Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdal Vekst AS Status og utfordringer i nærings- utviklingsarbeidet ”Eksempel på hvordan det jobbes på det lokale nivå” Presentasjon til Frostating 28.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdal Vekst AS Status og utfordringer i nærings- utviklingsarbeidet ”Eksempel på hvordan det jobbes på det lokale nivå” Presentasjon til Frostating 28."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdal Vekst AS Status og utfordringer i nærings- utviklingsarbeidet ”Eksempel på hvordan det jobbes på det lokale nivå” Presentasjon til Frostating 28. mars 2003

2 Hovedpunkter i innlegget Presentasjon av Verdal vekst Verdal Vekst som utviklingsaktør Handlingsplan 2003 Erfaringer som utviklingsaktør Oppsummering

3 Verdal Vekst 2002 - 2007: Bakgrunn: Verdal kommune ble innvilget status som nyskapings- og utviklingskommune i april 2001 Verdal Vekst AS stiftet 15. februar 2002 Selskapet operativt fra mai 2002

4 Verdal Vekst: Målsetting: Verdal Vekst er en aktør som skal bidra til nyskaping og utvikling i Verdal og regionen omkring. Vårt hovedmål er å bidra til å skape lønnsomme arbeidsplasser og til at folk velger å bo i området. Vi skal være en aktiv medspiller og bidra til å realisere muligheter.

5 Eierskap: Verdal kommune: 40,0 % Aker Kværner Holding: 33,3 % Verdal Næringsforum: 26,7 %

6 Svein I. Larsen Daglig leder Knut Baglo Prosjektleder kultur/reiseliv Paul Sverre Røe Prosjektleder landbruk Eivind Elnan Prosjektleder næringsliv

7 Finansieringsramme over 6 år: KRD:29,0 mill 50 % N-T Fylke:14,5 mill25 % Verdal kommune:14,5 mill25 % Totalramme:58,0 mill Innvilget år 2002: 8,0 mill Innvilget år 2003: 10,0 mill

8 Verdal Vekst som utviklingsaktør

9 Verdal Vekst skal bidra til… utvikling av eksisterende bedrifter og virksomheter! nyskaping gjennom å stimulere entreprenørskap, gründervirksomhet og innovasjon! økt kompetanse ved å tilrettelegge for målrettede utviklingsprogram og – prosesser bolyst som skal skapes gjennom stedsutvikling, kultur- satsning og trygge arbeidsplasser

10 Rollen som utviklingsaktør Fokus: Nyskaping og utvikling Tilbud: Finansiering, rådgivning og oppfølging av utviklings- prosjekter Initiere konstruktive utviklingsprosesser og legge til rette for gründervirksomhet og entreprenørskap Skape arena for innovativ samhandling mellom ulike bedrifter og miljøer Etablere relevante utviklingsprogram i samarbeid med SND og andre utviklingsaktører Innleie av ressurspersoner til prosjektarbeid Krav: Aktivt prosjekteierskap Egeninnsats og evt. delfinansiering Prosjektgjennomføring ihht. PLP

11 Status for utviklingsarbeidet Kort oppsummering etter 10 mnd. drift

12 Prosjektportefølje: Godkjente prosjekter siden start Totalt ca 70 Innvilget ramme: 8,1 mill

13 Igangsatte utviklingsprosesser: SMB Utvikling – kartlegging av utviklingspotensialet innenfor industri/bygg og anlegg i Verdal (21 bedrifter) Etablering av Verdal Industripark ”Energiklynge” Verdal Industripark – distribuerte energi-og fjernvarmeløsninger ”Innovasjonssenter Ørin – en industribasert innovasjonspilot” Utvikling av HUNT Forskningspark ”Stiklestad Reiseliv” – et regionalt knutepunkt ”Verdal Arrangement” – koordinator for kulturarrangement Landbruksbasert forretningsutvikling (samdriftsløsninger m.m.) ” Mobilisering av kvinner i næringsutvikling” Nettverk og etableringskurs Satsning på ungdom Entreprenørskap i skolen – ”UngBiz” 2003 Midt-Norsk Partnerskapssenter Oppvekstmiljøet i Verdal – Nye veier å gå” Folkeaksjon mot rus og narkotika

