Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2014 Rica Nidelven Hotel Trondheim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2014 Rica Nidelven Hotel Trondheim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2014 Rica Nidelven Hotel Trondheim

2 Gjelder fra 1. november 2013 Vedtatt under IAAFs kongress i Moskva rett før VM. Ny bok er sendt til trykking.

3 Endringer i alle kapitler Her vil bare tekniske regler bli omtalt Også endringer i kapitlene 1-4 Henviser til engelsk utgave av reglene

4 Endringsprosedyrer av reglene Kun helt prinsipielle forslag legges fram for kongressen. IAAFs styre, sammen med Teknisk komité vedtar øvrige endringer. Få praktiske endringer. Mange redigeringsendringer

5 Dersom en utøver med fysisk handikap skal delta i en vanlig konkurranse, så skal overdommer fortolke og tillate bruk av utstyr som er nødvendig for utøvelse av idretten. Imidlertid må utstyret ikke gi fordeler andre utøvere har. Regel 144.2 Assistanse også i slike tilfeller. Regel 123 Overdommer

6 Regel 141 Aldersinndeling Dersom en løpsøvelse innholder utøvere av begge kjønn, skal det likevel føres separate resultatlister. Resultat kan ikke brukes til rekordformål. Resultat kan ikke brukes til internasjonal kvalifisering med unntak for de øvelser IAAF tillater dette.

7 Regel 143 Startnummer I nasjonale konkurranser kan brukes kun et startnummer. I NM og UM, ute som inne, skal benyttes to startnumre. I kappgang skal det alltid benyttes to startnumre.

8 Regel 144 Assistanse Bilder tatt opp av en person kan ikke vises fram for utøverne under konkurransen. Utstyr hvor bilder kan vises kan heller ikke overlates til utøvere under konkurransen. Dette gjelder også levende bilder.

9 Regel 145 Diskvalifikasjon Dersom en utvider protesterer muntlig på ha blitt dømt for tyvstart, så kan utøveren få delta under protest, bare dersom overdommeren er i tvil om om startens legitimitet. Løp under protest er aldri tillatt dersom startkontrollapparatet har vist tyvstart for løperen.

10 Regel 162 Starten Bevegelse som ikke med fører at en utøver mister kontakt med startblokk eller bakken, skal ikke bedømmes som tyvstart. Starter kan vurdere dette disiplinært og kan eventuelt gi et heltgult kort.

11 Regel 162 Starten Ved start fra stående posisjon kan ustøhet/bevegelse forekomme. Dersom starter anser dette for et uhell, skal feltet tas opp og starte prosedyren igjen uten at det dømmes noen tyvstart. Starteren kan gi et disiplinært helgult kort dersom dersom han mener det er med overlegg.

12 Regel 162 Starten Gruppestart kan om nødvendig også brukes på 600 meter. Delte baner kan ikke brukes på 600 meter uten spesiell merking (som ingen kjente baner i Norge har).

13 Regel 163 Konkurransen Dersom en løper dyttes eller hindres, kan overdommer bestemme at løpet skal gå på nytt eller la vedkommende avansere til neste runde (hvis slik finnes), dersom utøveren er alvorlig hindret.

14 Regel 163 Konkurransen En utøver som under et løp forlater løpebanen skal ikke tillates å gjenoppta løpet. Dersom han forsøker å gjenoppta løpet skal overdommer diskvalifisere vedkommende. Han skal føres i resultatlisten med DNF.

15 Regel 165 Tidtaking og fotofinish Elektronisk tidtaking skal kun utføres med apparat som kan gi 1000 bilder pr. sekund for løp på bane. Utenfor banen holder det med 100 bilder pr. sekund.

16 Regel 165 Tidtaking Transpondersystem (brikker) kan brukes for løp utenfor bane. Slikt system kan også brukes som assistanse for tidtakingen for løp på bane, men tidene i dette tilfellet skal leses fra målkameraet. Frontkamera vil det også være en fordel å bruke i løp på udelt bane.

17 Regel 166 Seeding, trekning etc Ved løp på delte baner og hvor det er flere baner enn utøvere som starter, så skal indre bane holdes tom.

18 Regel 166 Seeding, trekning etc I forsøkskonkurranser, semifinaler hvor kvalifisering til neste runde går på plassering med tider i tillegg, og hvor det dømmes likt på siste plassering, skal antall utøvere videre på tid reduseres. Er det mulig å øke antall deltakere i den neste runden, så er det å foretrekke.

19 Regel 170 Stafett På 1000 meter stafett skal det være akselerasjonsfelt på 2. veksling.

20 Regel 180 Tekniske øvelser Generelle regler. I alle tekniske øvelser skal det brukes X for å indikere ugyldig forsøk. I høyde og stav skal det brukes O for et gyldig forsøk. Dersom en utøver står over et forsøk skal dette indikeres med – i protokollen.

21 Regel 183 Stav Det er tillatt å bruke hansker i stav. Det er tillatt for en utøver å legge en støtdempende krave rundt stavkassa. Utøver må installere og fjerne utstyret selv for hvert hopp. Tiden som brukes til dette går av utøverens egen tillatte tid.

22 Regel 185 Lengde Hopp skal måles til nærmeste merke i gropa forårsaket av en hver del av kroppen eller hva som var festet til kroppen (inkl. hår og klær) på hopptidspunktet.

23 Regel 185C Lengde uten tilløp Hopp kan også foregå i sandgrop. Landingsstedet skal ha minst samme høyde som satsstedet.

24 Regel 186 Tresteg Dersom planker ikke er nedlagt for ønsket avstand til hoppgrop, kan under nasjonale forhold brukes tape for planke. Utøverne må gjøres oppmerksom på om man sats på eller før tapen. Ved flere ”planker” i bruk bør merkes, f.eks ved en kjegle, hvilket satssted neste hopper skal bruke.

25 Regel 191 Slegge Sleggehåndtakets innvendige lengde på maksimum 110m er sløyfet. Det er nå ingen restriksjon på lengde av håndtaket.

26 Friidrettens håndbok 2014-utgave Boka kan kjøpes fra NFIF for kr. 50,- pluss porto og bestilles via tlf.: 21 02 99 03, telefaks: 21 02 99 01 eller e-post: friidrett@friidrett.no. Friidrettens håndbok 2014-utgave Boka kan kjøpes fra NFIF for kr. 50,- pluss porto og bestilles via tlf.: 21 02 99 03, telefaks: 21 02 99 01 eller e-post: friidrett@friidrett.no.

27 Internasjonal håndbok 2014-2015 utgave Original engelsk versjon kan kjøpes fra IAAF på e-post: headquarters@iaaf.org.

28 Dommerutvalget på nett 1 2 3 4 5


Laste ned ppt "Nye konkurranseregler Dommerseminaret 2014 Rica Nidelven Hotel Trondheim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google