Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REGNSKAP BUDSJETT ÅRSREGNSKAP 2004 /BUDSJETT 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REGNSKAP BUDSJETT ÅRSREGNSKAP 2004 /BUDSJETT 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 REGNSKAP BUDSJETT ÅRSREGNSKAP 2004 /BUDSJETT 2005

3 NYTT AV ÅRET

4 ANDRE NOTATER

5 DRIFTSINNTEKTER 2004 DRIFTSINNTEKTER20042003 Medlemskontingent93193,0092478,03 Renteinntekter 184,84 2485,00 Kursinntekter 0,00 6900,00 SUM DRIFTSINNTEKTER 93377,84101863,03

6 DRIFTSUTGIFTER 2004 DRIFTSUTGIFTER20042003 Lønn og honorarer75174,5258437,04 Telefon –internett -fax14071,7511160,53 Porto-kontorrekvisita- gebyr 6681,5510711,50 Lokalleie –servering etc.nto. 9315,00 16398,- Ny pc 0,- 18000,- Reparasjon av data 0,- 1240,- Diverse 3945,- 2785,10 Omkostinger NFF 0,- 70001,- Kursutgifter 9263,94 0,- Honorar 6975,00 SUM DRIFTSUTGIFTER 125426,76188 733,17

7 RESULTAT 2004 ÅR 2004 2003 RESULTAT (underskudd) -32048,92 86870,14

8 Balanse pr 31.12.2004 Balanse pr 31.12.04 2004200320042003 Bank forening55636,0171 440,63Egenkapital 1/1 ikke periodisert 117447,34175 900,31 Bank kurs0,0036 747,0631.12.02 NFF (1)0,-28 417,17 Bank plassering61067,9360 940,93Underskudd 2003-32048,92-86 870,14 Egenkapital 31.12.0385398,42 117 447,34 Gjeld til NFF31305,-51 681,28 Sum eiendeler116703,94169 128,62Sum gjeld og egenkapital 116703,94169 128,62 Note (1) Regnskapet har ikke vært periodisert pr 31.12.02.Pr. 31.12.02 hadde NFF A-Agder til gode av NFF kr 28.417,17.Dette tilhører 2002, men er ikke regnskapsført i dette år.For å få et korrekt regnskap i 2003 er dette korrigert direkte i egenkapitalen.

9 BUDSJETT 2005/DRIFTSINNTEKTER DRIFTSINNTEKTERBUDSJETT 2005BUDSJETT 2004RESULTAT 2004 Medlemskontingent95000,- 93193,- Renteinntekter150,-1500,-184,- Kursinntekter3000,-5000,-0,- SUM INNTEKTER98150,-101500,-93377,-

10 BUDSJETT 2005/DRIFTSUTGIFTER DRIFTSUTGIFTERBUDSJETT 2005BUDSJETT 2004RESULTAT 2004 Lønn,honorarer77000,-63000,0075174,00 Telefon –internett,fax16000,-12000,0014071,75 Porto –kontorrekvisita – gebyr7000,-12000,006681,55 Lokalleie-servering etc6000,-5000,009315,00 Diverse7000,-9500,003945,00 Kursutgifter8000,-0,009263,94 Honorar9000,-0,006975,00 SUM DRIFTSUTGIFTER130000,-101500,-125426,76 SUM DRIFTS INNTEKTER98150,-------------------- SUM BALANSE(underskudd)-31850,--------------------------------------

11 Arendal 01.03.2005 Sign: Tore Bjørn Pettersen : reg revisor nr 962 836 178 Bjørn Pettersen : Avd Leder Bård A.Lundvall Kasserer Peder Samuelsen, Janne Gundersen : Regnskapskontrollører


Laste ned ppt "REGNSKAP BUDSJETT ÅRSREGNSKAP 2004 /BUDSJETT 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google