Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meritering av undervisning og læring ved profesjons-FoU Tekna Forskerne i samarbeid med IEEE Education Society: Konferanse ved HiT-TF 7. juni 2006 “NATURVITENSKAP.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meritering av undervisning og læring ved profesjons-FoU Tekna Forskerne i samarbeid med IEEE Education Society: Konferanse ved HiT-TF 7. juni 2006 “NATURVITENSKAP."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meritering av undervisning og læring ved profesjons-FoU Tekna Forskerne i samarbeid med IEEE Education Society: Konferanse ved HiT-TF 7. juni 2006 “NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI – det som virkelig teller!” Trond Clausen, IEEE Forskerne IEEE Education Society

2 Er det slik vi er?

3 Forandringer i verden, bl.a.: Kortere reisetider Stadig bedre elektroniske komminikasjons- nettverk Ett eneste verdensspråk Vare- og pengestrømmer flyter i nye retninger Teknologi: et globalt kulturtrekk i vår tid ”hverdagsteknologien” modnes mennesket…..men mennesket er som før

4 ”Paradigmeskiftet” Før: ”Pensum” var målet, og læreren formidleren av kunnskapen I dag: Læring og mestring av et skiftende yrkesliv er målet; læreren blir organisator og leder av sammensatte læringsprosesser Endringsprosessene er i gang, sammendrag av 2 sentrale rapporter fra USA’s National Science Foundation (NSF) følger:

5

6

7 Ergo: Også læreren må mestre omskiftninger; helst før studenten ”foreleser” blir således et alt for innskrenket og foreldet uttrykk for lærerens arbeid Detaljerte arbeidsplaner blir avlegs Kvalitetssikring ved kriterier som karakternivå og lærers kvalifikasjoner ved tilsetting blir ufullstendig Lærerarbeidet som sådant må støttes av egen ”educational research”, eller ”anvendt profesjons- FoU”

8 ..anvendt profesjons-FoU?? NOKUT vil i tiden fremover kreve flere dokumentasjoner, færre påstander Lærerarbeidet vil derfor måtte fremstå som et kontinuerlig utviklingsarbeid, støttet av og dokumentert ved publikasjoner. Disse vil være av ulik type, men forskningsbaserte Bl.a. Y-veien støttes på denne måten

9 Elementer i dagens ingeniørut- danning: et b r e d t område…

10 ”Verktøy” for den egetFoU-støttede lærer 1.Medlemskap i nasjonale og internasjonale profesjonelle organisasjoner 2.Artikler i fag- og dagspresse 3.Konferansebidrag (papers) i internasjonale konferanser 4.Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter

11 1. Medlemskap i profesjonelle organisasjoner De nasjonale er selvfølgelige. Andre: American Society for Engineering Education (ASEE) – http://www.asee.org http://www.asee.org IEEE Education Society – http://www.ieee.org/soc/eshttp://www.ieee.org/soc/es Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik (IGIP) – http://www.uni-klu.ac.at/igiphttp://www.uni-klu.ac.at/igip International Network for Engineering Education and Research (iNEER) – http://www.ineer.orghttp://www.ineer.org Societé Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) – http://www.ntb.ch/sefihttp://www.ntb.ch/sefi UNESCO International Centre for Engineering Education (UICEE) – http://www.eng.monash.edu.au/uicee

12 2. Artikler i fag- og dagspresse Begge medier er viktige for å få ut budskap, men ikke akademisk meriterende i merkbar grad (så hvorfor bruke tid på slikt?) Artikler og kronikker i fagpressen bidrar til levende faglig debatt, og skaper nettverk Fagpressen leses ikke minst av ungdom i arbeid, dette merkes godt på y-veistudenter Artikler og kronikker i dagspressen bidrar til påvirkning av de politiske miljøer og de beslutninger som der blir tatt

13 3. Konferansebidrag Kan være idéskapende reflekterende provoserende vitenskapelige kombinasjoner av ovennevnte - men: de må først passere programkomitéen og 2 – 3 ”reviewere” før presentasjon og publisering

14 4. Artikler i internasjonal fagpresse Alle de tidligere nevnte organisasjoner utgir meriterende skrifter av ulike typer: Artikler av ulikt innhold og form kan være samlet i bøker, som utgis med ujevne mellomrom. ”Peer review” forekommer Vitenskapelige tidsskrifter utgis med jevne mellomrom, for eksempel kvartalsvis. Peer review er her en selvfølge. To eksempler følger…

15

16 HiT mot universitet Forskningsbaserte disipliner – en selvfølge! Forskningsbasert undervisning – en selvfølge?

17 Hvordan forskningsbasere undervisning/læring ved HiT? Følge råd fra NSF-rapporten ”Restructuring Engineering Education..” (lysbilde 5) Følge opp de opprinnelige intensjonene med ”det nye lønnssystemet”: belønne inn-sats for endring, utvikling og omstilling Sette av betydelige driftsmidler slik at både ledere og fagpersonalet i rimelig grad kan reise til internasjonale og nasjonale fag-møter og vitenskapelige konferanser Lykke til, HiT!


Laste ned ppt "Meritering av undervisning og læring ved profesjons-FoU Tekna Forskerne i samarbeid med IEEE Education Society: Konferanse ved HiT-TF 7. juni 2006 “NATURVITENSKAP."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google