Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dommerutvalget 2013 Hendelser og observasjoner Regeltolkninger Alle oppfordres til å levere temaer slik at vi kan drøfte situasjonene i plenum nkw 20.1.20131.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dommerutvalget 2013 Hendelser og observasjoner Regeltolkninger Alle oppfordres til å levere temaer slik at vi kan drøfte situasjonene i plenum nkw 20.1.20131."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dommerutvalget 2013 Hendelser og observasjoner Regeltolkninger Alle oppfordres til å levere temaer slik at vi kan drøfte situasjonene i plenum nkw 20.1.20131

2 2 Innsendt situasjon fra Oslo Friidrettskrets. (+poeng til Oslo!) I en høydekonkurranse MS er følgende hopphøyder fastsatt 1.70 – 1.75 – 1.79 – 1.82 – 1.85 + 3 cm. Det er to utøvere igjen på 1.82. Den ene er jr.-19 og han ønsker å hoppe på 1.83 som er kvalifiseringskravet i høyde til junior-NM. Den andre utøveren er enig i å gå opp til denne høyde. Hvordan vil du som dommer forholde deg til denne forespørselen?

3 Nkw20.1.2013 3 Innsendt situasjon fra Finnmark FIK (+poeng til Finnmark!) Det er påmeldt 10 deltakere på 100m MS. Det er 8 løpebaner. En deltaker trekker seg ved opprop, og det blir satt opp to forsøksheat med hhv 5 og 4 deltakere. 15 minutter før start melder en av deltakerne i 2. heat at han må trekke seg pga skade under oppvarmingen. De øvrige aktive er til stede, noen angir at de gjerne vil løpe både forsøk og finale da forholdene synes å være svært gode, mens andre deltakere ber om at heatene slås sammen. Hva gjør du som overdommer?

4 nkw20.1.20134 Innsendt situasjon fra Møre og Romsdal FIK (+poeng til M & R!) KM i terrengløp. Etter at resultatlistene vart utskrivne, viste det seg at fleire av deltakarane i klassene 12 og 13 år hadde starta for klubbar som ikkje var registrerte som medlemmar i friidrettskretsen. Kva skulle vi ha gjort! Stryke dei på listene og eventuelt ta fra dei medaljane? Som leiar i dommarutvalet, vart eg kontakta etter arrangementet.

5 Nkw20.1.20135 Sør-Trøndelag friidrettskrets har en opplevelse som vil bli referert. Ved start. Klasse 13-14 år og 15-16 år er slått sammen i et heat på 100 m. Hvordan praktiseres tyvstartregelen? Ved start på 200 m hekk i klasse 15 år starter også en utøver som er 14 år. Dette er tillatt i stevnet ettersom øvelsen ikke er satt opp i klasse 14 år. Hvordan praktiseres tyvstartregelen? I høyde og stav. Tid til rådighet for forsøk. Skal tidene i R180.16 gjelde for alle i konkurransen eller sett for hver klasse? I høyde og stav. Når er det en vinner som kan bestemme neste høyde selv. Er det når det er en igjen i konkurransen totalt, eller har en som er vinner i sin klasse anledning til å bestemme neste høyde for seg? I tekniske øvelser hvor de 8 beste skal gå til finale etter 3 forsøk. Gjelder det for alle, eller er det de 8 beste i hver klasse som går videre til finaleomgangene? I en 400 m i MS starter en utøver som er 45 år. Han forlanger å starte uten bruk av startblokk ettersom han er veteranutøver. Tillates dette?

6 nkw20.1.2013 6 Høy lyd fra startskudd innendørs Det klages av og til på at lyden fra startrevolveren er så høy at det er farlig for hørselen. Yngre utøvere plages, eller er i noen tilfeller så redd for skudd at det kan føre til at de vegrer seg for å starte. Vi diskuterer følgende muligheter: 1) Mindre ammunisjon innendørs 2) Startere står ikke for nær utøvere og publikum 3) Det brukes ikke startrevolver for de yngste (under 12 år?). Hvordan kan da el-tid startes? 3) Er ”silent gun” en løsning?

7 nkw20.1.20137 Startregler for veteraner For veteranidrett er det noen avvik fra konkurransereglene i håndboka. Det er stilt spørsmål og reglene for tyvstart:

8 nkw20.1.20138 www.friidrett.nowww.friidrett.no Idrett – Veteran – Reglement -> Reglement og retningslinjer ved de nasjonale veteranmesterskapene 23.8 Løp: utøverne kan benytte stående start i alle løp. 2 feilstarter i løp fører til diskvalifikasjon. www.veteranfriidrett.nowww.veteranfriidrett.no Regler. Oversikt over spesielle regler veterankonkurranser antall feilstarter For veteraner gjelder samme regel om antall feilstarter (”tyv-starter”) i individuelle løp som IAAF’s regler for mangekamp: hver utøver diskvalifiseres først etter 2 feilstarter. Internasjonale konkurranseregler (Håndboka): Regel 162.7: Med unntak for mangekamp skal enhver utøver som tyvstarter diskvalifiseres. I mangekamp tillates kun en tyvstart i hvert heat uten at det medfører diskvalifikasjon av utøveren som tyvstarter. Enhver senere tyvstart skal medføre diskvalifikasjon av løperen(e) som tyvstarter.

