Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetsbiblioteket i Oslo Utviklingen i Norge Institusjonelle arkiver og felles søkeportal NORA Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetsbiblioteket i Oslo Utviklingen i Norge Institusjonelle arkiver og felles søkeportal NORA Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitetsbiblioteket i Oslo Utviklingen i Norge Institusjonelle arkiver og felles søkeportal NORA Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek for medisin og helsefag

2 Universitetsbiblioteket i Oslo Open Access To veier til open access:  Publisering i open access tidsskrifter  Krever forandring i publiseringsmønstret  Egenarkivering i åpne publiseringsarkiv  Krever ingen forandring i publiseringsmønstret  Bibliotekene må legge til rette for egenarkivering av studentoppgaver og vitenskapelige artikler!  Det finnes ingen hindre eller unnskyldninger for ikke å egenarkivere!  Utfordringen er å snu gamle rutiner for tusenvis av studenter og ansatte inklusive bibliotekansatte

3 Universitetsbiblioteket i Oslo Brev til UHRs medlemsinstitusjoner 25.01.05 Åpen tilgang til vitenskapelige artikler ”… Universitets- og høgskolerådet anbefale sine medlemsinstitusjoner å:  opprette/videreutvikle institusjonelle, åpne publiseringsarkiv som kan gi et dekkende bilde av institusjonens forskning og som gir søkeadgang for alle  samarbeide med andre institusjoner om felles publiseringsarkiv  vedta retningslinjer som anbefaler forfatterne å parallellpublisere vitenskapelige artikler i institusjonens publiseringsarkiv

4 Universitetsbiblioteket i Oslo Brev til UHRs medlemsinstitusjoner 25.01.05 Åpen tilgang til vitenskapelige artikler  bidra til løsninger som sikrer at publiseringsarkivene spiller nært sammen med fellessystemene for forskningsdokumentasjon (FRIDA/BIBSYS) slik at forskernes publiseringsrapportering blir enklest mulig og slik at det kan lages portalløsninger som gir en mest mulig fullstendig oversikt over og tilgang til institusjonenes forskningsresultater”

5 Universitetsbiblioteket i Oslo Institusjonelle åpne publiseringsarkiv  Ifølge e-prints finnes det 566 repositories i verden, hvorav:e-prints  USA 164  United Kingdom 66  Germany 63  Sweden 25  Denmark 7  Finland 4  Norway 3

6 Universitetsbiblioteket i Oslo Institusjonelle arkiv i Norge  Det er en rask og positiv utvikling i Norge  BORA – Bergen Open Research Archive  DIVA – Trondheim  DUO – Digitale utgivelser ved Universitet i Oslo  MUNIN - Tromsø  PEPIA - Prosjekt for elektronisk publisering og institusjonelle arkiv (22 BIBSYS medlemmer)  NORA – Norwegian Open Research Archives  Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv Den tekniske og administrative infrastrukturen er nå på plass/begynner å komme på plass!

7 Universitetsbiblioteket i Oslo PEPIA – mål for prosjektet  Etablere et system for å støtte prosesser og aktiviteter knyttet til elektronisk publisering ved institusjonene  Opprette institusjonelle arkiv for lagring, gjenfinning og formidling av e-ressurser skrevet av institusjonenes studenter eller ansatte  Etablere støttesystemer for forfattere bestående av maler, retningslinjer og andre hjelpemidler  Etablere kommunikasjon med andre aktuelle systemer, deriblant NORA, forskningsdatabaser (FORSKDOK og FRIDA), Nettportalen og bibliotekdatabaser  Bidra til en helhetlig registrering av bibliografiske data

8 Universitetsbiblioteket i Oslo PEPIA – nytteverdi  Mer effektiv og økonomisk publisering ved bruk av felles system  Enklere gjenfinning og formidling  Bedre kvalitet i utgivelsene gjennom felles malbruk og regelverk  Bedre samarbeid gjennom felles metadatastandard  Reflektering av institusjonenes publiseringspraksis  Synliggjøring av institusjonenes forskningsresultater

