Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Adopsjon til barnets beste?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Adopsjon til barnets beste?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Adopsjon til barnets beste?
Foredrag OPPVEKSTKONFERANSEN 2012 Dr. Marit Skivenes

2 Grunnprinsipper for det norske barnevernet
Det mildeste inngrepsprinsipp. Det biologiske prinsipp. Barnets beste. Stabilitet i omsorgen.

3 Stabilitet og kontinuitet i omsorgen
ADOPSJON

4 PROBLEM I: FLYTTINGER

5 PROBLEM I: FLYTTINGER 26% av plasserte barn i alderen 0-2 år ble omplassert minst en gang i 2009.

6 Engelsk fostergutt. Kilde: Dance & Rushton 2005, s. 22. ”Is it like all the other places – they’ll get rid of me and I’ll move on again?”

7 PROBLEM II: VOKSENLIVET
DET GÅR IKKE SÅ BRA MED BARNEVERNSBARNA NÅR DE BLIR VOKSNE

8 Forskningen viser at barnevernsbarn:
De har dårligere helse som voksne De har ustabile relasjoner De har mer familieoppløsning Det er flere som blir tenåringsforeldre Det er flere aborter Flere opplever såkalt voldelig død Flere tar selvmord De har laver utdanning Dårlig tilknytning til arbeidslivet Flere som er arbeidsledige De er oftere avhengig av velferdstjenester (sos.stønad, arb.led.trygd) Kilder: Bohmann & Sigvardsson, 1979 & 1985; Christoffersen, 1996 & 1999; Heino & Johnsson, 2010; Kristofersen, 2005; Clausen & Kristofersen 2008a, 2008b; Clausen, 2005; Soothill, Christoffersen, Hussain & Francis, 2010. 

9 KUN en av tre har det noenlunde greit som voksne
KILDE: CLAUSEN OG KRISTOFERSEN 2008, S. 82

10 Viktige premisser for adopsjon
Kun fosterforeldre til et barnevernsbarn som kan adoptere. Det er kun barn som det ikke er sannsynlig kan tilbakeføres til foreldrene som kan adopteres. Adopsjon skal være til barnets beste. Åpen adopsjon er mulig, det betyr at biologiske forelder vil ha rett til kontakt med barnet etter adopsjonen.

11 SJELDEN ADOPSJON BRUKES I NORGE
2011 PLASSERTE BARN (0-17) TOTALT 9500 OMSORGSOVERTAGELSE 7300 PLASSERT SOM HJELPETILTAK 2200 TILBAKEFØRINGSSAKER (2009) 101 FOSTERBARNADOPSJONER 17

12 SJELDEN ADOPSJON BRUKES I NORGE
Ved utgangen av 2011 var status at: 3650 BARN SKULLE VOKSE OPP UNDER OFFENTLIG OMSORG

13 SJELDEN ADOPSJON BRUKES I NORGE
Ved utgangen av 2011 var status at: 3650 BARN SKULLE VOKSE OPP UNDER OFFENTLIG OMSORG 17 AV DISSE BLE ADOPTERT

14 STUDIER AV ADOPSJON VERSUS FOSTERHJEM (INSTITUSJON / BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDRE

15 STUDIE I: Dansk metastudie
All forskning om tema i 11 land i perioden Entydig funn. Når man måler adopterte barn opp mot fosterhjem/institusjon ift til: barns fysiske og kognitive utvikling, barnets oppfatninger om egenverd, og oppførsels- og følelsesmesige problemer, så scorer adopterte barn bedre på samtlige av disse variablene Kilde: Christoffersen, et al, 2007, p. 155.

16 STUDIE II: Engelsk studie
Adopterte barn ift barn i langvarige fosterhjemplasseringer Adopsjon gir: Høyere grad av emosjonell trygghet En sterkere opplevelse av tilhørighet En mer permanent psykososial base Kilde: Triseliotis 2002, s. 31.

17 STUDIE II: Engelsk studie
Adopterte barn ift barn i langvarige fosterhjemplasseringer The main limitation of long-term fostering is its upredictability and the uncertain and ambiguous position in which the children find themselves.” Kilde: Triseliotis 2002, s. 31.

18 STUDIE III: Svensk studie
3951 barnevernsbarn er fulgt barna som ble adoptert gjorde det bedre på alle målet variabler: ift grunnskolen, på kognitive tester, utdanningslengde og bruk av velferdstjenester.

19 STUDIE III: Svensk studie
3951 barnevernsbarn er fulgt “The results from our study indicate that adoption does have stronger compensatory traits over time compared to long term foster care” KILDE: Vinnerljung and Hjern s

20 Hvorfor bruker vi ikke adopsjon i Norge?
Er det fagmiljøet? Barnevernarbeiderne? Domstolene? Politisk tilbakeholdenhet? Annet?

21 Adopsjon eller fosterhjem?
Norge England U.S.

22 Adopsjon eller fosterhjem?
Norge

23 DE SOM IKKE FORESLÅR ADOPSJON
40% av norske saksbehandlere foreslår ikke adopsjon Begrunnelsen de gir er at: Vil ikke beslutte adopsjon mot mors vilje I Norge er det ikke vanlig med adopsjon Spiller ingen rolle for gutten om han er adoptert eller ikke Kilde: Skivenes & Tefre 2012.

24 Høyesterett Adopsjonsdom i 2007 om 9 årig gutt Dommen avsluttes med følgende ord fra førstevoterende: ”Som det har gått frem, er mitt syn at fylkesnemndas vedtak om å frata foreldrene foreldreansvaret og gi samtykke til adopsjon må opprettholdes. Jeg vil gjengi den sakkyndiges avslutningsord om hva samfunnet kan formidle til C (gutten) gjennom dommen i Høyesterett; et samtykke til adopsjon innebærer « å anerkjenne hans fulle rett til å være barn av sine foreldre ». Kilde: Rt 2007, p. 9.

25 Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen
Adopsjonsdommen fra 2007 anket til Strasbourg Adopsjonsbeslutningen blir stående. Strasbourgdomstolen har ikke noe å utsette på Høyestedommen av 2007. Tvert imot, det slåes fast at avgjørelsen er: “supported by relevant and sufficient reasons and …proportionate to the legitimate aim of protecting A`s (gutten på 9 år) best interests” Kilde: Aune mot Norge, klagenr /07, dom av 28. oktober 2010

26 Det er ikke den norske velferdsstaten verdig at kun en av tre barnevernsbarn har det greit som voksen

27 Mer om forskningsprosjektene her:
KONTAKTINFORMASJON: Mer om forskningsprosjektene her:


Laste ned ppt "Adopsjon til barnets beste?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google