Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2010 Gardermoen Messe-og Konferansenter LetoHallen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2010 Gardermoen Messe-og Konferansenter LetoHallen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2010 Gardermoen Messe-og Konferansenter LetoHallen

2 Gjelder fra 1. januar 2010 Vedtatt under IAAFs kongress i Berlin rett før VM. Det vil bli trykket ny norsk bok, forventes ferdig i februar. Vi regner med uforandret pris.

3 Endringer i alle kapitler Her vil bare tekniske regler bli omtalt Også endringer i kapitlene 1-4 Henvises til engelsk utgave av reglene

4 Fremtidige endringsprosedyrer IAAF har vedtatt nye prosedyrer. Kun helt prinsipielle forslag legges fram for kongressen. IAAFs styre, sammen med Teknisk komité, vil vedta øvrige endringer. Legger opp til samme endringssyklus som i dag.

5 Hva er endret? Altoverskyggende endring denne gang er startreglene. Ellers mange redigeringsendringer. Få andre praktiske endringer.

6 Regel 100 Generelt Reglene fastslår nå at konkurranser/ mesterskap kan ha egne bestemmelser som avviker fra reglene, så lenge disse ikke gir flere rettigheter til utøverne. –EM for landslag har avvikende bestemmelser. Åpner for at den enkelte arrangør også kan gjøre dette.

7 Regel 127 Banedommere Banedommere skal rapportere brudd på reglene (f.eks stafettveksling eller ”tråkke på streken”) også om vedkommende lag/utøver ikke fullfører.

8 Regel 137 Måledommer I tillegg til EDM (elektronisk lengdemåling), åpnes det for VDM (video lengdemåling). Ved bruk av elektroniske målesystemer skal utstyrets nøyaktighet sjekkes med stålbånd før konkurransen.

9 Regel 141 Aldersinndeling Veteranklasseinndelingen i konkurranser utenfor bane endres. Yngste klasse blir fra 40 år. Internasjonal bestemmelse – blir neppe endret i Norge.

10 Regel 144 Assistanse Sekundering skal nå ikke være tillatt dersom løpende tid er godt synlig for utøverne på display innenfor banen.

11 Regel 146 Protester Protest kan kun nedlegges av som er involvert i hendelsen (eller en som representer en som er involvert). Man kan ikke delta under protest i løp hvor protesten gjelder tyvstart hvor dette er registrert med elektronisk startkontroll.

12 Regel 160 Måling av løpebaner Sargen på den rette delen av langsiden kan sløyfes. –Skal være en hvit linje der det ikke er noen sarg. –Skal erstattes med kjegler med maksimal avstand på 10 meter.

13 Regel 162 Starten (1) Ingen tyvstart lenger tillatt. –Unntak for mangekamp –14 år og yngre beholder reglene de har hatt. Mangekamp ”arver” den gamle regelen. –Kun en tyvstart mulig for hele feltet. –Ansvarlig for neste tyvstart diskvalifiseres.

14 Regel 162 Starten (2) Dersom en utøver, etter starterens oppfatning, ikke følger start- kommandoene eller på annen måte grunnløst forårsaker at starten avbrytes skal gis personlig advarsel med å bli vist et gult kort. –Det øvrig feltet skal deretter vises et grønt kort for å indikere at det ikke dreier seg om tyvstart.

15 Regel 163 Konkurransen - Løp Lik plassering om 1. plass skal ikke lenger resultere i omløp.

16 Regel 165 Tidtaking Manuelle klokker skal ha digitalt display. –Den gamle, gode stoppeklokken med visere er ”død”! –Skal fortsatt avleses med avrunding til neste dårligere tidels sekund. Ved bruk av transpondersystem for tidtaking, skal systemet startes av startsignalet automatisk.

17 Regel 166 Heatoppsett/Seeding Internasjonalt skal det tilstrebes at utøvere fra samme nasjon ikke settes i samme heat. –Nasjonalt bør det bety at man gjør det samme i forhold klubb.

18 Regel 180 Tekniske øvelser - Generelt Det skal ikke arrangeres omhopp/omkast om to utøvere deler 1. plass. Dette gjelder ikke høyde og stav.

19 Regel 181 Vertikale hopp - Generelt Rekkefølgeregelen for høyde og stav er omredigert, men medfører ingen endring. Omhoppsregelen er omdefinert, men lite endring. –Første høyde i omhoppskonkurranse er neste forhånds oppsatte høyde etter den høyde som de som er med i omhopp klarte. –Dersom en hopper avstår en høyde, så er han ute.

20 Regel 191 Sleggekast Forenklet regel om sleggehåndtakets utforming. –Skal ha en symmetrisk design og et rett eller kurvet grep. –Maksimalt 110mm innvendig bredde.

21 Regel 230 Kappgang Med i håndboka for første gang. –Medfører også referanser i flere andre regler.

22 Regel 260 Rekorder Nye vindregler for mangekamp. –Gjennomsnittlig vind for de øvelser hvor det skal tas vind, skal ikke over stige +2,0 m/sek. –+4,0 m/sek i enkeltøvelse er tatt bort.

23 Friidrettens håndbok 2010-utgave Boka kan kjøpes fra NFIF for kr. 50,- pluss porto og bestilles via tlf.: 21 02 99 03, telefaks: 21 02 99 01 eller e-post: friidrett@friidrett.no. Neste utgave vil ventelig komme i 2014.

24 Internasjonal håndbok 2010-2011 utgave Original engelsk versjon kan kjøpes fra IAAF på e-post: headquarters@iaaf.org. Den kan også lastes ned som pdf-fil fra: http://www.iaaf.org/  Competitions  Technical area. http://www.iaaf.org/

25 Dommernytt


Laste ned ppt "Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2010 Gardermoen Messe-og Konferansenter LetoHallen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google