Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 1 XML - Teori og praktisk bruk Astrid Jenssen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 1 XML - Teori og praktisk bruk Astrid Jenssen"— Utskrift av presentasjonen:

1 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 1 XML - Teori og praktisk bruk Astrid Jenssen astrid.jenssen@usit.uio.no Universitetets senter for informasjonsteknologi Universitetet i Oslo

2 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 2 Tema XML-standarden –Introduksjon –Syntaks Bruk av XML i praksis –Editere dokumenter –Presentere og konvertere XML –Relaterte standarder –Organisatoriske aspekter Eksempler fra UiO –StudInfo

3 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 3 Historikk En standard vedtatt av W3C 10. februar 1998 Utviket for bruk på web Subsett av SGML –(Standard Generalized Markup Language) Enklere å lage programvare for prosessering av XML

4 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 4 Fordeler med XML Uavhengig av programvare og maskinvare Uavhengig av presentasjonsmedium En kilde – mange applikasjoner Effektiv for søk og gjenfinning Automatisk prosessere informasjon Gjenbruk av informasjon

5 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 5 Når og hvorfor XML? Meningsfulle søk Utvikling av fleksible web-applikasjoner Utveksling av data (på web) Publisering på flere medier

6 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 6 Eksempler på bruk Digitalt bibliotek –Alexandria Digital Library –DUO – Digitale utgivelser ved UiO Medisin –Strukturerer og utveksler bibliografisk informasjon og assosierte metadata for over 9 mill medisinske artikler (PubMed, MEDLINE) Dokumenthåndtering –Artikler, tidsskrifter, bøker –Ordliste –Teknisk dokumentasjon EDI (Electronic Data Interchange) –Eks: lånesøknad, faktura, prosjektstatus LMS (e-læring) MathML - matematiske formler på web

7 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 7 SGML/XML XML er et subsett av SGML (ISO-standard i 1986) –XML er SGML Mange som før brukte SGML benytter nå XML –Har ikke bruk for alle SGMLs muligheter Vanskelig å benytte SGML på Web –Tegnsett –SGML krever en DTD –Komplisert linking HTML XML SGML

8 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 8 XML/HTML/XHTML XML skiller innhold fra presentasjon –HTML markerer utseende og ikke struktur –HTML er dessuten tilpasset ulike nettlesere XML gir bedre søkemuligheter –H1 vs KAPITTEL –P vs FORFATTER XML kan uttrykke komplekse strukturer –HTML har en flat struktur XML har mer avansert linking –Linker til mer enn en ressurs m.m. –HTML har bare A-elementet XHTML: ”XMLifisert HTML”

9 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 9 Layout vs. Innhold NOTAT Til: De ansatte Fra: Adm. dir. Dato: 06/11-2003 God nyhet til alle! Lønnsøkningen blir ekstra stor i år. Times 24 pt Times 20 pt Tittel Avsender Mottaker Dato Avsnitt Times 20 pt, havlfet TeksbehandlerXML

10 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 10 Dokumentstruktur for artikkel Artikkel TittelSeksjon+ tekst Avsnitt+ tekst Tittel tekst

11 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 11 XML grunnleggene prinsipper Dokumentinstanser av samme dokumenttype er underlagt en felles struktur Reglene for hvilke elementer som kan forekomme i dokumentinstansene kan beskrives i en DTD eller i XML skjema –Innhold (tekstelementer) –Struktur (kombinasjon av tekstelementer, rekkefølge, forekomster) Parser (programvare) sjekker riktigheten Programvare tolker kodingen og presenterer på ulike media, overfører data, transformere data Eksempler her: DTD (Document Type Definition)

12 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 12 XML-systemet Dokuminstanser DTD XML-prosessor Applikasjoner Bokk CD-ROM WWW Database

13 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 13 DTD for notat

14 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 14 Elementdeklarasjon notat headeravsnitt mottakeravsenderdato … header mottaker avsender dato

15 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 15 Hovedkomponentene i en DTD Elementer Attributter Entiteter Elementer og tekst Operatorer –Kombinasjon av koder –Påkrevd kode –Valgfri kode –…

16 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 16 Operatorer Rekkefølgeindikatorer –(a, b, c)pålagt sekvens –(a | b | c)sekvens uviktig Forekomstindikatorer –dato?Ingen eller en dato –avsnitt+Et eller flere avsnitt –avsnitt*Ingen eller flere avsnitt

17 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 17 Elementer og tekst Dokument: Det er svært viktig at alle husker på å låse dørene før dere går. Elementer i XML-fil (dokumentinstansen): Det er svært viktig at alle husker på å låse dørene før dere går.

