Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er en hygienisk barriere?. Hygieniske barrierer i vannforsyningen Hva skal vi ha barrierer mot? Hvor høyt skal vi legge listen? Barriere i vannkilden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er en hygienisk barriere?. Hygieniske barrierer i vannforsyningen Hva skal vi ha barrierer mot? Hvor høyt skal vi legge listen? Barriere i vannkilden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er en hygienisk barriere?

2 Hygieniske barrierer i vannforsyningen Hva skal vi ha barrierer mot? Hvor høyt skal vi legge listen? Barriere i vannkilden Vannbehandling som hygienisk barriere

3 Smittestoffer Kjemiske stoffer Fysiske stoffer Desinfeksjon! Hygienisk risiko

4 Paracelsus 1537 (1493-1541)

5 Hygieniske barrierer mot helsebetenkelige kjemiske og fysiske stoffer Kan være fortynning i vannkilde –store vannmengder Kan være vannbehandling som fjerner stoffene fra vannet (eller reduserer mengden) –Koagulering/filtrering, ionebytte, aktivert karbon, oksidasjon

6 Bakterier, virus og parasitter Kan gi sykdom ved engangs eksponering med meget lave konsentrasjoner Vannpumpen i Broad Street –Forårsaket i 1854 en kolera- epidemi med 600 dødsfall Tiltak: –Pumpehåndtaket fjernet

7 Smittespredning via drikkevann Hyppigst forekommende sykdom : Gastroenteritt Smitte skyldes avføring fra mennesker eller fugler/dyr som inneholder patogener (fekal kontaminering) Fekal kontaminering kan tilføres: Vannkilden, eller renvann (bassenger eller utette vannledninger ved undertrykk)

8 Smittespredning via drikkevann Ikke alle dyr/mennesker som utskiller smitte er syke!! Ikke all avføring inneholder smittestoff!! Funn av indikatorbakterier medfører ikke nødvendigvis at man blir syk av å drikke vannet! Fravær av indikatorbakterier garanterer ikke at vannet et fritt for smittestoffer (overlevelsestid)!

9 Indikatororganismer Tradisjonelle indikatorbakterier –E. coli –Koliforme bakterier –Intestinale enterokokker er gode indikatorer for “tradisjonelle” smittestoffer: Kolera Dysenteri Tyfoidfeber

10 Desinfeksjonsresistente agens med lang overlevelsesevne i vannkilder Virus –Norovirus Protozooer –Giardia intestinalis –Cryptosporidium parvum –Entamoeba Bakterier –sporeformende bakterier

11 Nedbørfeltet til Svartediket

12

13 TKB i råvannsprøver Svartediket og tilfeller av laboratorie-verifisert giardiasis per innsykningsuke, Bergen kommune 1/9/2004 – 16/12 2004 (n=907) *Uke 36 - en del med usikker dato: ”i begynnelse av september”


Laste ned ppt "Hva er en hygienisk barriere?. Hygieniske barrierer i vannforsyningen Hva skal vi ha barrierer mot? Hvor høyt skal vi legge listen? Barriere i vannkilden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google