14 Regionale utviklingsprosesser: Knutepunkt ”Stiklestad Reiseliv” - Reiselivssamarbeid i regionen under utvikling Landbruksbasert forretningsutvikling - nyskaping innenfor landbruket Nord-Trøndelag Invest – investeringsfond for utvikling av næringslivet i N-T Ny nasjonalpark – fokus på nye utviklingsmuligheter Forstudie interkommunalt næringsutviklingsarbeid for ”Samkommunen” Frosta – Levanger – Verdal (FLV)

15 Handlingsplan 2003

16 Rammer for Verdal Vekst i 2003: Mottatt rammetilskudd: 10,0 mill herav prosjektmidler: ca 8,25 mill Nye satsningsområder: Gass / mineral tones ned i 2003 Erstattes med ”Landbruksbasert forretnings- utvikling” Administrasjon: Økes fra 3 til 4 stillinger med fokus på prosjektarbeid

17 Satsningsområder i 2003: Forretningsutvikling industri / bygg og anlegg Landbruksbasert forretningsutvikling Kulturbasert forretningsutvikling Innovasjon og kompetanse Bolyst – stedsutvikling - kultur

18 Noen erfaringer som utviklingsaktør

19 Erfaringer som utviklingsaktør: Kartlegging av utviklingspotensialet i 21 bedrifter resulterte i 50 konkrete prosjektidéer Påstand: Gode utviklingsidéer finns i stort omfang Utfordring: Tilrettelegge for realisering av idéene

20 Noen kritiske suksessfaktorer: Det må skapes en kultur for løpende FOU i eksisterende bedrifter – ”Skattefunn” som motivator! Gjenopprette OFU som verktøy for statlig satsning på FOU (forsvarsprosj., gassprosj., havbruksprosjekter m.fl.) Virkemiddelapparatet må tilpasses bedriftens behov – ikke omvendt! Fysisk kopling av utviklingsorienterte personer fra næringsliv og FOU-miljø (Innovasjonssenter eller i bedriftene Tilrettelegge for et helhetlig tilbud for gründere fra idé til ”going” bedrift - Inkubator Støtte opp under lokal cluster-utvikling/arenabygging innenfor bransjer med konkurransedyktige bedrifter Utbygging av fremtidsrettet infrastruktur

21 Praktisk utviklingssenario 1: Innovasjon innenfor eksisterende næringsliv : ”Frikjøp av tid for utviklingspersoner” i næringslivet for å konsentrere innsatsen om realisering av nye idéer Fysisk kopling av næringslivets aktører med relevant spisskompetanse samlokalisert i et innovativt miljø (Innovasjonssenter) Jobbing med konkrete og målrettede utviklingsprosjekter Tilbakeføring av resultatet til eierbedriften for realisering i markedet

22 Praktisk utviklingssenario 2: Utvikling av gründere og entreprenørskap: Aktivt søk etter gründere og entreprenører Scanning av forretningsidéen Deltakelse i etablereropplæring Utarbeidelse av forretningsplan Tilbud om lokalisering i Inkubator (kontrakts- festet utviklingsprosess) Etablering av bedrift med tilbud om lokalisering i tilhørende Næringshage

23 Oppsummering

24 Veien videre - hovedutfordringer: Utvikle en kultur for nyskaping og utvikling Ta utgangspunkt i det vi kan best og ”nyskape det bestående” Etablere lokale innovasjonsmiljø med fysisk kopling av næringsliv og FOU Tilgang på ”lokal risikokapital” Videreutvikle virkemiddelapparatet på næringslivets premisser Utvikle møteplasser og arena for konstruktiv samhandling mellom bedrifter

25 Det er et stykke frem, men vi er i siget…! Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Verdal Vekst AS Status og utfordringer i nærings- utviklingsarbeidet ”Eksempel på hvordan det jobbes på det lokale nivå” Presentasjon til Frostating 28."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google