Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon sikkerhetsforum 8.6.2006 alvorlige hendelser Perioden 23.1. – 7.6.2006 v/Rune Solheim, Ptil.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon sikkerhetsforum 8.6.2006 alvorlige hendelser Perioden 23.1. – 7.6.2006 v/Rune Solheim, Ptil."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon sikkerhetsforum 8.6.2006 alvorlige hendelser Perioden 23.1. – 7.6.2006 v/Rune Solheim, Ptil

2 1.Transocean Arctic: Eagle Light falt ned 9.4.2006 2.Oppdatering livbåter

3 ”Eagle Light” falt ned 9.4.2006 Beskrivelse: Boremaskin ble heist opp og kolliderte med ”Eagle Light”. ”Eagle Light” falt ned på boredekk. Anti- kollisjons systemet var koplet ut. Tiltak: Aktivitet stoppet. Gransking. Varsling: Politi og AID Potensial: Storulykke

4

5

6 Utvikling i livbåtsaken siden høsten 2005

7 Oppdatering livbåter – status 10.5.2006 OLFs livbåtprosjekt i samarbeid med leverandørene og SINTEF/Marintek anbefaler visse forbedringer for livbåttypene, GES30, GES 40 og GES 40MB produsert av NORSAFE i Arendal. På bakgrunn av modellforsøk i bølger og styrkeberegninger, skalert ved hjelp av fullskalaforsøk i stille vann, er det påvist risiko for 3 – 9 cm inntrykking av sider og tak. For å sikre at båtene er trygge å bruke, vil det i første rekke bli anbefalt sitteplassrestriksjoner, og dernest innvendige avstivninger for å hindre inntrykking. Disse foreslåtte forsterkningene vil bli gjennomført i løpet sommersesongen 2006. Prosjektet vil også komme med anbefalinger til fremtidige krav til livbåtene.

8 Cross section dimensions 1.28m 0.14 m 0.88m 0.65m 0.24m 0.21m Undeformed Deformed

9

10

11 Nytt seteplott 10 mai 06 Inntrykking tak inntil 9 cm Inntrykking vegg inntil 5 cm (3-5) Anbefaler nytt seteplott: Ikke bruk av hodestropp

12

13 Norsafe båter – type og antall GES 30 5 GES 3313 GES 4043 GES 40 MB15 GES 50 4

14 Tiltak Den enkelte innretning må utrede konsekvens ved værbilde med signifikant bølgehøyde større enn 6 meter i perioden før forsterkning er foretatt, sett i forhold til; livbåtkapasitet (ev. vekt) og dropphøyder ev andre faktorer som kan påvirke /gi uønskede konsekvenser. Ptil vil vurdere virkemiddelbruk hvis ikke utbedret innen 1. oktober 2006

15 Forslag til seteplassering – SFB og SFC Plassering av personer over 190 cm Forbeholdt personer under 175 cm Resterende seteplasser – ingen begrensning for personer under 190 cm Generell retningslinje – alle som ikke stikker over seterygg har tilstrekkelig klaring uansett plassering

16 Tidsplan for utbedring av livbåter

17


Laste ned ppt "Presentasjon sikkerhetsforum 8.6.2006 alvorlige hendelser Perioden 23.1. – 7.6.2006 v/Rune Solheim, Ptil."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google