Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Korn- og kraftforpolitikken; hvordan fungerer kornordningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Korn- og kraftforpolitikken; hvordan fungerer kornordningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Korn- og kraftforpolitikken; hvordan fungerer kornordningen
Johnny Ødegård Norske Felleskjøp

2 Sammenhengene…. Politisk vilje er knyttet til egen fôrproduksjon
Selvforsyning Trygg mat Landskap .. Norsk næringsmiddelindustri forutsetter norsk husdyrproduksjon. Norsk husdyrproduksjon forutsetter norsk fôr !!!!

3

4 Andel norsk korn i kraftfôr

5

6

7 dekar i nebraskar 2.500 dekar

8 90.000 dekar i Østfold – vi trenger et importvern

9 Del 1 Kvalitetsutfordringer i et lukket marked

10 Prinsipp for kraftfôrproduksjon
Verden: Hva koster ulike råvarer ? Hvordan kan jeg produsere billigst mulig fôr For mye av en kvalitet lokalt -> lavere pris / eksport For lite av en kvalitet lokalt -> høyere pris / import Norge: Hvilke norske råvarer har jeg ? Hva trenger jeg av andre råvarer ? For mye av en kvalitet -> dårligere / dyrere fôr For lite av en kvalitet -> import / billigere fôr

11

12 Avlingssvingninger Kornproduksjon er svært vær avhengig
Vi kan ha opptil 50 % volum-variasjon i den norske kornavlinga fra et år til neste. Dette gir betydelige utfordringer knyttet til kapasitet i mottakssystemet. I denne sammenheng blir det selvsagt en problemstilling: Hvem skal betale for den kapasiteten vi bare trenger hvert femte år.

13 Kvalitetssvingninger
For mathvete er variasjonen enda større % økning fra tonn mathvete i 2007 tonn mathvete i 2008

14 Importsituasjon Stor norsk kornavling gir liten importkvote.
Overlagring gir små kvoter også 09/10 Ca tonn 09/10 Gitt 20 øre i prisforskjell – betyr tonn norsk korn 2 millioner kroner i kostandsendring

15 Hele produksjonen er klar til levering innenfor en 4- ukersperiode
Dette stiller store krav til kapasitet i mottaks- og logistikksystemet. Det norske klimaet gjør at en ofte har lite å gå på i forhold til å få kornet under tak før det er for seint En kan ikke vente med å treske til neste dag eller uke, da kan det i verste fall være for seint. Kort innhøstingstid + store avlingssvingninger = behov for betydelig overkapasitet på mottaksleddet

16 Oppsummering utfordringer
Fôrproduksjon i Norge er alt for lav Jordbruksarealet faller Fôrproduksjon må tilpasses det norske markedet Store avlingsvigninger gjør at vi ikke vet hva vi trenger mer av. Intens innhøstingssesong og utfordrende logistikk gjør det krevende å sortere ulike kvaliteter

17 Oppsummering utfordringer
Det er noen ulemper med et sterkt importvern…. Det er noen fordeler med et sterkt importvern…. Fordelene er større enn ulempene!!!!!!!! Vi må også framover basere oss på kraftfôrproduksjons innenfor et lukket marked. Det krever tilpasningsevne fra kornprodusent og smidighet fra husdyrprodusenten !

18 Verktøykassa Importvernet Prisnedskrivingstilskudd Fraktordninger

19 Hvordan skal vi få i pose og sekk ?
Importvernet for korn Hvordan skal vi få i pose og sekk ? Bare % av kraftfôret er norsk korn Beskytte norsk kornproduksjon uten å fordyre kraftfôret unødig

20 Elementene i Tollvernet
Bundende tollsatser (hvete 2,13 kr pr kg) Tollkvoter Administrerte tollsatser (fôrhvete1,00 kr pr kg) Full tollfrihet fra de minst utviklede land 10 % tollpreferanse for andre u-land Prisutjevningsavgifter på ”norsk” soya

21 Tollkvoter - teori Importpris utenfor kvote Importpris innefor kvote
Bunden (maks) tollsats Importpris innefor kvote Kvoteavgift Engrospris norsk korn Tollsats innenfor kvote For å sikre avsetning til avtalt pris i markedsordningen er det en forutsetning at det er balanse i det nasjonale markedet ( forholdet mellom tilbud og etterspørsel ) og at det ikke kommer inn importert vare til en lavere pris enn norsk målpris. For å sikre dette ble det i forbindelse med etableringen av den nye markedsordningen for korn som trådte i kraft også etablert et nytt system for importvern som i prinsippet fungerer slik: Gjennomgå animasjon i ovenstående plansje Importvernet viktigste virkemiddel for å sikre avsetning av norsk korn. Høye bundene tollsatser Administrert tollnedsettelse innfor tollkvoter Ingen toll fra MUL-land fra Norsk engrospris = norsk målpris + kostnader fra målprispunkt til produksjonsanlegg i Stavanger Normert Verdensmarkedspris Verdensmarkedspris

22 Tollkvoter Engrospris norsk korn Tollsats innenfor kvote
Verdensmarkedspris

23 Prisforhold norsk og importert korn
Importkorn normalt billigere enn norsk korn. Eventuell gevinst av gode innkjøp, tollager osv kommer i tillegg Tabellen viser prisforskjell norsk korn og referanseprisen som slf administerer tollvernet ut i fra. Gevisnt / tap knyttet til gode innkjøp , tollager osv kommer i tillegg. I Dette er ordinære variasjoner som ikke gir kvalitetsfall

24 Hvetepris Chicago 09.04.09 Norsk målpris 08-09
Ny målpris (20 øre opp )

25

26 Tolladministrering

27

28

29 10 øre prisnedskrivingstilskudd på fôrkorn gir
Ca 100 millioner i økte kostnader over jordbruksavtalen 10 øre lavere toll på importer tbygg 11 øre lavere toll på fôrhvete , mais m.m 16 øre lavere toll / avgift på soya Ikke effekt på fett, mineraler m.m Ca øre lavere kraftfôrpris Ca millioner i lavere kraftfôrkostnader 30,8 øre pr kg korn tonn karboimport tonn annen import m avgift

30 152 øre/kg 183 øre/kg 200 øre/kg 187 øre/kg
Prisnedskrivings-tilskudd 30,8 øre/kg Verdi av korn på gård ??? Pris til Flisa 152 øre/kg Pris fra Flisa 183 øre/kg Importpris Inkl toll 200 øre/kg Frakt til lokalt mottak ??? Frakttilskudd til kyst 4,2 øre/kg Men en del utfordringer forskjeller i kornpris Hvem betaler for den kapasiteten vi bare trenger hvert 5. År Svakheter med markedet Understreke at dette er et helt ”nytt” marked som ikke har funnet sin form. Ligger innsparingspotensiale, men vil ta tid å finne det fram Pris fra Kambo 187 øre/kg Frakttilskudd 12,7 øre/kg


Laste ned ppt "Korn- og kraftforpolitikken; hvordan fungerer kornordningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google