9 Universitetsbiblioteket i Oslo PEPIA  Formål: Lage kravspesifikasjoner samt utvikle/anskaffe et felles system for elektronisk publisering  Eies av et konsortium (PEPIA-konsortiet) av 22 BIBSYS- medlemmer (UiS, UMB, vitenskapelige høgskoler mfl.)  Start: Januar 2006  Planlagt i produksjon: November 2006  Budsjett: Kr 800.000, derav kr 400.000 i støtte fra ABM- utvikling  Prosjektledelse og gjennomføring: BIBSYS  Prosjektgruppe: Konsortiet og BIBSYS  Styringsgruppe og referansegruppe: Bredt sammensatt fra konsortiet og BIBSYS

10 Universitetsbiblioteket i Oslo Studentoppgaver saknes i UHR brevet!  Universitetene og høyskolene må innføre obligatorisk innlevering av studentoppgaver ved profesjonsstudier og på hovedfagsnivå/mastergradsnivå til de åpne institusjonelle publiseringsarkivene!

11 Universitetsbiblioteket i Oslo DUO Digitale Utgivelser ved Universitet i Oslo Studentoppgaver  DUO-prosjektet har lykkes i å engasjere samtlige fakulteter og stort sett samtlige institutter i overgangen til elektronisk publisering av oppgaver  DUO har i dag 2716 fulltekstdokumenter hvorav ca 2400 oppgaver  Hvert år kan/skal 2250 studenter innlevere studentoppgaver ved profesjonsstudier og på hovedfagsnivå/mastergradsnivå  I 2005 ble 1108 oppgaver innlevert, d.v.s. ca 50 %.  UiO innfører obligatorisk innlevering av studentoppgaver ved profesjonsstudier og på hovedfagsnivå/mastergradsnivå til DUO fra 01.01.2007

12 Universitetsbiblioteket i Oslo Fulltekstdokumenter i DUO EnhetFulltekstNedlastningerSnitt HF318 (126)13906 (2249)43,7 (17,8) JUS764 (455)28080 (5217)36,8 (11,5) MED193 (30)3904 (150)20,2 (5) MN590 (243)14363 (2562)24,3 (10,5) OD14 (10)489 (96)34,9 (9,6) TF8 (0)87 (0)10,9 SV627 (307)36989 (6270)59,0 (20,4) UV122 (26)8708 (800)71,4 (30,8) Tot2636 (1197)106526 (17344)40,4 (14,5) Dato 17.03.06(20.10.04)(Fra mars 2004)

13 Universitetsbiblioteket i Oslo Vitenskapelige artikler Behold retten til egenarkivering når publiseringskontrakten undertegnes!  Forfatter overfører i dag uten grunn enerett til å publisere artiklene til forlagene  Mange forlag godtar nå egenarkivering av post-print og/eller pre-print  Pre-print er versjonen av et vitenskapelig dokument før det blir sendt til fagfellevurdering. Denne versjonen kan bli revidert etter kommentarer fra en fagfelle  Post-print er den endelige versjonen av et vitenskapelig dokument, med kommentarer fra fagfeller innarbeidet

14 Universitetsbiblioteket i Oslo Behold retten til egenarkivering!  Når publiseringskontrakten undertegnes må artikkelforfatteren passe på at han/hun beholder retten til egenarkivering  Avtalen med forlaget inngås etter at artikkelen er akseptert for publisering av forlaget  Mange forlag har allerede i sin standardavtale gitt forfatterene retten til egenarkivering  Oversikt over forlagenes politikk og egenarkivering. Sherpa-listenSherpa-listen  Biblioteket må utarbeide anvisninger, retningslinjer og avtaledokumenter om tillatelse til egenarkivering  Bibliotekene må ha en støttetjeneste for egenarkivering