18 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 18 EMPTY-element Elementet har ikke noe innhold Eksempel: –Markere innsettingspunkt for automatisk generert innholdsfortegnelse –Bilde (bildereferansen ligger i attributtverdien)

19 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 19 EMPTY-deklarasjon DTD: XML-fil: Haienes verden … …

20 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 20 Attributter Et element kan ha visse egenskaper –Språk; engelsk eller norsk Vi koder slike egenskaper i elementets attributter

21 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 21 Attributtdeklarasjon DTD: XML-fi l: De ansatte Adm. dir. 06/11-2003 God nyhet til alle! Lønnsøkningen …

22 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 22 Attributtverdier Forhåndsdefinerte verdier –”internt|offentlig” –”bullet|number|simple” Vilkårlig tekststreng –tall, tekststreng,… Filnavn m.m. Dette defineres i DTDen –Attributtdeklarasjonen

23 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 23 Default-verdier til attributt #REQUIRED –Attributtet må settes inn DTD: XML-fil: …

24 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 24 Forhåndsdefinert verdi Forhåndsdefinert attributtverdi: DTD: XML-fil: … Attributtverdi fylles ut av parseren i output: …

25 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 25 Entitet-deklarasjon XML-fil: Her skal vi lære mer om &XML; og andre standarder DTD:

26 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 26 Well-formed og Valid XML-dokumenter kan være av to typer –Well-formed »Dokumentet starter med XML-deklarasjon »Rotelementet må inneholde alle de andre elementene »Alle elementene må være nestet –Valid »Well-formed »Parses i henhold til en DTD

27 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 27 Eks Valid Winelist Santa Carolina winelist.dtd mywine.xml

28 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 28 XML i praksis XML liten verdi i seg selv –… må presenteres, overføres, behandles… Mange aktører og roller –Modellere (utviklere, brukere m.fl) –Editere XML-dokumenter –Konvertere –Administrere og lagre dokumenter –Presentere på ulike media –Kvalitetssikring –Opplæring –Brukerstøtte –…

29 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 29 Editering Direkte i XML –Emacs –Notepad –XML-editor (eks XMetaL) I Word/annen tekstbehandler –Krevende å konvertere fra ikke-strukturert materiale til XML –Konvertere til XML (neppe uten manuelle innslag) Database

30 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 30 XML-systemet Editering XML-generering Presentasjon/ utveksling DB XML- editor Word o.l. Konvertering XML- assamblering XML www

31 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 31 XSL FO XML på web Publisere XML direkte på web eller konvertere XML til HTML Flere relaterte standarder gjør dette mulig: CSS XSLT XML

32 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 32 Stylesheet - stilark En enkel måte å formatere dokumenter på Formatering av de ulike elementene i XML- dokumentet uttrykkes i form av regler CSS – W3C standard for HTML/XML XSL – W3C standard for XML XSLT – W3C standard for å transformere XML til XML (del av XSL)

33 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 33 Hvordan lage et CSS stilark Bruk en teksteditor/stylesheet editor Anbefaler å lagre stilarket i en egen fil Legg til følgende i XML-dokumentet: Eksempel på formateringsregel for tittel-element: tittel { font-family: Helvetica; font-size: 24pt; font-weight: bold }

34 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 34 XSL- eXtensible Stylesheet Language eXtensible Stylesheet Language (XSL) –Språk for å utrykke stilark og transformere XML-dokumenter XSL består av tre deler –XSL Transformation (XSLT) »For å transformere XML-dokumenter –XML Path Language (Xpath) »For å adressere deler av et XML-dokument, –XSL Formatting Object (XSL-FO) »Vokabular for å spesifisere formattering

35 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 35 eXtensible Style Language Transformation (XSLT) Benytter XML-syntaks Kan foreta komplekse transformasjoner av kildedokumentet –endring i dokumentstruktur, sortering, filtrering, duplisering av info. m.m. Brukes også for å konvertere XML til HTML

36 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 36 XPath – XML Path Language For å referere til deler av et XML-dokument –Via trestrukturen Går hånd-i-hånd med XSLT 2.0

37 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 37 XSL Formatting Objects (XSL-FO) Benytter XML-syntaks Brukes bl.a. for å konvertere til PDF,TeX og PostScript Kan uttrykke marginer, header, footer, sidenummerering, tabell mm

