Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arne Jakobsson. Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og helsefag Publisering i åpne arkiv - status Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arne Jakobsson. Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og helsefag Publisering i åpne arkiv - status Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arne Jakobsson. Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og helsefag Publisering i åpne arkiv - status Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for medisin og helsefag 11 maj 2007

2 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Open Access Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på Internett Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag

3 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Open access To veier til open access: Publisering i open access tidsskrifter –Publiseringsavgift eller nasjonal/institusjonell avtale BioMed Central Public Library of Science (PLoS) Springer Open Choice, med flere –Krever forandring i publiseringsmønstret Egenarkivering i åpne publiseringsarkiv –Krever ingen forandring i publiseringsmønstret –Forfatter overfører i dag uten grunn enerett til å publisere artiklene til forlagene

4 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Egenarkivering Egenarkivering handler ikke om å parallellpublisere en artikkel, men kun om å deponere og synliggjøre en så eksakt kopi som mulig av den av tidsskriftet aksepterte og publiserte artikkelen For medisin er det kun ønskelig å egenarkivere post- print eller utgivers originalversjon

5 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Egenarkivering Oversikt over utgivers copyright policy og policy for egenarkivering finnes på Sherpa/Romeo listen I Sherpa/Romeo listen framgår det at store internasjonale utgivere som BMJ, Cambridge University Press, Elsevier, Kluwer, Nature, NEJM, Springer, Thieme, Wiley; –”author can archive post-print (ie final draft post-refereeing)” Flere andre utgivere er nå i ferd med å revidere sin policy for egenarkivering Bruk SPARC Author Addendum: http://www.arl.org/sparc/bm~doc/AuthorsAddendum2_1.pdf

6 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag

7 Evaluating Research Impact through Open Access to Scholarly Communication “It shows that articles self-archived by authors receive between 50-250% more citations …” Brody, T. (2006) Evaluating Research Impact through Open Access to Scholarly Communication. PhD, Electronics and Computer Science, University of Southampton. http://eprints.ecs.soton.ac.uk/13313/ http://eprints.ecs.soton.ac.uk/13313/

8 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Retningslinjer for Open Access Tunge institusjoner vedtar nå i hurtig tempo retningslinjer som krever at vitenskapelige artikler gjøres tilgjengelige i Open Access –The Scientific Council of the European Research Council –The European Research Advisory Board (EURAB) –Welcome Trust –Fem av The Research Councils UK, inkl. Medical Research Council

9 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag Egenarkivering av tidskriftsartikler FRIDA er nå komplettert med en modul for fulltekst innlevering av: –vitenskapelige artikler –oversiktsartikler –populærvitenskapelige artikler De universitetsansatte kan nå innlevere sine vitenskapelige elektroniske artikler via FRIDA med automatisk overføring til universitetenes åpne publiseringsarkiv Innleveringen kan skje når som helst Forskere må bare forholde sig til ett system – FRIDA

10 Arne Jakobsson. Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og helsefag

11 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag NORA – Norwegian Open Research Archives Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv: et prosjekt under Norsk Digitalt Bibliotek Gjennom NORA er de lokale arkivene søkbare i et nasjonalt søkesystem. NORA høster nå 12 arkiver med 10 376 referanser til fulltekstdokumenter. –Forsvarets forskningsinstitutt (506) –Høgskolen i Agder (39) –Høgskolen i Hedmark (205) –Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (14) –Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (11) –Norges geologiske undersøkelse (NGU) (960) –Norges Handelshøyskole (BORA) (1377) –Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (DIVA) (820) –Universitetet for miljø og biovitenskap (81) –Universitetet i Bergen (BORA) (1320) –Universitetet i Oslo (DUO) (3980) –Universitetet i Tromsø (MUNIN) (429)

12 Arne Jakobsson, Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og Helsefag

13

14 Gjør norsk forskning synlig for omverden! De åpne publiseringsarkivene inneholder i dag få vitenskaplige artikler Gjennom publisering i Open Access tidsskrifter og egenarkivering bidrar du til at norske forskningsresultater : –blir åpent tilgjenglige nasjonalt og internasjonalt –får større gjennomslag –større bruk –og i akademisk forstand ”more academic impact” Det må skapes incentiver for publisering i open access tidsskrifter og egenarkivering i åpne institusjonelle arkiv –teknisk ukomplisert då innleveringen skjer via FRIDA


Laste ned ppt "Arne Jakobsson. Universitetsbiblioteket i Oslo, Bibliotek for medisin og helsefag Publisering i åpne arkiv - status Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google