15 Universitetsbiblioteket i Oslo Behold retten til egenarkivering!  Om forlagets standardavtale ikke gir rett til egenarkivering, kan du stryke det som ikke passer i avtalen, og sette inn:  Engelsk versjon: [The author] transfers to [the publisher] the copyright of the work, except that [the author] retains the following:  The right to self-archive a copy of the work in DUO, the institutional repository at the University of Oslo, through which the copy will be available electronically

16 Universitetsbiblioteket i Oslo Du har allerede undertegnet publiseringsavtalen!  Forfattere kan i etterkant få tillatelse til egenarkivering fra forlaget  Skjema på tidsskriftets hjemmeside  Bruke eget skjema  Forfattere må ha tillatelse fra evt. medforfatter Det finnes ingen opphavsrettslige hindre eller unnskyldninger for ikke å egenarkivere!

17 Universitetsbiblioteket i Oslo Reasons for publishing in Open Access journals Swan, A. and Brown, S. (2005) Open access self-archiving: An author study. Technical Report, External Collaborators, Key Perspectives Inc. http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10999/http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10999/  The principle of free access for all readers (80%)  I perceive the readership to be larger than for a subscription-based journal (51%)  I perceive OA journals to have faster publication times than other types of journals (37%)  I think my article will be more frequently cited (35%)  The OA journal(s) I have published in are prestigious in my field (29%)

18 Universitetsbiblioteket i Oslo Self-archiving survey  49% of the respondent population have self-archived at least one article during the last three years in at least one of the three possible ways:  by placing a copy of an article in an institutional repository (20%)  in a subject-based repository (12%)  on a personal or institutional website (27%)  36% of the total author population have not yet been made aware of this possibility Swan, A. and Brown, S. (2005) Open access self-archiving: An author study. Technical Report, External Collaborators, Key Perspectives Inc. http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10999/ http://eprints.ecs.soton.ac.uk/10999/

19 Universitetsbiblioteket i Oslo Voluntary or mandatory self-archiving  81% would willingly comply with a mandate from their employer or research funder to deposit copies of their articles in an institutional or subject-based repository  13% would comply reluctantly  5% would not comply with such a mandate

20 Universitetsbiblioteket i Oslo UHRs retningslinjer! UHR anbefaler sine medlemsinstitusjoner å:  vedta retningslinjer som anbefaler forfatterne å parallellpublisere vitenskapelige artikler i institusjonens publiseringsarkiv Forbilder:  Statement on access to research outputs Research Councils UK  Lunds universitet första svenska universitet med policy för Open Access (14 november 2005) Lunds universitet första svenska universitet med policy för Open Access (14 november 2005) Når den tekniske og administrative infrastrukturen er på plass må institusjonen vedta retningslinjer for egenarkivering!

21 Universitetsbiblioteket i Oslo Statement on access to research outputs Research Councils UK  The Research Councils will make it a condition with all grants awarded from 1 October 2005 that a copy of all resultant published journal articles or conference proceedings should be deposited in and/or accessible through that repository, subject to copyright or licensing arrangements

22 Universitetsbiblioteket i Oslo UHRs retningslinjer! UHR anbefaler sine medlemsinstitusjoner å:  bidra til løsninger som sikrer at publiseringsarkivene spiller nært sammen med fellessystemene for forskningsdokumentasjon (FRIDA/BIBSYS) slik at forskernes publiseringsrapportering blir enklest mulig og slik at det kan lages portalløsninger som gir en mest mulig fullstendig oversikt over og tilgang til institusjonenes forskningsresultater  Våren 2006 vil FRIDA utvides slik at innlevering av vitenskapelige elektroniske dokumenter/artikler kan skje via FRIDA med automatisk overføring til DUO/BORA/DIVA/MUNIN  Forskere skal bare forholde seg til ett system - FRIDA

