Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total

2 22 Om Norsk Finansbarometeret 2011 Norsk Finansbarometer er en syndikert undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon) innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Hvert år vil undersøkelsen fokusere på aktuelle problemstillinger i Finans-Norge. Finansbarometeret 2011 omfatter 3025 intervju gjennomført i uke 1 og uke 2 2011, blant befolkningen 18 år +. Denne rapporten tar for seg det norske bankmarkedet. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden 2004. Norsk Finansbarometer 2011 fokuserer på: – Kundens bruk av sin bank. – Bankens betjening av kunden. – Evaluering av kunderelasjonen. – Bankenes profil i markedet.

3 33 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Bruker av bank – Antall banker

4 44 Har du byttet hovedbank eller tatt i bruk en ny bank i løpet av det siste året? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

5 55 Hva er årsaken(e) til at du byttet hovedbank? (I tallene for 2010 og 2009 var svar fra de som hadde vurdert å skifte bank også inkludert) Total base: 2011 n=143; 2010 n=125 Base: De som har skiftet hovedbank

6 66 Har du noensinne benyttet Finansportalen.no til å sammenligne betingelser ulike aktører i mellom? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

7 77 45-21.0 42-17.0 42-10.0 Total base: 2011 n=247; 2010 n=97 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om Finansportalen.no? Base: De som har benyttet Finansportalen.no

8 88 Hvordan orienterte du deg om renter og betingelser da du byttet bank sist? Total base: 2011 n=143; 2010 n=49 Base: De som har skiftet hovedbank

9 99 Hvilke av følgende produkter og tjenester benytter du i din hovedbank? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

10 10 Hvilke produkter og tjenester har du i dine øvrige banker? Total base: 2011 n=1542; 2010 n=710 Base: De som bruker flere banker

11 11 Opplever du det som trygt å bruke nettbanken din? Total base: 2011 n=2668; 2010 n=1073 Base: De som bruker nettbank

12 12 Har du noen gang blitt utsatt for svindel eller svindelforsøk i forbindelse med bruk av nettbank? Total base: 2011 n=2668; 2010 n=1073 Base: De som bruker nettbank

13 13 Har du fleksibelt boliglån, dvs. at du selv velger hvor mye du vil låne til enhver tid innenfor en avtalt ramme, og når og hvor mye du vil betale ned på lånet ditt? Lånene markedsføres gjerne som rammelån/ fleksilån/seniorlån/boligkreditt. Total base: 2011 n=1552; 2010 n=684 Base: De som har boliglån

14 14 Hva er årsaken eller årsakene til at du har denne typen lån? Total base: 2011 n=551; 2010 n=200 Base: De som har fleksibelt boliglån

15 15 Har du brukt rammelånet til noen av de følgende formål? Total base: 2011 n=551; 2010 n=200 Base: De som har fleksibelt boliglån

16 16 Betaler du jevnlig avdrag på ditt rammelån? Total base: 2011 n=551; 2010 n=200 Base: De som har fleksibelt boliglån

17 17 Har du betalt avdrag på ditt rammelån i løpet av siste 6 måneder? Total base: 2011 n=97; 2010 n=53 Base: De som ikke betaler jevnlig avdrag på rammelån

18 18 Har du en fast kunderådgiver? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

19 19 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 510.0 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom usedvanlig eller svært fornøyd (4 og 5) og misfornøyd eller mindre misfornøyd (1 og 2) Hvor fornøyd er du med din kunderådgiver i din hovedbank?

20 20 Er du med i et kundefordelsprogram (kundefordelsprogram kan for eksempel hete Total, Total Pluss, Fordel og lignende)? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

21 21 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 7-2.0 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom meget store eller store fordeler (4 og 5) og ingen fordeler i det hele tatt eller kun noen små fordeler (1 og 2) Hvor fornøyd er du med din kunderådgiver i din hovedbank?

