Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personvern 23.05.07 - Rune V. Bråthen. Disposisjon Hva er personvern ? -Hovedprinsipper -Trender Personopplysningsloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personvern 23.05.07 - Rune V. Bråthen. Disposisjon Hva er personvern ? -Hovedprinsipper -Trender Personopplysningsloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personvern 23.05.07 - Rune V. Bråthen

2 Disposisjon Hva er personvern ? -Hovedprinsipper -Trender Personopplysningsloven

3 Hva er personvern ? - Beskytte enkeltindividet - Storebror ? - Lillebrødre ?

4 Personvern Kan karakteriseres som den interesse enkeltpersoner har i å ha kontroll med informasjon/opplysninger som beskriver dem Informasjon om hvordan innsamlede opplysninger anvendes viktig for å ivareta personvernet Gi opplysninger Ikke gi opplysninger

5 Selvbestemmelse Utgangspunkter i lovverket : Du skal ikke behandle personopplysninger om meg, med mindre jeg har gitt et uttrykkelig samtykke til det Jeg har rett til å vite hva du vet om meg, hvorfor du sitter på opplysningene og hva du skal bruke opplysningene til

6 Trender/utvikling  Spormengden blir komplett Alt vi gjør er sporbart.  Sporene brukes Personopplysninger er ettertraktet

7 Kriminalitetsbekjempelse Terror ”Patriot Act” Hvitvasking Overvåkingskameraer Etc

8 Trender/utvikling  Spormengden blir komplett Alt vi gjør er sporbart.  Sporene brukes Personopplysninger er ettertraktet

9 Trender / Utvikling Nettbruk -Myspace -Facebook -Blogger -Etc… Kortsiktig selvprofilering – langsiktig trøbbel?

10 Personvernlovgivning -Straffeloven -Forvaltningsloven -Helselovgivningen -Etc…. -Personopplysningsloven (pol)

11 Oversikt over pol Kap I : Formål og virkeområde Kap II : Alminnelige regler Kap III : Informasjon Kap IV : Andre rettigheter Kap V : Overføring til utlandet Kap VI : Melding og konsesjon Kap VII : Fjernsynsovervåking Kap VIII : Tilsyn og sanksjoner

12 Lovens bakgrunn - Erstatter personregisterloven (fra 1978) -Bygger på EUs personverndirektiv (direktiv 95/46/EF) - Trådte i kraft 01.01.2001

13 Forskjeller Personregisterloven Forhåndskontroll ”Enhver” behandling konsesjonspliktig Datatilsynet satte vilkår for bruk og oppbevaring Personopplysningsloven Etterkontroll Konsesjonsplikt kun for sensitive opplysninger Loven setter vilkår for bruk og oppbevaring

14 Behandlingsgrunnlag -§ 8 Samtykke - Frivillig - Uttrykkelig - Informert Lovhjemmel Nødvendig : - avtale - rettslig forpliktelse - vitale interesser - oppgave av allmenn interesse - utøve offentlig myndighet - interesseavveining

15 Bygdebøker på nett – gjelder personopplysningsloven? § 3 Saklig virkeområde Loven gjelder for a)behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler b)annen behandling av personopplysninger når disse inngår i et personregister

16 ”Behandling” Enhver bruk av personopplysninger - Innsamling - Registrering - Sammenstilling - Lagring - Utlevering - Kombinasjon av disse

17 ”Personopplysning” Lovens definisjon : ”Opplysninger og vurderinger knyttet til en enkeltperson” -Identifiserbar enkeltperson -Direkte : navn -Reg.nr : f-nummer, bankkontonr, bilnr, tlf.nr -Andre identifiserende kjennetegn : bilde, stemme, fingeravtrykk, andre genetiske kjennetegn -Hvor langt ? ”Alle hjelpemidler som det er rimelig å tro at noen kan komme til å anvende for identifiseringsformål”

18 ”Personopplysning” Utenfor : Anonymisert NB : Forskjell fra ”avidentifisert” Juridiske personer Avdøde -Loven beskytter ikke avdødes ettermæle -Med mindre opplysningene også sier noe om nålevende - Arvelige helsemessige forhold? - Spesielle familiemessige forhold ? Konsekvens : Ingen begrensninger etter POL

19 Virkeområde Elektronisk - typisk : PC Manuell behandling når personregister - typisk : Arkiv, kartotek (gjenfinning) Utenfor : Uorganisert og papirbasert

20 Unntak § 3 annet ledd : Behandling til rent personlige eller andre private formål Private hjemmesider ? -Før 2003 : Ansett for å være privat formål -Etter 2003 : Ikke privat -EU-domstolen : Lindquist-saken. Spredningen er avgjørende, ikke motivet

21 Bygdebøker på nett – gjelder personopplysningsloven ? -Elektronisk /manuelt gjenfinnbart - OK -Behandling - OK -Personopplysninger – OK -ikke anonymt -nålevende -Ikke privat – OK Ytterligere begrensning : Loven gjelder (i praksis) ikke når behandlingen skjer ”utelukkende…for kunstneriske, litterære eller journalistiske…formål” - Personopplysningsloven § 7 - Hensyn : Ytringsfrihet

22 Konklusjon : Personopplysningsloven kommer neppe til anvendelse. Men – Stadig utvikling, sparsom praksis, loven under revisjon Forutsatt anvendelse : ”Grunndata” (navn, adresse, gårds/-slektstilknytning) : Liten personverntrussel, utgiverinteressene veier tyngre enn personvernulempene = Kan publiseres uten samtykke Mer detaljerte opplysninger / sensitive : Motsatt vurdering = Krever samtykke Uansett et hensiktsmessig utgangspunkt !? - Tenke personvern selv om man ikke MÅ - be om samtykke hvis mulig - unngå f.eks dødsårsak

23 Øvrig regelverk? -Ærekrenkelser – Strl §§ 246 og 247 -Krenkelse av privatlivets fred - Strl § 390 -Trakassering – Strl § 390a -Publisering av bilder – åndsverkloven § 45c Men lite rettspraksis om disse bestemmelsene i strl.


Laste ned ppt "Personvern 23.05.07 - Rune V. Bråthen. Disposisjon Hva er personvern ? -Hovedprinsipper -Trender Personopplysningsloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google