9 nkw20,.1.20139 Rødt kort: Vises til utøvere som utelukkes fra konkurransen for usportslig eller ukorrekt oppførsel Gult kort: Vises til utøvere som får advarsel for usportslig eller ukorrekt oppførsel Grønt kort: Vises til utøvere ved en tilbakekalt start hvor ingen skal gis advarsel Gult Gult/svart kort: Vises etter en tyvstart til den/de ansvarlige i klassene 14 år og yngre og for veteraner. Rødt/svart kort: Vises til utøvere som diskvalifiseres etter tyvstart

10 nkw20.1.201310 1) Hvem skal tildele kort? 2) Er det spesielle krav til kortene? - materiale - størrelse 3) Hvordan skaffer vi oss kort? 4) Hvordan bør tildeling av kort vises? - bare til utøveren det gjelder - slik at ”alle” ser det

11 nkw20.1.201311 Lengde uten tilløp Det er innmeldt sak til Tinget hvor det foreslås justeringer av reglene for lengde uten tilløp. Merk at det ikke heter ”stille lengde”, det skulle tatt seg ut! Bakgrunn for forslaget er innarbeidet praksis ved satsen som ikke er i overensstemmelse med nåværende regler. Reglene angir også at hoppgropa skal erstattes av matte. Det foreslås at landingsstedet kan være enten på matte eller hoppgrop.

12 nkw20.1.201312 Regel 185C Nasjonal regel Lengde uten tilløp Reglene for lengde gjelder også for lengde uten tilløp med unntak av de bestemmelser som framgår i det etterfølgende: Det lages et nytt pkt 1 : 1. Det kan satses fra satsplanke eller en satsanordning som gir mulighet til å ”krølle tærne” i forkant. Måling av hoppet foretas fra satslinjen i framkant av satsplanken eller satsanordningen selv om tærne eller fremre del av skoene har brutt satslinjen. Overflaten av satsplanken eller satsanordningen skal være slik at landingsstedet er i plan med satsstedet. Pkt 1 endres til pkt 2, men er ellers uendret: Pkt 2 endres til pkt 3, men er ellers uendret. Pkt 3 endres til pkt 4, men er ellers uendret Pkt 4 endres til pkt 5, men er ellers uendret Nåværende pkt 5 strykes. Det lages nytt punkt 6: 6. Landingsstedet kan enten være hoppgrop ifølge regel 185.10 eller en matte som ikke forskyver seg.

13 nkw20.1.201313 Nasjonale kommentarer til konkurransereglene Det planlegges ny utgave av Håndboka i 2014. I Håndboka har vi kommentarer som er spesielle norske bestemmelser og forklarende norske tekster. For en del forhold har det blitt ”godkjent praksis” at reglene ikke følges fullt ut. Dette bør legaliseres med en kommentar. Vi som skal redigere håndboka ber om forslag til andre forhold som det bør lages kommentar til.

14 nkw20.1.201314 Eksempler hvor kommentarer vurderes: R143.7 ”Alle utøvere skal ha to startnummer …” Nasjonale bestemmelser pkt D.2 nest siste linje. Tekst ”fra 100 til og med 400 m (hekkeløp inkludert)” endres til ”opp til og inklusive 800 m (inkludert 4x200 m, 4x400 m)”. Se regel 260.22b. Dette gjelder krav om elektronisk tidtakerutstyr.

15 nkw20.1.201315 Forslag om å sløyfe kommentar i R166: ”Ingen utøver skal tillates å løpe flere runder i et stevne enn det deltakerantallet tilsier med hensyn til antall runder. …..” Dette vil da kunne åpne for at det inviteres til korte løp hvor samme deltaker kan løpe samme øvelse flere ganger. Bakgrunn for forslaget er at dette praktiseres noe i andre land og var også situasjonen ved Vladimir Vukuicevics rekord på hekk i 2012. I de tekniske øvelser har utøverne flere forsøk og det kan synes greit at også løpere kan få flere forsøk dersom arrangøren legger opp til det. Det vil naturlig begrense seg til korte løp.

16 Nkw22.1.201316

17 nkw20.1.201317

18 nkw20.1.201318 Dommerstoff på www.friidrett.nowww.friidrett.no Samme dommerstoff kan nås gjennom flere ”innganger”. Er de viktigste inngangene de som er markert med *** ***Idrett ***Arrangement ***Organisasjon Kretser Barn og Ungdom ***Kurs Anlegg Statistikk ***Resultater Media


Laste ned ppt "Dommerutvalget 2013 Hendelser og observasjoner Regeltolkninger Alle oppfordres til å levere temaer slik at vi kan drøfte situasjonene i plenum nkw 20.1.20131."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google