Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. Forelesning nr 6: Dynamisk dokumentasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. Forelesning nr 6: Dynamisk dokumentasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. Forelesning nr 6: Dynamisk dokumentasjon TDT4285 Planlegging og drift av IT-systemer Våren 2006 Anders Christensen, IDI

2 2 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst Prosjekt, rutiner og drift Terreng KartKart’ Endringer innen samme kart Stor endring Stor endring Prosjekt Rutiner Feilsituasjon Feilretting Rutine- samling Retting Operasjon Med feil 1.linje 3.linje 2.linje

3 3 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst Change Mgmt Checklist Base-line Change ctrl form Initial work plan Test på testsystem Review av klient Review av manager Review av kolleger Backup-out-strategi Test på preprod.sys Endelig work plan Opplæring Revisjon av roller og ansvar Implementering

4 4 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst Arbeidsflyt for CCF BaselineCCFWorkplan v1 Kundereview Ledelsesreview Review av kolleger Test på testsystem Test på preprod. Workplan v2 Workplan v3 Opplæring Roller Implementering Ansvar

5 5 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst Baseline (statisk) dok Må ha en definert baseline for å kunne planlegge en strukturert endring Alle behov for endringer i baseline må identifiseres og håndteres – på forhånd Når endringen implenteres, blir samtidig all dokumentasjonen som trenger det endret

6 6 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst Hva består baseline av? Tjenerkonfigurasjon Programvareliste Roller og ansvarstildeling Nettverksskisser Installasjonsbeskrivelse og -logger Standard operasjonsrutiner (SOP) Change Control Form (CCF) – tidligere Plan for sikkerhetskopiering Katastrofeplan Testskripts

7 7 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst Change Control Form Kunde/brukerfokus: beskrivelse av: –Implikasjoner –Begrunnelse –Overordnet fremgangsmåte Brukes i beslutninger og review –Hos kunde –I egen organisasjon –Blant egne teknikere

8 8 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst CCF – innhold (I) 1.Problemdefinisjon – hva er det som gjør at vi ønsker å utføre en endring på systemet. 2.Løsningsbeskrivelse – i korte trekk, hvordan ønsker å å møte disse utfordringene. 3.Endringene omfang – hvem og hva omfattes av endringene og nedetiden.

9 9 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst CCF – innhold (II) 4.Prosjektteam – hvem er med på denne endringsrunden, hvordan er roller og ansvar fordelt. 5.Kompleksitet – er endringen vanskelig, vil det kunne få store ringvirkninger ved feil, kreves det mye koordinering? 6.Konsekvens av nullalternativ – er det mulig å klare seg uten?

10 10 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst CCF – innhold (III) 7.Estimert nedetid – hvor lenge må hvilke maskiner og tjenester være helt eller delvis nede. 8.Prioritet – så denne endringen kan vurderes opp mot andre endringer, kanskje også noe om konsekvenser ved å utsette.

11 11 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst CCF innhold (IV) 9.Revalideringplan – hvordan (og med hvilke tester) verifiserer man at systemet er operativt etter endringen. 10.Backout-plan – hvordan kan man reversere endringen underveis dersom det slår feil 11.Status – hvilket steg i prosessen har denne CCF’en kommet

12 12 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst CCF – innhold (V) 12.Merknader – diverse informasjon, kommentarer, fotnoter og advarsler fra personer i prosessen. Ting som ikke passer inn i de øvrige punktene. 13.Tilhørende dokumentasjon – liste med referanser til annen relevant dok, deriblant systemdokumentasjon.

13 13 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst CCF Innhold (VI) 14.Prosedyre – trinnvis fremgangsmåte, men på et relativt overordnet plan, for dette detaljeres i en Workplan, der det nærmest går på kommandonivå. 1.Første trinn – første deloppgave under installasjonen 2.Andre trinn... 3.Tredje trinn...

14 14 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst CCF – innhold (VII) 15.Testplan – hvordan tester man den nye funksjonaliteten, plan med testskripts som etterpå kan legges inn i baseline. 16.Implementasjonsmerknader – tekniske merknader. 17.Administrativ informasjon – så som dato, forfattere, versjonsnummer etc.

15 15 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst Work plan Detaljert, trinnvis liste over aksjoner som skal tas for å gjennomføre selve endringen. Skiller seg ut fra ’prosedyren’ i en CCF ifm detaljnivået, som er overordnet for en CCF og detaljert for en work-plan.

16 16 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst Testing Test-system Pre-production Production Development System der programvaren kan testinstalleres for å finne de fleste problemstillingene, men der brukere ikke berøres System som i alle apekter er likt med det systemet som er i produksjon, bortsett fra at kritiske oppgaver ikke avhenger av det.

17 17 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst Mulige feller under impl. Målendring underveis Manglende parallellisering av oppgaver Manglende underveis-info Personavhengigheter istf roller Ad hoc kortslutning av en ellers ryddig prosess pga tidsnød For mange roller på en enkelt person


Laste ned ppt "1 19. januar 2006 TDT4285 Planl&drift IT-syst Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. Forelesning nr 6: Dynamisk dokumentasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google