22 22 På hvilken måte foretrekker du å betale regninger? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

23 23 Har du noen gang benyttet en chattetjeneste i banken din? Total base: 2011 n=3024

24 24 Har du benyttet sms til noen av de følgende banktjenester? Total base: 2011 n=3024

25 25 Har du lastet ned en ”Bank App” til din mobil? Total base: 2011 n=3024

26 26 Er du Facebook venn med noen av de bankene du bruker? Total base: 2011 n=3024

27 27 Hvor lenge har du vært kunde i din hovedbank? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

28 28 Har du i løpet av de siste 12 måneder fått rådgivning om lån, sparing, pensjonssparing eller forsikring fra din hovedbank? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

29 29 Hvordan skjedde rådgivningen? Total base: 2011 n=986; 2010 n=444 Base: De som har hatt rådgivning

30 30 Hvor ofte bruker du kort til å betale for varer og tjenester osv. i butikk? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

31 31 Hvor ofte bruker du kort til å betale for varer og tjenester osv. på internett? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

32 32 For hvilke beløp velger du å bruke kort som betalingsmiddel? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

33 33 Hvor fornøyd er du med din hovedbank når det gjelder? 1 av 2 0-100 scorer Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Poeng

34 34 Hvor fornøyd er du med din hovedbank når det gjelder? 2 av 2 0-100 scorer Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Poeng

35 35 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 54 Indeks*)2011 vs 2010 Hvor fornøyd er du med din hovedbank totalt sett? Indeks*) Differanse mellom usedvanlig eller svært fornøyd (4 og 5) og misfornøyd eller mindre misfornøyd (1 og 2)

36 36 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 23-3.0 Indeks*)2011 vs 2010 Hvor store fordeler mener du å ha ved å velge din hovedbank fremfor en annen bank? Indeks*) Differanse mellom meget store eller store fordeler (4 og 5) og ingen fordeler i det hele tatt eller kun noen små fordeler (1 og 2)

37 37 Har du i løpet av de siste 12 måneder hatt grunn til å klage på din hovedbank og har du faktisk klaget? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

38 38 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 821.0 Indeks*)2011 vs 2010 Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å være kunde hos din hovedbank? Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikker (4 og 5) og helt sikkert ikke eller ganske sikkert ikke (1 og 2)

39 39 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 560.0 Indeks*)2011 vs 2010 Hvis du ble spurt om råd, hvor sannsynlig er det at du ville anbefale din hovedbank til venner og bekjente? Indeks*) Differanse mellom helt eller ganske sikker (4 og 5) og helt sikkert ikke eller ganske sikkert ikke (1 og 2)

40 40 Noen avgjørelser i livet er svært viktige og andre er mindre viktige. Hvor viktig avgjørelse er valg av bank for deg, det vil si hvilken bank du velger å være kunde i? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 210.0 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom ytterst eller meget viktig (4 og 5) og ikke viktig i det hele tatt eller ikke særlig viktig (1 og 2)

41 41 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Hvor lett er det å bytte bank?

42 42 832.0 814.0 683.0 45-6.0 441.0 160.0 15-3.0 -203.0 -21-4.0 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Indeks*)2011 vs 2010 Indeks*) Differanse mellom helt eller delvis enig (5 og 6) og helt eller delvis uenig (1 og 2) Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander..

43 43 %-andeler som er enige i påstandene: Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander..

44 44 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Indeks*) Differanse mellom de som har svart 1 og 2 (i svært stor grad) og de som har svart 5 og 6 (I svært liten grad) 35 Indeks*)2011 vs 2010 I hvor stor grad har du tillit til banker i det norske markedet?

45 45 Hvor viktig er det for deg at et selskap innen bank og forsikring tar samfunnsansvar? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

46 46 Hva mener du er viktigst i din vurdering av det å ta samfunnsansvar for en bank? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

47 47 Hvordan vil du vurdere bankenes samlede omdømme eller anseelse? Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238

48 48 Total base: 2011 n=3024; 2010 n=1238 Er du villig til å betale en høyere pris eller akseptere lavere avkastning på dine spareprodukter for at et selskap innen bank og forsikring skal ta samfunnsansvar?


Laste ned ppt "Norsk Finansbarometer 2011 TNS Gallup Oslo, 2011 Det norske bankmarkedet og dets bevegelser Grafikkrapport - total."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google