Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harmoni II Prosjektgruppen skal utarbeide en rapport som skal inneholde: Forslag til teknisk løsning Muligheter Begrensninger Kostnader Forslag til fremdriftsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harmoni II Prosjektgruppen skal utarbeide en rapport som skal inneholde: Forslag til teknisk løsning Muligheter Begrensninger Kostnader Forslag til fremdriftsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harmoni II Prosjektgruppen skal utarbeide en rapport som skal inneholde: Forslag til teknisk løsning Muligheter Begrensninger Kostnader Forslag til fremdriftsplan for realisering

2 Harmoni II Prosjektgruppen består av; IT lederne i følgende 8 kommuner; TjømeRe NøtterøyHof HortenHolmestrand AndebuLardal Omfanget av utredningen skal dog minimum omfatte GigaFib-kommunene. Gigafib inviteres til å delta i prosjektgruppen.

3 Harmoni II

4 Hvorfor felles nett ? For å oppnå forsvarlig og sikker drift av eksisterende fellesløsninger For å legge til rette for nye fellesløsninger og -tjenester

5 Systemer som deles pr. i dag: Kart WebSak Lønn/ regnskap (Visma Unique) Pleie- og omsorgssystem - Gerica PP-tjenesten - PPI Sosialsystem – Socio Skoleløsning Helpdesk-løsning Internett-tilgang Kommunikasjon mot offentlige register (Eks. Folkeregister) Ytre brannmur Viruskontroll Spam-filter

6 Systemer og tjenester som kan deles mellom kommunene Flyktningsystem Portalløsning (Intra- inter- ekstranett) Arbeidstidsplanlegging (Turnus) Publikumsnett Regnskap/lønn (Agresso) Pleie- omsorg (CosDok, Profil) Andre sosialsystemer Forvaltning drift og vedl. av kommunale eiendommer (SD- system Styring- og overvåkningssystemer for kommunale eiendommer Nettverksovervåking IP-telefoni IDS (Innbruddsdetektering) Redundans i fibernettet Felles sentralbord / Vaktordning Kommunale avgifter (Komtek) Kommunal fakturering Digital plandialog VIB NAV Valgsystem Felles brukeradministrasjon Min side Skoleløsninger Hjemmekontorløsning Offentlig nettverks ID (PKI) Felles brukeridentitet for undervisning (FEIDE) Brannmur Døgnkontinuerlig IT-drift Felles lagring (og backup)

7 Kostnader Kostnadsområdeantallpr enhettotal Nettverkskomponenter – Sentrale2430000860000 Nettverkskomponenter - Rådhus1250000600000 Brannmur (maskinvare/programvare)2170000340000 Navneoppslagstjeneste(maskinvare)260000120000 Internet Mail Gateway (maskinvare)260000120000 Antivirus/Antispam (maskinvare)260000120000 Antivirus/Antispam lisenser600040240000 Implementering (timer)7501000750000 Totalt 3 330 000 Opplæring1210000120000

8 Kostnader fordelt pr. kommune Investering Andebu kr 177 860 Hof kr 161 241 Holmestrand kr 216 637 Horten kr 335 342 Lardal kr 156 493 Larvik kr 463 543 Nøtterøy kr 295 773 Re kr 202 392 Sandefjord kr 465 917 Stokke kr 217 428 Tjøme kr 177 068 Tønsberg kr 430 306 Sum kr 3 300 000,00 Drift kr 32 338 kr 29 317 kr 39 388 kr 60 971 kr 28 453 kr 84 281 kr 53 777 kr 36 799 kr 84 712 kr 39 532 kr 32 194 kr 78 237 kr 600 000,00

9 Over 70 Fagsystemer i Nøtterøy kommune Familia GAB Gemini Oppmåling PS (moduler) Web Innsyn WinMap 4 Pro Integra Aquis Båtplassregisteret DataStream Driftsentral Gemini VA G-prog Netopia Rosy PMS Ifix BoKart Integra (Adgangskopntroll) KIRK (Adgangskontroll) SD-anlegg Al-tel Gerica PlanPro Arbeidstidsplanlegging Norsk Helsenett SMS bemanning AIVO-2000 Videokonferanse ROS-modul HsPro RSA Telefonsystem Trend Footprints Altiris (Mgm tynn klienter) ProCurve DB Watch Net Backup Gravlund Kardinal Kompas SIRI - beredskap Publikit iTicket Systembeskrivelse Bibliofil Class Fronter IST Extens Cetus GP UntisTimeplanlegging QUARK Adobe Photoshop Agresso Lønn og personal PPI ePort Forum Winsak Trio Present KF-info Acos WebSak PixEdit Exess Web-TV Valgsystem Humanus Flyktningesystem KIS Agresso Faktura Agresso Logistikk Agresso Økonomi Ekko Isak Kostra Sofie eFaktura

10 Samarbeid om nye systemer Felles anskaffelse Kravspesifikasjon, anbudsprosess Lavere priser Mindre risiko for feilkjøp Felles opplæring Felles drift Dele serverkostnader Dele lisenskostnader Dele på nøkkelkompetanse Likt brukergrensesnitt

11

12

13


Laste ned ppt "Harmoni II Prosjektgruppen skal utarbeide en rapport som skal inneholde: Forslag til teknisk løsning Muligheter Begrensninger Kostnader Forslag til fremdriftsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google