38 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 38 XSLT engine Prosessor som foretar transformering av et XML- dokument i hht spesifikasjoner i et XSLT-dokument Implementasjoner, eks: –Java: XT, SAXON, Xalan-J, Oracle, Sun,… –C++: Transformiix, Xalan-C, Unicorn,… –Win32: Unicorn, Microsoft, Xport –Python: 4XSLT Mer oppdatert liste: –Se oversikt på www.perfectxml.com

39 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 39 XSLT og CSS i kombinasjon ServerKlient HTML XML Web browser XSLT CSS Transfor- mering XSLT engine DB OS

40 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 40 Kvalitetsreformen og USIT USIT (Universitetets senter for IT) har vært og er tungt inne i flere prosjekter/aktiviteter med ulike roller og oppgaver –Felles Studentsystem (FS), studentportal, StudInfo, timeplanlegging, ClassFronter m.fl. Krever mye samarbeid på tvers av USIT/UiO og integrasjon mellom mange systemer

41 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 41 KOST-prosjektet Prosjekt for omstrukturering og KOordinering av UiOs skriftlige STudieinformasjon Revurderte all trykket og web-basert studieinformasjon mht struktur, hva som ble publisert i hvilke kanaler med mer Skulle bl.a oppnå mindre duplisering av informasjon og mer skreddersydde informasjonsløsninger for den enkelte student/studentgruppe Alle enheter ved UiO var involvert 2-årig, avsluttet 31. desember 2003

42 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 42 StudInfo ble gradvis utviklet Publiseringsfase 1 –Presentasjon av bachelorprogram og –emner mm for potensielle studenter –Publisert 6. jan 2003 Publiseringsfase 2 –Presentasjon av masterprogram og –emner mm –Publisert 15. mars 2003 Publiseringsfase 3 –Semesterspesifikk informasjon (undervisning, faglige krav, forelesere, pensum, beskjeder...) –Primærmålgruppe: studenter på studiet –Publisering medio juni 2003 og framover

43 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 43 Kobling mellom en rekke systemer

44 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 44 StudInfo  Løsninger for innskrivere  XMetaL  Web-redigering  Bruker- og filadministrasjon  Støtte for arbeidsflyt  ”Kvern” som prosesserer XML-filer, info fra andre kilder og presenterer i Web  Kobling Felles studentsystem  Presentasjon i web Vortex leverer funksjonalitet –administrasjon, redigering og visning (publisering) av strukturerte dokumenter

45 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 45 Organisatoriske aspekter – den store flaskehalsen! Overgang til XML et paradigmeskifte! Mange brukere bruker lang tid på å snu tankegangen Vær forberedt på motstand –Involver brukerne i beslutningsprosessene –Eierskap og medinnflytelse viktig Bruk nok tid og ressurser på opplæring og riktig verktøy!

46 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 46 Involverte i prosessen Mange aktører –De som kjenner informasjonen og prosesser godt –De som redigerer informasjonen som skal over i XML –Økonomiske beslutningstakere –Driftspersonell –Personer som representerer andre berørte systemer –Utviklere

47 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 47 Mange brukerhensyn Mange innskrivere –StudInfo, FS, superbrukere, administrativt ansatte, forelesere, studenter –Struktur vs fleksibilitet –Valg av verktøy Rutiner, arbeidsflyt Gjenbruk og prosessering Aksesskontroll Presentasjon; Papir, Web, CD.rom, blindeskrift… Søk og navigering –Index, stikkord, fulltekstsøk, hyperlinker Opplæring, brukeroppfølging –Ikke undervurder behovet!

48 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 48 Presentasjon i Web www.uio.no/studier/tilbud

49 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 49 Programpresentasjon

50 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 50 Fra emnepresentasjon til emnets ”hjemmeside”

51 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 51 Administrer

52 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 52 Rettigheter, rediger, vis på web…

53 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 53 Rediger

54 © UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 54 Referanser http://www.w3.org –The World Wide Web Consortium www.xml.com www.xml.org www.perfectxml.com –Artikler –Programvare (editorer m.m.) –m.m. HTML/XML-editorer –www.usit.uio.no/prosjekter/htmleditor/grovsortering.html


Laste ned ppt "© UNIVERSITETETS SENTER FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI UNIVERSITETET I OSLO USIT Side 1 XML - Teori og praktisk bruk Astrid Jenssen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google