23 Universitetsbiblioteket i Oslo UHRs retningslinjer! UHR anbefaler sine medlemsinstitusjoner å:  samarbeide med andre institusjoner om felles publiseringsarkiv

24 Universitetsbiblioteket i Oslo NORA – Norwegian Open Research Archives  Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv: et prosjekt under Norsk Digitalt Bibliotek  Finansiert av ABM utvikling  Felles metadatamodell for åpne institusjonelle arkiv i Norge  Felles klassifikasjonssystem  NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER  Det er en klar fordel for de lokale åpne institusjonelle arkivene å eksponeres i en nasjonal søketjeneste, da det gir maksimal synlighet også for små arkiv

25 Universitetsbiblioteket i Oslo NORA Norwegian Open Research Archives  Utviklet OAI-PMH harvester for høsting av lokale åpne institusjonelle arkiv  Inklusive kvalitetssikring av lokale åpne institusjonelle arkiv ifølge metadatamodellen  H ø ster regelmessig 6 lokale å pne institusjonelle arkiv  UiO – DUO 2358 poster  NTNU – DIVA 358 poster  UiB – BORA 318 poster  UiT – Munin/Nordlyd 119 poster  Høgskolen i Agder 32 poster

26 Universitetsbiblioteket i Oslo

27

28

29 Lokalt utviklingsarbeid  Alle norske åpne institusjonelle arkiv med vitenskapelig informasjon er velkommen til å være med i prosjektet, men det krever lokalt utviklingsarbeid. Dette arbeid finansieres lokalt Tre grunnkrav stilles de åpne institusjonelle arkivene:  Støtte for innsamling av metadata i overensstemmelse med OAI-PMH (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting)  Kunne levere data i overensstemmelse med metadatamodellen og felles klassifikasjonssystem  Ha objekter i fulltekst eller i andre formater Samarbeid mellom NORA og PEPIA!

30 Universitetsbiblioteket i Oslo Alle må etablere åpne institusjonelle arkiv!  Alle universiteter, høgskoler og andre institusjoner som bedriver vitenskapelig forskning bør etablere åpne institusjonelle arkiv med alle vitenskapelige dokumenter forfattet ved institusjonen  ”Private” websider eller ”forskersider” på weben kan ikke erstatte institusjonelle publiseringsarkiv  Det åpne institusjonelle arkivet må omfatte både de vitenskapelig ansattes dokumenter og samtlige studentoppgaver ved profesjonsstudier samt hovedfagsoppgaver og masteroppgaver

31 Universitetsbiblioteket i Oslo NORA Open Access Window  NORA Open Access Window skal være en sentral webplass for vitenskapelig kommunikasjon i Norge for studenter, forskere, bibliotekarer og beslutningstakere  NORA Open Access Window er et komplement til SciCom (http://www.sciecom.org/) i Sverige og den internasjonale Sherpa-listen

32 Universitetsbiblioteket i Oslo Konklusjon  Rask og positiv utvikling i Norge  NORA-prosjektet har medført økt fokus på behovet for åpne institusjonelle arkiv med vitenskapelig informasjon  Det er meget positivt at høgskolene og BIBSYS har tatt initiativ til utvikling av en felles løsning for institusjonelle arkiv for institusjoner knyttet til BIBSYS  Forhåpentlig vil Helsebibliotek.no utvikle et åpent institusjonelt arkiv for hele helsesektoren  Det er en fordel for disse prosjektene at det finnes en:  Felles metadatamodell  Felles klassifikasjonssystem  Harvester for høsting i følge metadatamodellen og OAI-PMH  Nasjonal søketjeneste  Når nye arkiv er på plass, vil de bli direkte søkbare i NORA


Laste ned ppt "Universitetsbiblioteket i Oslo Utviklingen i Norge Institusjonelle arkiver og felles søkeportal NORA Arne Jakobsson Universitetsbiblioteket i Oslo Bibliotek."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google