Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE 2010/2011 PROGRAMFAG TIL VALG Fag og timefordeling i programfagene Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 30timer/uke Fellesfag 12/15 timer/uke Fellesfag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE 2010/2011 PROGRAMFAG TIL VALG Fag og timefordeling i programfagene Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 30timer/uke Fellesfag 12/15 timer/uke Fellesfag."— Utskrift av presentasjonen:

1 RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE 2010/2011 PROGRAMFAG TIL VALG Fag og timefordeling i programfagene Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 30timer/uke Fellesfag 12/15 timer/uke Fellesfag 15 timer/uke Programfag fra valgt programområde 10 timer / uke Programfag fra valgt programområde 10 timer / uke Valgfri programfag 5 timer / uke Valgfri programfag/obligato risk språkfag 5 timer / uke

2 Programområder Risør videregående skole tilbyr 2 programområder; Real fag Samfunnsfag / økonomi og språkfag. I VG 2 og VG3 skal eleven ha 2 ulike programfag fra valgt programområde, der hver av programfag omfatter 2 enheter av 5+5 uketimer Valgfrie programfag kan velges innen eget programområde eller et annet programområde fra studieforberedende utdanningsprogram. Elever med matematikk R1 må i tillegg velge et 5 uketimers programfag fra studieforberedende utdanningsprogram Elever med fremmedspråk, som begynner opplæring i vgs. Og som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen. Har 5 uketimer fremmedspråk i VG 3 og ikke valgfritt programfag i VG 3

3 Risør videregående skole PROGRAMOMRÅDE2010/20112011/2012 FELLESFAG **Matematikk3 uketimer Obl. for elever uten R1 REALFAG Matematikk realfag Matematikk, R 15 uketimer Matematikk, R 25 uketimer R2 bygger på R1 Biologi Biologi 1, BI 15 uketimer Biologi 2, BI 25 uketimer Kjemi Kjemi 1, KJ15 uketimer Kjemi 2, KJ25 uketimer Kj2 bygger på KJ1 Fysikk Fysikk 1, FY15 uketimerValgfritt programfag

4 SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG SPRÅKFAG 2010/20112011/2012 Politikk, individ og samfunn Sosiologi/ sosialantropologi 5 uketimer Sosialkunnskap5 uketimer Retslære Rettslære 25 uketimerValgfritt programfag Engelsk Internasjonalt engelsk5 uketimer Samfunnsfaglig engelsk5 uketimer Samf.Eng bygger på Int.Engelsk Medier og infor.kunnskap Medier og informasjonskunnskap 1 5 uketimer Medier og informasjonskunnskap 2 5 uketimerMedier 2 bygger på Medier 1 Antikkens språk og kultur Antikkens kultur5 uketimerValgfritt programfag

5 Valg av programfag for VG2 2010-2011 ( Sett kryss i rutene for ønsket fag) Blokk 1Blokk 2Blokk 3Blokk 4Blokk 5 RealfagBiologi 2Kjemi 1Fysikk1Matematikk R 1 Matematikk Praktisk * Samfunns- økonomiske og språkfag Media og innfor- masjons- kunnskap1 Sosiologi og antropologi Internasjonal engelsk Rettslære 2 Antikkens kultur *Elever som ikke har valgt matematikk R1, må ha obligatorisk praktisk matematikk med 3 uketimer.

