Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er en hygienisk barriere?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er en hygienisk barriere?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er en hygienisk barriere?

2 Hygieniske barrierer i vannforsyningen
Hva skal vi ha barrierer mot? Hvor høyt skal vi legge listen? Barriere i vannkilden Vannbehandling som hygienisk barriere

3 Hygienisk risiko Smittestoffer Kjemiske stoffer Fysiske stoffer
Desinfeksjon!

4 Paracelsus 1537 ( )

5 Hygieniske barrierer mot helsebetenkelige kjemiske og fysiske stoffer
Kan være fortynning i vannkilde store vannmengder Kan være vannbehandling som fjerner stoffene fra vannet (eller reduserer mengden) Koagulering/filtrering, ionebytte, aktivert karbon, oksidasjon

6 Bakterier, virus og parasitter
Kan gi sykdom ved engangs eksponering med meget lave konsentrasjoner Vannpumpen i Broad Street Forårsaket i 1854 en kolera-epidemi med 600 dødsfall Tiltak: Pumpehåndtaket fjernet

7 Smittespredning via drikkevann
Hyppigst forekommende sykdom : Gastroenteritt Smitte skyldes avføring fra mennesker eller fugler/dyr som inneholder patogener (fekal kontaminering) Fekal kontaminering kan tilføres: Vannkilden, eller renvann (bassenger eller utette vannledninger ved undertrykk)

8 Smittespredning via drikkevann
Ikke alle dyr/mennesker som utskiller smitte er syke!! Ikke all avføring inneholder smittestoff!! Funn av indikatorbakterier medfører ikke nødvendigvis at man blir syk av å drikke vannet! Fravær av indikatorbakterier garanterer ikke at vannet et fritt for smittestoffer (overlevelsestid)!

9 Indikatororganismer Tradisjonelle indikatorbakterier E. coli
Koliforme bakterier Intestinale enterokokker er gode indikatorer for “tradisjonelle” smittestoffer: Kolera Dysenteri Tyfoidfeber

10 Desinfeksjonsresistente agens med lang overlevelsesevne i vannkilder
Virus Norovirus Protozooer Giardia intestinalis Cryptosporidium parvum Entamoeba Bakterier sporeformende bakterier

11 Nedbørfeltet til Svartediket

12

13 TKB i råvannsprøver Svartediket og tilfeller av laboratorie-verifisert giardiasis per innsykningsuke, Bergen kommune 1/9/2004 – 16/ (n=907) *Uke 36 - en del med usikker dato: ”i begynnelse av september”


Laste ned ppt "Hva er en hygienisk barriere?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google