Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Adopsjon til barnets beste? Foredrag OPPVEKSTKONFERANSEN 2012 Dr. Marit Skivenes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Adopsjon til barnets beste? Foredrag OPPVEKSTKONFERANSEN 2012 Dr. Marit Skivenes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Adopsjon til barnets beste? Foredrag OPPVEKSTKONFERANSEN 2012 Dr. Marit Skivenes

2 Det mildeste inngrepsprinsipp. Det biologiske prinsipp. Barnets beste. Stabilitet i omsorgen. Grunnprinsipper for det norske barnevernet

3 ADOPSJON Stabilitet og kontinuitet i omsorgen

4 PROBLEM I: FLYTTINGER

5 26% av plasserte barn i alderen 0-2 år ble omplassert minst en gang i 2009. PROBLEM I: FLYTTINGER

6 Engelsk fostergutt. Kilde: Dance & Rushton 2005, s. 22. ”Is it like all the other places – they’ll get rid of me and I’ll move on again?”

7 DET GÅR IKKE SÅ BRA MED BARNEVERNSBARNA NÅR DE BLIR VOKSNE PROBLEM II: VOKSENLIVET

8 De har dårligere helse som voksne De har ustabile relasjoner De har mer familieoppløsning Det er flere som blir tenåringsforeldre Det er flere aborter Flere opplever såkalt voldelig død Flere tar selvmord De har laver utdanning Dårlig tilknytning til arbeidslivet Flere som er arbeidsledige De er oftere avhengig av velferdstjenester (sos.stønad, arb.led.trygd) Kilder: Bohmann & Sigvardsson, 1979 & 1985; Christoffersen, 1996 & 1999; Heino & Johnsson, 2010; Kristofersen, 2005; Clausen & Kristofersen 2008a, 2008b; Clausen, 2005; Soothill, Christoffersen, Hussain & Francis, 2010. Forskningen viser at barnevernsbarn:

9 KUN en av tre har det noenlunde greit som voksne KILDE: CLAUSEN OG KRISTOFERSEN 2008, S. 82

10 Kun fosterforeldre til et barnevernsbarn som kan adoptere. Det er kun barn som det ikke er sannsynlig kan tilbakeføres til foreldrene som kan adopteres. Adopsjon skal være til barnets beste. Åpen adopsjon er mulig, det betyr at biologiske forelder vil ha rett til kontakt med barnet etter adopsjonen. Viktige premisser for adopsjon

11 2011 PLASSERTE BARN (0-17) TOTALT9500 OMSORGSOVERTAGELSE 7300 PLASSERT SOM HJELPETILTAK 2200 TILBAKEFØRINGSSAKER (2009)101 FOSTERBARNADOPSJONER17 SJELDEN ADOPSJON BRUKES I NORGE

12 3650 BARN SKULLE VOKSE OPP UNDER OFFENTLIG OMSORG SJELDEN ADOPSJON BRUKES I NORGE Ved utgangen av 2011 var status at:

13 3650 BARN SKULLE VOKSE OPP UNDER OFFENTLIG OMSORG 17 AV DISSE BLE ADOPTERT SJELDEN ADOPSJON BRUKES I NORGE Ved utgangen av 2011 var status at:

14 STUDIER AV ADOPSJON VERSUS FOSTERHJEM (INSTITUSJON / BIOLOGISKE FAMILIE) VISER AT ADOPTERTE BARN GJØR DET BEDRE

15 Entydig funn. Når man måler adopterte barn opp mot fosterhjem/institusjon ift til: – barns fysiske og kognitive utvikling, – barnets oppfatninger om egenverd, og – oppførsels- og følelsesmesige problemer, så scorer adopterte barn bedre på samtlige av disse variablene Kilde: Christoffersen, et al, 2007, p. 155. STUDIE I: Dansk metastudie All forskning om tema i 11 land i perioden 1977-2006

16 Adopsjon gir: Høyere grad av emosjonell trygghet En sterkere opplevelse av tilhørighet En mer permanent psykososial base Kilde: Triseliotis 2002, s. 31. STUDIE II: Engelsk studie Adopterte barn ift barn i langvarige fosterhjemplasseringer

17 The main limitation of long-term fostering is its upredictability and the uncertain and ambiguous position in which the children find themselves.” Kilde: Triseliotis 2002, s. 31. STUDIE II: Engelsk studie Adopterte barn ift barn i langvarige fosterhjemplasseringer

18 barna som ble adoptert gjorde det bedre på alle målet variabler: ift grunnskolen, på kognitive tester, utdanningslengde og bruk av velferdstjenester. STUDIE III: Svensk studie 3951 barnevernsbarn er fulgt

19 “The results from our study indicate that adoption does have stronger compensatory traits over time compared to long term foster care” KILDE: Vinnerljung and Hjern s. 1908. STUDIE III: Svensk studie 3951 barnevernsbarn er fulgt

20 Er det fagmiljøet? Barnevernarbeiderne? Domstolene? Politisk tilbakeholdenhet? Annet? Hvorfor bruker vi ikke adopsjon i Norge?

21 Adopsjon eller fosterhjem? Norge England U.S.

22 Adopsjon eller fosterhjem? Norge

23 Begrunnelsen de gir er at: Vil ikke beslutte adopsjon mot mors vilje I Norge er det ikke vanlig med adopsjon Spiller ingen rolle for gutten om han er adoptert eller ikke Kilde: Skivenes & Tefre 2012. DE SOM IKKE FORESLÅR ADOPSJON 40% av norske saksbehandlere foreslår ikke adopsjon

24 Dommen avsluttes med følgende ord fra førstevoterende: ”Som det har gått frem, er mitt syn at fylkesnemndas vedtak om å frata foreldrene foreldreansvaret og gi samtykke til adopsjon må opprettholdes. Jeg vil gjengi den sakkyndiges avslutningsord om hva samfunnet kan formidle til C (gutten) gjennom dommen i Høyesterett; et samtykke til adopsjon innebærer « å anerkjenne hans fulle rett til å være barn av sine foreldre ». Kilde: Rt 2007, p. 9. Høyesterett Adopsjonsdom i 2007 om 9 årig gutt

25 Adopsjonsbeslutningen blir stående. Strasbourgdomstolen har ikke noe å utsette på Høyestedommen av 2007. Tvert imot, det slåes fast at avgjørelsen er: “supported by relevant and sufficient reasons and …proportionate to the legitimate aim of protecting A`s (gutten på 9 år) best interests” Kilde: Aune mot Norge, klagenr. 52502/07, dom av 28. oktober 2010 Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen Adopsjonsdommen fra 2007 anket til Strasbourg

26 Det er ikke den norske velferdsstaten verdig at kun en av tre barnevernsbarn har det greit som voksen

27 KONTAKTINFORMASJON: MARIT.SKIVENES@UIB.NO Mer om forskningsprosjektene her: http://www.hib.no/avd_ahs/fou/childwelfare.asp


Laste ned ppt "Adopsjon til barnets beste? Foredrag OPPVEKSTKONFERANSEN 2012 Dr. Marit Skivenes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google