6 MULIGE UTENLANDSOPPHOLD I FORBINDELSE MED VIDEREGÅENDE SKOLE Det er tre vesentlige forskjellige muligheter for utenlandsopphold i forbindelse med videregående skole. 1: UTENLANDS STUDIEKOMPETANSE Man går grunnkurs på vgs. her og tar de neste to årene og får studiekompetanse ved en skole i utlandet (for eksempel United World College, enkelte franske lyceer eller andre skoler med Internasjonal Baccalaureate (IB)-eksamen. Tilknytningen til vår vgs. avbrytes når en starter et slikt to-årig studium. 2: EKSTRAÅR Man går først Vg 1 og eventuell Vg 2 på vgs. her og tar et ekstraår enten mellom Vg 1 og Vg 2 eller mellom Vg 2 og Vg 3. Dersom skoleåret dit man kommer følger kalenderåret (fra januar til desember slik som for eksempel Australia og New Zealand) må man sørge for å få plass i riktig klasse etter hjemkomsten (i en årsklasse under det man gikk da man reiste). Man må gjøre oppmerksom på at man tar dette ekstraåret i utlandet ved innsøkingen til neste skoleår. Hvilke fag du velger og hvilke skoler du går på i utlandet er uten betydning. du må søke om inntak i vgs. mens du er i utlandet (det lønner seg å holde kontakt med ”gamleskolen”, for eksempel via e-post). 3: ÅR I UTLANDET SOM ERSTATNING FOR ÅR I NORGE Man går Vg 1 på vgs. her og tar neste skoleår i utlandet som en del av den treårige vgs. i Norge, dvs. at året blir godkjent som en erstatning for Vg 2 i Norge. Man går inn i Vg 3 når man kommer tilbake og fullfører og får studiekompetanse ved en norsk vgs. i løpet av 3. år. Vilkårene for å få godkjent et skoleår er følgende: Eleven må ta et fullstendig kurs i utlandet slik at vedkommende ville ha blitt tatt inn til neste årskurs i vedkommende lands skolesystem Eleven må få med formell dokumentasjon på at opplæringen i utlandet er gjennomført på et fagnivå tilsvarende Vg 1 og/eller Vg 2. Eleven må ha formell dokumentasjon på bestått skoleår i utlandet, da denne dokumentasjon skal legges ved vitnemålet fra Norge Eleven må dessuten ha det nødvendige faglige grunnlaget for å følge opplæringen på det årstrinnet eleven vender tilbake til. At innholdet i opplæringen har hovedvekt på allmenne fagfor å kunne godkjennes som likeverdig med Vg 1 og/ eller Vg 2. At opplæringen ( for Vg 2 elever) inneholder minst 2 fag som eleven kan bygge videre på i Vg 3 slik at du tilfredsstiler kravet til programfag i det valgte programområde. For deg som ikke velger realfagsmatematikk må opplæringen inneholder et matematikkkurs med min 3 uketimer. Kurset skal være likeverdig med praktisk eller teoretisk matematikk for Vg2 Da det er viktig å velge ”rette” fag ved den utenlandske skolen, må det tas kontakt med studieveileder og/eller rådgiver før man reiser, for å få nærmere informasjon og avtale hvilke fag man bør ta ved den utenlandske skolen.

7 3: ÅR I UTLANDET SOM ERSTATNING FOR ÅR I NORGE Man går Vg 1 på vgs. her og tar neste skoleår i utlandet som en del av den treårige vgs. i Norge, dvs. at året blir godkjent som en erstatning for Vg 2 i Norge. Man går inn i Vg 3 når man kommer tilbake og fullfører og får studiekompetanse ved en norsk vgs. i løpet av 3. år. Vilkårene for å få godkjent et skoleår er følgende: Eleven må ta et fullstendig kurs i utlandet slik at vedkommende ville ha blitt tatt inn til neste årskurs i vedkommende lands skolesystem Eleven må få med formell dokumentasjon på at opplæringen i utlandet er gjennomført på et fagnivå tilsvarende Vg 1 og/eller Vg 2. Eleven må ha formell dokumentasjon på bestått skoleår i utlandet, da denne dokumentasjon skal legges ved vitnemålet fra Norge Eleven må dessuten ha det nødvendige faglige grunnlaget for å følge opplæringen på det årstrinnet eleven vender tilbake til. At innholdet i opplæringen har hovedvekt på allmenne fag for å kunne godkjennes som likeverdig med Vg 1 og/ eller Vg 2. At opplæringen ( for Vg 2 elever) inneholder minst 2 fag som eleven kan bygge videre på i Vg 3 slik at du tilfredsstiler kravet til programfag i det valgte programområde. For deg som ikke velger realfagsmatematikk må opplæringen inneholder et matematikkkurs med min 3 uketimer. Kurset skal være likeverdig med praktisk eller teoretisk matematikk for Vg2 Da det er viktig å velge ”rette” fag ved den utenlandske skolen, må det tas kontakt med studieveileder og/eller rådgiver før man reiser, for å få nærmere informasjon og avtale hvilke fag man bør ta ved den utenlandske skolen. Eleven må også sørge for å skaffe seg nødvendig kompetanse i løpet av året man er i utlandet, slik man kan gå inn i to programfag på 3. årstrinn. ( Er du usikker på det faglige nivået i utlandet er likeverdig med nivået på Vg 2 i Norge, bør du ta ut de norske læreplanene for Vg 2 og Vg 3 og sammenligne disse med det utenlandske fagnivået. Du kan også ta kontakt med din skole i Norge for vurdering av faglig nivå. ”Gamleskolen” må da ha tilgang til de utenlandske læreplaner.) Eleven vil kunne få godkjent inntil 30 uketimer. På vitnemålet gjøres dette ved å føre fritak for hvert av fellesfagene. Du må søke om inntak i vgs. mens du er i utlandet (det lønner seg å holde kontakt med ”gamleskolen”, for eksempel via e-post).


Laste ned ppt "RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE 2010/2011 PROGRAMFAG TIL VALG Fag og timefordeling i programfagene Vg1Vg2Vg3 Fellesfag 30timer/uke Fellesfag 12/15 timer/uke Fellesfag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google