Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GPS - Tracking. Prosjektdeltagere Oppdragsgiver Ingunn Fjørtoft HIT avd. Notodden Oppdragsgiver Ingunn Fjørtoft HIT avd. Notodden Veiledere: Jostein Sageie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GPS - Tracking. Prosjektdeltagere Oppdragsgiver Ingunn Fjørtoft HIT avd. Notodden Oppdragsgiver Ingunn Fjørtoft HIT avd. Notodden Veiledere: Jostein Sageie."— Utskrift av presentasjonen:

1 GPS - Tracking

2 Prosjektdeltagere Oppdragsgiver Ingunn Fjørtoft HIT avd. Notodden Oppdragsgiver Ingunn Fjørtoft HIT avd. Notodden Veiledere: Jostein Sageie og Bjørn Kristoffersen HIT avd. Bø Veiledere: Jostein Sageie og Bjørn Kristoffersen HIT avd. Bø Studentgruppe: Sindre Sæter, Håvard Bjordal, Kristian Berg, Gjermund Jakobsen Studentgruppe: Sindre Sæter, Håvard Bjordal, Kristian Berg, Gjermund Jakobsen

3 Målformulering Testing/utvikling av metode og utstyr for kartlegging av bevegelsesmønster og aktivitetsnivå hos barn. Testing/utvikling av metode og utstyr for kartlegging av bevegelsesmønster og aktivitetsnivå hos barn. –På sikt er målet at metoden kan brukes i forskning på å utvikle skolegårder som gir et høyere aktivitetsnivå blant barn. Målformuleringen er uforandret

4 Feltarbeid Høsten 2004: Høsten 2004: –To skoler i Drammen kommune. –63 tilfeldig utvalgte 6-åringer ble benyttet under feltarbeidet. –Feltarbeidet ble utført ved hjelp av Garmin håndholdt GPS og Polar pulsklokke. Vår 2005: Vår 2005: –Innmåling av skolegårdene for utarbeiding av terrengmodeller. –Kvalitetskontroll av GPS-data.

5 Resultatmål I hovedsak uforandret Utvikle og teste metode og retningslinjer ved bruk av GPS og pulsklokke til kartlegging av aktivitetsnivå hos barn. Utvikle og teste metode og retningslinjer ved bruk av GPS og pulsklokke til kartlegging av aktivitetsnivå hos barn. Datafangst – vurdering og eventuelle endringer av metode: Datafangst – vurdering og eventuelle endringer av metode: –Usikkerhet rundt kvaliteten på målingene. –Vil foreta kontrollmålinger. –Vil på bakgrunn av kontrollmålingene vurdere metodikk og utstyr. Database med puls- og GPS-data, samt geodatabase. Database med puls- og GPS-data, samt geodatabase. Innmåling av skolegårdene ved bruk av totalstasjon og DGPS, og utvikling av terrengmodeller. Innmåling av skolegårdene ved bruk av totalstasjon og DGPS, og utvikling av terrengmodeller. Differensiering av GPS-data. Differensiering av GPS-data. Koordinattransformasjon av kart og detaljmålinger, samt georeferering av ortofoto. Koordinattransformasjon av kart og detaljmålinger, samt georeferering av ortofoto. Temakart over skoleplassen med informasjon om innhold og terreng. Temakart over skoleplassen med informasjon om innhold og terreng. Temakart over skoleplassen med informasjon over hvilke områder som er mest brukt og aktivitetsnivå i de ulike områder. Temakart over skoleplassen med informasjon over hvilke områder som er mest brukt og aktivitetsnivå i de ulike områder.

6 Foreløpige resultater Utarbeidet E/R-diagram for database. Utarbeidet E/R-diagram for database. Studert elevenes bevegelsesmønster. Studert elevenes bevegelsesmønster. –Har avdekket en del spørsmål rundt kvaliteten på måledataene (rover og basestasjonene). Problemer med kartgrunnlag fra Drammen Kommune. Problemer med kartgrunnlag fra Drammen Kommune.

7 Brandenga og Konnerud Skole

8 Ressursforbruk i forhold til planen Noe endret i forhold til opprinnelig plan. Noe endret i forhold til opprinnelig plan. –Har vært nødt til å sette oss inn i bruken av nytt utstyr. –Har prioritert en rekke obligatoriske oppgaver i andre fag. –Dette har resultert i mindre tid til prosjektet. –Vil intensivere arbeidet fram mot påske. –Regner derfor med å være à jour ved påske, og at det totale tidsbudsjettet vil forbli uforandret.

9 Framdrift i forhold til planen i prosjektbeskrivelsen Planleggingsfasen: Utvidet med to uker. Planleggingsfasen: Utvidet med to uker. Datafangst-Drammen: Planlagt kontrollmålinger. Datafangst-Drammen: Planlagt kontrollmålinger. Bearbeiding av rådata: Utvidet fram til påske grunnet innhenting av nye data. Bearbeiding av rådata: Utvidet fram til påske grunnet innhenting av nye data. Faglig arbeid: Går som planlagt. Faglig arbeid: Går som planlagt.

10 Gantt-diagram

11 Tidsbudsjett Høst 2004: Høst 2004: –Vi har allerede lagt ned ca. 113 timer arbeid i prosjektet. Vår 2005: Vår 2005: –15 uker våren 2005. –12,5 timer pr. mann pr. uke, til sammen 50 timer pr. uke. –750 timer totalt –75 % effektivitet = 562,5 timer Totalt tidsbudsjett er uforandret. Totalt tidsbudsjett er uforandret.

12 Risikovurdering Et av målene er metodeutvikling, men dersom rådataene ikke er tilfredsstillende kan dette bli problematisk. Prosjektet har derfor tre mulige utfall: Et av målene er metodeutvikling, men dersom rådataene ikke er tilfredsstillende kan dette bli problematisk. Prosjektet har derfor tre mulige utfall: –At rådataene er gode nok for metodeutvikling. –At rådataene er for dårlige for metodeutvikling. –At vi får en mellomløsning. Noen av resultatmålene avhenger av tilfredsstillende rådata. Noen av resultatmålene avhenger av tilfredsstillende rådata. Fremdriften avhenger av at kvaliteten på rådataene er såpass god at vi ikke trenger å bruke uhensiktsmessig mye tid på bearbeiding. Fremdriften avhenger av at kvaliteten på rådataene er såpass god at vi ikke trenger å bruke uhensiktsmessig mye tid på bearbeiding. Fremdriften er også avhengig av at Drammen kommune leverer kartgrunnlag med tilfredsstillende kvalitet og til rimelig tid. Fremdriften er også avhengig av at Drammen kommune leverer kartgrunnlag med tilfredsstillende kvalitet og til rimelig tid. Generelle dataproblemer. Generelle dataproblemer. Arbeidskonflikter. Arbeidskonflikter.


Laste ned ppt "GPS - Tracking. Prosjektdeltagere Oppdragsgiver Ingunn Fjørtoft HIT avd. Notodden Oppdragsgiver Ingunn Fjørtoft HIT avd. Notodden Veiledere: Jostein Sageie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google