Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsmessige utfordringer i framtidig klima Grovfôrkoordinator Oddbjørn Kval-Engstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsmessige utfordringer i framtidig klima Grovfôrkoordinator Oddbjørn Kval-Engstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsmessige utfordringer i framtidig klima Grovfôrkoordinator Oddbjørn Kval-Engstad

2 2 Til drøfting Klimautvikling Endringer i produksjon og rammebetingelser Veksttid Nedbør Miljø-tiltak

3 Framtidig klima Varmere ○Lengre vekstsesong – kortere vinter ○Varmere vinter Våtere ○Økt total for året ○Størst økning vår/høst ○Minst økning sommer Villere ○Flere ”ekstrem”-episoder med nedbør/tørke Lysklima uendra Havstigning + varmere hav 3 Kilde: NOU Klimatilpasning – Klima i Norge 2100 www.klimatilpasning.no

4 Endring i vekstsesong 4 Kilde: NOU Klimatilpasning – Klima i Norge 2100 www.klimatilpasning.no

5 Utvikling vekstsesong 1961-901979-2008 5 Kilde: NOU Klimatilpasning – Klima i Norge 2100 www.klimatilpasning.no

6 Tilpasning – erfaring sørfra ? 6 Kilde: met.no

7 Tilpasning – erfaring sørfra ? 7 Kilde: met.no

8 Ulike anslag utvida vekstsesong Fenologiske data – effekt på plantevekst Luft- eller jordtemperatur ○Tregere respons i jord enn luft Bioforsk Plantehelse 2009 (Trond Rafoss, BF-konf.) ○Lufttemp.: 1,5 døgn tidligere vekststart pr år (s.s. 19/39) ○Jordtemp 10 cm: 1,0 døgn (s.s. 11) ○Jordtemp 20 cm: 0,8 døgn (s.s. 12) ○Gj.snitt 16 års tilgj.data 8 Foto: Erling Fløistad, BF Plantehelse

9 Utgangspunkt videre Global oppvarming pågår og fortsetter Oppvarming må stoppes før vi når 2100-scenario 9

10 10 Kilde: Helge Drange, Bjerknessenteret/ UiB

11 Utgangspunkt videre Global oppvarming pågår og fortsetter Oppvarming må stoppes før vi når 2100-scenario Vi har hatt nytt normalår som mer el mindre ekstremår Nordnorsk landbruksproduksjon viktigere ○Høgere produksjon ○Tørkeperioder Østlandet 11

12 Endringer i produksjon og rammer Større enheter Høgere ytelse – mer intensiv drift Økologisk og nisjeproduksjon (?) Bedre næringsutnytting / mindre tap/forurensing ○Skjerpa krav husdyrgjødsel ○Nærings-/klimaregnskap ? Reduksjon klimagasser ○Lystgass – N-bruk, jordpakking/drenering ○Metan – husdyrgjødsel ○CO 2 - drivstoff 12

13 Lengre vekstsesong Mer gjenvekst – pot. større avling Lengre beitesesong – innmark ! Seinere / nye sorter ○Nordlig lysklima !! -> sortsprosjekt ○Laaaang veg til ny sort ○I alle fall økonomisk umulig å ligge foran klimautviklinga 13 Utnyttelse av periode med lite lys ?

14 6-8 år 3-4 år 4 år 5-8 år Genotypisk testing av foreldre Sammensetning av sorter Interntesting av kandidatsorter Offisiell testing Ny Sort Fenotypisk 18-24 år

15 FS1/HS1 FS2/HS2 Avkomsprøving SYN 1 SYN 2 Reinplukk/SYN 3 Foredlerfrø/SYN 4 Klonfelt Interntest Frøtest Offisiell Verdiprøving År 1 År 2 År 3 År 4 År 6 År 5 År 9 År 8 År 7 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År 20 Kvalitetsanalyser Frysetester Frøanalyser Prebasisproduksjon

16 Lengre vekstsesong Mer gjenvekst - større avling Lengre beitesesong – innmark ! Seinere / nye sorter ○Nordlig lysklima !! -> sortsprosjekt ○Laaaang veg til ny sort Nye vekster ○Proteinvekster ○”Energivekster” – helsæd korn Høgere temp. – større jordaktivitet – pot. høgere N- fiksering/redusert behov N-tilførsel ○Tilpassa sorter / ”nye” arter 16

17 Lengre vekstsesong - utfordring Flere og/eller seinere høstinger ○Meir stress av plantene ○Driftspress kommer før tilpassa sort  Potensiale dagens sorter ?  Mer utvokst – bedre innvintring ?  Finne ny tid for optimal innvintring 17

18 Innvintring - utvintring 18

19 Lengre vekstsesong - utfordring Flere og/eller seinere høstinger ○Høgere stress av plantene ○Driftspress kommer før tilpassa sort  Potensiale dagens sorter ?  Mer utvokst – bedre innvintring ?  Finne ny tid optimal innvintring Større andel gjenvekst – p.t. mer usikker kvalitet Sein høsting – vanskelig høsting ○Fortørking ○Blaut jord – kjøreskade Flere/blautere slåtter – økt behov fornying Høsteteknikk evt nye vekster 19

20 Kortere vintre – mer is og vatn WINSUR-programmet Bioforsk: ○Risiko for frostskade høst/vinter og isdekkeskade minker de fleste steder – unntak bl.a. Tromsø ○Risiko for frostskade etter vekststart øker noen steder, mest kysten ○Sortsforskjeller isdekke-/frosttoleranse ? Økt periode for omsetning i organisk jord, uten næringsopptak… ? 20

21 Lengre vekstsesong – ugras m.m. Bedre vilkår for ugras, sjukdommer, skadedyr ○Kveke og åkertistel utnytter høsten – vokser med lite lys ○Åkerreverumpe m.fl. kan øke ○Økende sopp-problem enkelte engvekster, eks engsvingel Gjengroing økende pr i dag – forsterkes hvis struktur- utvikling fortsetter 21

22 Mer og kraftigere nedbør Oftere vanskelige høsteforhold ○Kort(ere) tid til fortørking  Meir rundball (meir plast – ny plast ?) ○Kjøreskade, jordpakking Oftere potensiale for lystgasstap ○Avh av bl.a. organisk stoff, nitrogen, vatn og temperatur Hvis økt behov for fornying – pot. økt erosjon og utvasking Flere tørke-episoder ? 22

23 Miljø”krav” Bedre utnytting av husdyrgjødsla Reduksjon i N-tilførsel Begrense omsetning i myr – tilbakeføre areal… Begrense ompløying av eng Energieffektiv drift Redusert bruk plantevernmiddel Fornya fokus rundball ? Utfordringa store enheter – spredt areal – beitebruk – fordeling/utnytting husdyrgjødsel 23

24 Tiltak undervegs Optimalisere utnytting av gjødsel og belgvekster Utvikle vedlikeholdssåing og ugrashandtering Stubbe rett – stubbe høgt ! Effektiv høsting til rett tid Optimalisere beitebruken ○Lystgass ulik lagring husdyrgjødsel  Blautgjødsel: 0,1 %  Tørrgjødsel og beite: 2 % Drenering 24 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Driftsmessige utfordringer i framtidig klima Grovfôrkoordinator Oddbjørn Kval-Engstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google