Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VAKSINE MOT HERPES ZOSTER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VAKSINE MOT HERPES ZOSTER"— Utskrift av presentasjonen:

1 VAKSINE MOT HERPES ZOSTER
Phuong Dao Smitteverndagene juni 2008

2 Herpes zoster (helvetesild)
Varicella zoster virus tilhører herpesvirusfamilien => vannkopper (varicella) ved primærinfeksjon => helvetesild (herpes zoster) ved reaktivering av latent infeksjon i sensorisk nervegang Smitteverndagene juni 2008

3 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008
Smitteverndagene juni 2008

4 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008
Smitteverndagene juni 2008

5 Herpes zoster (helvetesild)
Ca nordmenn rammes av helvetesild hvert år. 10-18 % av pasienter med HZ risikerer postherpetisk neuralgi (PHN) Andre komplikasjoner: sekundære bakterielle infeksjoner øyekomplikasjoner og encefalitt og facialisparese Smitteverndagene juni 2008

6 Kilde: Photo/MN Oxman, University of California, San Diego
Kompikasjoner med øye skjer 10 – 25 % av herpes zoster periode som kan resultere med vedvarende eller kroniske smerter, ansiktskavang eller synstap. Ca 3 % av persienter med herpes zoster blir innlagt på sykehus. I disse tilfellene er det pasienter som er immunseppimerte. Kilde: Photo/MN Oxman, University of California, San Diego Smitteverndagene juni 2008

7 Herpes zoster (helvetesild)
Insidens og alvorlighetsgrad av HZ øker med økende alder => Spesifikk cellular immunitet reduseres med økende alder => Virusreplikasjon og spredning Immunsupprimerte risikerer å få HZ oftere enn friske => ca 90 % av HZ tilfeller involverer immunsupprimerte pasienter Smitteverndagene juni 2008

8 Herpes zoster- vaksine
”Shingles prevention study”, dobbeltblind, placebo kontrollert studie fra (1) forsøkspersoner > 60 år. => fikk enten 1 dose HZ- vaksine eller placebo => fulgt opp i 3,1 år (1) Oxman MN et al. A vaccine to prevent herpes zoster and postherpetic neuralgia in older adults. New Engl J Med 2005;352(22): Smitteverndagene juni 2008

9 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008
”Shingles prevention study” viser at vaksinen Reduserer risikoen for å utvikle HZ med 51.3% (95 % CI= ; p < 0.001) Reduserer PHN- tilfeller med 66.5% (95 % CI= ; p<0.001) Reduserer PHN- tilfeller (182 dager med smerter) med 72,9% (95% CI= ) Smitteverndagene juni 2008

10 Herpes zoster- vaksine
Zostavax ® levende, svekket stammer av VZV samme virusstammen som brukes i vannkoppervaksine Smitteverndagene juni 2008

11 Zostevax ® - Indikasjon
Profylakse mot helvetesild (herpes zoster) og postherpetisk nevralgi (PHN) forbundet med herpes zoster Vaksine for personer > 50 år Smitteverndagene juni 2008

12 Dosering og administrasjon
1 dose à 0,65 ml injiseres subkutant Behovet for en boosterdose er ukjent pr d.d. Kan administreres samtidig med inaktivert influensavaksine (1) B. Kerznes et al. Safety and Immunogenicity Profile of the concomitant administration og zostervax ang inactivated influenza vaccine in adults aged 50 and older. JAGS 55: , 2007 Smitteverndagene juni 2008

13 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008
Bivirkninger Tilleggsforsøk ble gjort mhp bivirkninger (n=3345 fikk ZOSTAVAX og n=3271 fikk placebo) => mest vanlige > 1/10: rød, ømhet, svelling ved injeksjonsstedet => vanlig > 1/100 < 1/10: hematom, varmefølelse Insidensen av vaksinerelaterte bivirkninger ved injeksjonsstedet var signifikant større for vaksinegruppe sammenliknet med placebo (48 % vs. 17 %). Smitteverndagene juni 2008

14 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008
Kontraindikasjoner Allergiske mot innholdsstoffet Ikke brukes mot akutt herpes zoster Ikke brukes for å hindre akutt herpes zoster til å utvikle PHN Ikke brukes i behandling av pågående PHN Smitteverndagene juni 2008

15 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008
Takk for oppmerksomheten! Smitteverndagene juni 2008


Laste ned ppt "VAKSINE MOT HERPES ZOSTER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google