Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Master i teknologi – 2-årig påbygging Linjen for Datateknikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Master i teknologi – 2-årig påbygging Linjen for Datateknikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Master i teknologi – 2-årig påbygging Linjen for Datateknikk
Bård Kjos Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU

2 NTNU NTNU har 7 fakulteter
Du er her!

3 IME IME-fakultetet har 6 institutter
Du er her!

4 Rollefordeling Fakultetet Instituttene
Mottar og avgjør søknader, og driver generell veiledning om regler (rettigheter/plikter/krav): Fritak i emner (NB: Ikke basert på emner fra VGS) Oppflytting til høyere årskurs Permisjoner, bytte av studieprogram Tilrettelegging av studier og eksamen Klage på eksamen/sensur (formelle feil eller karakter) Instituttene Representerer ”fagmiljøene” og driver først og fremst faglig veiledning/rådgiving: Valg av emner (”fag”), prosjekter osv. Råd hvis man vurderer å bytte linje, karriererådgiving Gir fakultetet faglige råd ved behandling av søknader.

5 Kilder til informasjon
Studiehåndboka Lover, forskrifter, særbestemmelser Studieplaner Emnebeskrivelser Studentpostkontoret (stud.post) NTNUs intranett: https://innsida.ntnu.no/

6 Forutsetninger og antakelser
Bestått 3-årig ingeniørutdanning fra en godkjent linje ved regional høgskole Dere har også valgt ”Matematikk 3” eller et annet videregående matematikkemne. Antakelser Dere har nettopp avsluttet studiet med et hovedprosjekt Dere trenger (og ønsker) både teoretisk påfyll og praksis, men trenger likevel primært teori ”Diskret matematikk” har inngått som del av utdannelsen

7 Studieplanen – Konseptuelt
Emne-komb. Prog.&IS Emne-komb. Int. Syst. Emne-komb. DIF Emne-komb. KDS Fordypn. Linjen for datateknikk Første 3 år

8 Emnekombinasjoner – med senere disiplinorienterte spesialiseringsmuligheter i 5. årskurs
Program- og informasjonssystemer Systemutvikling Informasjonssystemer Systemarbeid og MMI Intelligente systemer Kunnskapsbaserte systemer Intelligente læringssystemer Språkteknologi Selvorganiserende systemer Data- og informasjonsforvaltning Databaseteknikk Drift av datasystemer Informasjonsforvaltning Komplekse datasystemer Datamaskiner (konstruksjon og arkitektur) Algoritmekonstruksjon, tungregning og grafikk

9 Studiestruktur 3 siste år – MTDT (5-årig)

10 Studiestruktur - MIDT *) For hovedprofilen ”Intelligente systemer” erstattes V3 med et obligatorisk emne: Kunnskapssystemer

11 Valgbare hovedprofilemner
1: Program- og informasjons-systemer 2: Intelligente systemer 3: Data- og informasjons-forvaltning 4: Komplekse datasystemer Vår (V2) Progr.varearkitektur Web-intellligens Datasyn Distrib. int. agenter Naturlig språk-grensesnitt Avanserte databaser Planl./drift av IT Digitale bibliotek Datamask.ark. Alg.konstr. VK Parallelle beregn. Høst (V1) Progr.varekvalitet Samhandlingstekn. Modellering av IS Stat. bildeanalyse Maskinlæring Store datamengder Kunnsk.forv. i org. Visualisering Masinvarekonstr. Superdatamaskiner Alg. for bioinf.

12 Tematiske spesialiseringsmuligheter (5- årskurs)
Bioinformatikk Komplekse datasystemer, Intelligente systemer, Data- og informasjonsforvaltning Helseinformatikk Program- og informasjonssystemer, Intelligente systemer, Data- og informasjonsforvaltning IKT og læring Program- og informasjonssystemer, Intelligente systemer

13 Tematiske spesialiseringsmuligheter (forts.)
Sårbarhet og sikkerhet Program- og informasjonssystemer, Data- og informasjonsforvaltning Dataspill Program- og informasjonssystemer, Intelligente systemer, Komplekse datasystemer IKT i offentlig sektor

14 Praktiske opplysninger
Alle valg gjøres via StudWeb: Bruk studiehåndbøkene på nett (både siv.ing. og allmennvit. studier) – disse ligger på web (Studentservice). Kontakt studieveileder ved IDI hvis du trenger faglig hjelp E-post til Kontortid: Rom 222, IT-bygget, tirsdager Kontakt fakultetet for spørsmål om regler, krav, dispensasjoner. Absolutt siste frist for valg er 15. september, men husk at mange emner har obligatoriske aktiviteter og/eller innleveringsfrister som utløper før dette!

15 Utenlandsopphold Det kreves at man har studert i minst ett år ved NTNU før man kan få godkjent søknad om utenlandsopphold. Aktuelle varianter er dermed: Høsten 2. studieår i utlandet (fordypningsprosjekt++) Masteroppgave i utlandet Hele 2. studieår i utlandet Internasjonal Seksjon har mer informasjon:

16 Integrert PhD-utdanning
Tilbud om alternativt løp mot slutten av studiet, for å få en ”flying start” på et PhD-studium Opptak etter fullført 4. årskurs Plasseres i aktuell forskergruppe ved instituttet, sammen med allerede opptatte PhD-studenter og andre forskere Strekker 5. årskurs ut over to år. Lønnes i 50% stilling disse to årene og bruker denne tiden til å påbegynne PhD-studiet. Bruker Masteroppgaven til å utarbeide en forskningsplan Mulig å hoppe av etter ett år og fullføre som siv.ing. med ett semesters forsinkelse.


Laste ned ppt "Master i teknologi – 2-årig påbygging Linjen for Datateknikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google