følger i stor grad resultater fra kvalitetsprosjektet mellom GPN og AN: Maks 5% forurensninger Veilederen blir et viktig bilag til avtalen. Blir ikke tilbakemelding pr lass, det er ikke gjennomførbart. Det gjennomføres revisjoner hos kommuner/IKS. Avvik klassifiseres slik: A-kvalitet: Under 5% uønskede elementer, godtgjøres kr 1100,-. B-kvalitet: Mellom 5 og 10% uønskede elementer, godtgjøres kr 1100,-. Samt veiledning og tiltak fra GPN (eks verktøykasse på nett). C-kvalitet: Over 10% uønskede elementer. Forsendelser stoppes inntil tiltak er gjennomført og kvaliteten bedret. Dersom det ved ankomst sorteringsanlegg er store kvalitetsavvik og lasset ikke kan settes i produksjon: Kommunen får regning (direkte fra sorteringsanlegg) for forsendelse til energi.

21 Kommunikasjon Rapportering Nyheter Rutiner Materiell Filmer Kampanjer
Vederlagsbetaling Gjenvinning Nyheter Rutiner Materiell Filmer Kampanjer

22 Norsk Resy ble etablert i januar 1992 av papir- og bølgepappfabrikkene. Er i dag eiet av: Bølgepappfabrikkene (40 %) Papirfabrikkene (20 %) DMF (20 %) NHO Mat og Drikke og DLF (20 %) En beredskapsorganisasjon som ”smører” markedet i gode tider - og ”trår til” i dårlige tider - Budsjett i 08 er 15,7 mill. - Antall årsverk er 2 (0,3 NBF) - Vederlaget er 9 øre pr kilo

23 Det kommer mye godt ut av gjenvinning

24 2007 - Gjenvinning av: Glassemballasje Metallemballasje Annet Glass
90,1 % t 9.925 t 6.580 t 33% 66 % Innsamlet mengde Generert mengde Innsamlet mengde Tilgjengelig mengde

25 GLAVA isolasjon

26 Glassbetong

27

28 GLASOPOR R Blokker for grunnmur, yttervegger, delevegger, garasjer, støttemurer etc. etc. Helblokk U-blokk Kompaktblokk Hullblokk

29 Hovedfokus 2008 Redusere antall gratispassasjerer
Effektivisering av vederlagsordningene Styrke varemerket Grønt Punkt Flere Grønt Punkt partnere Øke gjenvinning av brukt emballasje Bedre kvaliteten på husholdningsplast Kostnadseffektivisering


Laste ned ppt "Grønt Punkt Norge Svein Erik Rødvik Volda"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google