Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 VAKSINE MOT HERPES ZOSTER Phuong Dao.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 VAKSINE MOT HERPES ZOSTER Phuong Dao."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 VAKSINE MOT HERPES ZOSTER Phuong Dao

2 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 Herpes zoster (helvetesild) Varicella zoster virus tilhører herpesvirusfamilien => vannkopper (varicella) ved primærinfeksjon => helvetesild (herpes zoster) ved reaktivering av latent infeksjon i sensorisk nervegang

3 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 http://content.nejm.org/cgi/content/full/356/13/1338#R

4 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 http://content.nejm.org/cgi/content/full/356/13/1338#R

5 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 Herpes zoster (helvetesild) Ca 10 000 nordmenn rammes av helvetesild hvert år. 10-18 % av pasienter med HZ risikerer postherpetisk neuralgi (PHN) Andre komplikasjoner: sekundære bakterielle infeksjoner øyekomplikasjoner og encefalitt og facialisparese

6 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 Kilde: Photo/MN Oxman, University of California, San Diego

7 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 Herpes zoster (helvetesild) Insidens og alvorlighetsgrad av HZ øker med økende alder => Spesifikk cellular immunitet reduseres med økende alder => Virusreplikasjon og spredning Immunsupprimerte risikerer å få HZ oftere enn friske => ca 90 % av HZ tilfeller involverer immunsupprimerte pasienter

8 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 Herpes zoster- vaksine ”Shingles prevention study”, dobbeltblind, placebo kontrollert studie fra 1998-2001 (1) 38 546 forsøkspersoner > 60 år. => fikk enten 1 dose HZ- vaksine eller placebo => fulgt opp i 3,1 år (1) Oxman MN et al. A vaccine to prevent herpes zoster and postherpetic neuralgia in older adults. New Engl J Med 2005;352(22):2271-2284.

9 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 ”Shingles prevention study” viser at vaksinen  Reduserer risikoen for å utvikle HZ med 51.3% (95 % CI= 44.2-57.6; p < 0.001)  Reduserer PHN- tilfeller med 66.5% (95 % CI= 47.5-79.2; p<0.001)  Reduserer PHN- tilfeller (182 dager med smerter) med 72,9% (95% CI= 42.1-88.6)

10 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 Herpes zoster- vaksine Zostavax ® levende, svekket stammer av VZV samme virusstammen som brukes i vannkoppervaksine

11 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 Zostevax ® - Indikasjon -Profylakse mot helvetesild (herpes zoster) og postherpetisk nevralgi (PHN) forbundet med herpes zoster -Vaksine for personer > 50 år

12 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 Dosering og administrasjon 1 dose à 0,65 ml injiseres subkutant Behovet for en boosterdose er ukjent pr d.d. Kan administreres samtidig med inaktivert influensavaksine (1) (1)B. Kerznes et al. Safety and Immunogenicity Profile of the concomitant administration og zostervax ang inactivated influenza vaccine in adults aged 50 and older. JAGS 55:1499-1507, 2007

13 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 Bivirkninger Tilleggsforsøk ble gjort mhp bivirkninger (n=3345 fikk ZOSTAVAX og n=3271 fikk placebo) => mest vanlige > 1/10: rød, ømhet, svelling ved injeksjonsstedet => vanlig > 1/100 < 1/10: hematom, varmefølelse Insidensen av vaksinerelaterte bivirkninger ved injeksjonsstedet var signifikant større for vaksinegruppe sammenliknet med placebo (48 % vs. 17 %).

14 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 Kontraindikasjoner Allergiske mot innholdsstoffet Ikke brukes mot akutt herpes zoster Ikke brukes for å hindre akutt herpes zoster til å utvikle PHN Ikke brukes i behandling av pågående PHN

15 Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Smitteverndagene 4.- 5.juni 2008 VAKSINE MOT HERPES ZOSTER Phuong Dao."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google