Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harmoni II Prosjektgruppen skal utarbeide en rapport som skal inneholde:   Forslag til teknisk løsning Muligheter Begrensninger Kostnader Forslag til fremdriftsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harmoni II Prosjektgruppen skal utarbeide en rapport som skal inneholde:   Forslag til teknisk løsning Muligheter Begrensninger Kostnader Forslag til fremdriftsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harmoni II Prosjektgruppen skal utarbeide en rapport som skal inneholde: Forslag til teknisk løsning Muligheter Begrensninger Kostnader Forslag til fremdriftsplan for realisering

2 Harmoni II Prosjektgruppen består av;
IT lederne i følgende 8 kommuner; Tjøme Re Nøtterøy Hof Horten Holmestrand Andebu Lardal Omfanget av utredningen skal dog minimum omfatte GigaFib-kommunene. Gigafib inviteres til å delta i prosjektgruppen.

3 Harmoni II

4 Hvorfor felles nett ? For å oppnå forsvarlig og sikker drift av eksisterende fellesløsninger For å legge til rette for nye fellesløsninger og -tjenester

5 Systemer som deles pr. i dag:
Kart WebSak Lønn/ regnskap (Visma Unique) Pleie- og omsorgssystem - Gerica PP-tjenesten - PPI Sosialsystem – Socio Skoleløsning Helpdesk-løsning Internett-tilgang Kommunikasjon mot offentlige register (Eks. Folkeregister) Ytre brannmur Viruskontroll Spam-filter

6 Systemer og tjenester som kan deles mellom kommunene
Flyktningsystem Portalløsning (Intra- inter- ekstranett) Arbeidstidsplanlegging (Turnus) Publikumsnett Regnskap/lønn (Agresso) Pleie- omsorg (CosDok, Profil) Andre sosialsystemer Forvaltning drift og vedl. av kommunale eiendommer (SD-system Styring- og overvåkningssystemer for kommunale eiendommer Nettverksovervåking IP-telefoni IDS (Innbruddsdetektering) Redundans i fibernettet Felles sentralbord / Vaktordning Kommunale avgifter (Komtek) Kommunal fakturering Digital plandialog VIB NAV Valgsystem Felles brukeradministrasjon Min side Skoleløsninger Hjemmekontorløsning Offentlig nettverks ID (PKI) Felles brukeridentitet for undervisning (FEIDE) Brannmur Døgnkontinuerlig IT-drift Felles lagring (og backup)

7 Kostnader Kostnadsområde antall pr enhet total
Nettverkskomponenter – Sentrale 2 430000 860000 Nettverkskomponenter - Rådhus 12 50000 600000 Brannmur (maskinvare/programvare) 170000 340000 Navneoppslagstjeneste(maskinvare) 60000 120000 Internet Mail Gateway (maskinvare) Antivirus/Antispam (maskinvare) Antivirus/Antispam lisenser 6000 40 240000 Implementering (timer) 750 1000 750000 Totalt Opplæring 10000

8 Kostnader fordelt pr. kommune
Investering Andebu kr Hof kr Holmestrand kr Horten kr Lardal kr Larvik kr Nøtterøy kr Re kr Sandefjord kr Stokke kr Tjøme kr Tønsberg kr Sum kr ,00 Drift kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr ,00

9 Over 70 Fagsystemer i Nøtterøy kommune
Familia GAB Gemini Oppmåling PS (moduler) Web Innsyn WinMap 4 Pro Integra Aquis Båtplassregisteret DataStream Driftsentral Gemini VA G-prog Netopia Rosy PMS Ifix BoKart Integra (Adgangskopntroll) KIRK (Adgangskontroll) SD-anlegg Al-tel Gerica PlanPro Arbeidstidsplanlegging Norsk Helsenett SMS bemanning AIVO-2000 Videokonferanse ROS-modul HsPro RSA Telefonsystem Trend Footprints Altiris (Mgm tynn klienter) ProCurve DB Watch Net Backup Gravlund Kardinal Kompas SIRI - beredskap Publikit iTicket Systembeskrivelse Bibliofil Class Fronter IST Extens IST Extens Cetus GP UntisTimeplanlegging QUARK Adobe Photoshop Agresso Lønn og personal PPI ePort Forum Winsak Trio Present KF-info Acos WebSak PixEdit Exess Web-TV Valgsystem Humanus Flyktningesystem KIS Agresso Faktura Agresso Logistikk Agresso Økonomi Ekko Isak Kostra Sofie eFaktura

10 Samarbeid om nye systemer
Felles anskaffelse Kravspesifikasjon, anbudsprosess Lavere priser Mindre risiko for feilkjøp Felles opplæring Felles drift Dele serverkostnader Dele lisenskostnader Dele på nøkkelkompetanse Likt brukergrensesnitt

11

12

13


Laste ned ppt "Harmoni II Prosjektgruppen skal utarbeide en rapport som skal inneholde:   Forslag til teknisk løsning Muligheter Begrensninger Kostnader Forslag til fremdriftsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google