Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Giardia-epidemien i Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Giardia-epidemien i Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Giardia-epidemien i Bergen
Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hva vet vi, og hva tror vi? Hva har vi gjort for å forebygge? Hva bør andre lære fra Bergen? Fagdirektør Ivar D Kalland Bergen kommune Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

2 en grov oversikt og innføring i saken
Jeg vil gi en grov oversikt og innføring i saken Alt - Sett fra mitt ståsted Detaljene kommer senere idag Følg med Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

3 Litt om Giardia lamblia
Trofozoitt, aktiv fase Cyste, hvilestadium Trofozoitten 9-21 my forårsaker infeksjon hos mennesker og dyr formerer seg ved to-deling intil 1 milliard cyster pr d fra en smittet person Cysten lever inntil 2 mnd i fuktig miljø i naturen, lengst ved lave temperaturer Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

4 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland
Om vannforsyningen i Bergen: Anlegg: 7 vannbehandlingsanlegg 60 dammer 36 vannbassenger 880 km vannledninger 67 pumpestasjoner. Tilknytning: - Ca 95% av befolkningen tilknyttet.  Alternativ forsyning: - I 2007 vil forsyningen fra enhver kilde kunne erstattes fra andre kilder Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

5 Om vannforsyningen i Bergen
Vannverk Vannkilde Desinfeksjon Kjemisk felling Sandfilter Espeland Svartavatnet Klor Antrasitt, sand Jordalen Jordalsvatnet Klor, UV Jernklorid Antrasitt, sand, marmor Svartediket Tarlebøvann Kismul Ulvvatnet Al.sulfat Sædalen Glyvrevatna Risnes Gulltjørn UV Tunes Borebrønn Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

6 Hva skjedde, omfang og kronologisk utvikling
Giardia i Svartediket Tilførsel fra tidlig/midt i august til slutten av september (?) Epidemi De tre første ukene av oktober ble diagnostisert 23 tilfeller. Meldt til smittevernkontoret 29.oktober. Første uken i november: 160 personer diagnostisert de 2 neste ukene: 300 personer diagnostisert hver uke I alt ca 1300 diagnostisert i 2004 Krisen Faglig kriseledelse etablert 1. november (Helsevernetaten/VA/Mattilsynet/Info) VA-kriseledelse (VA-etaten, Bergen vann KF) Kokepåbud 5. november til 21.desember, dvs 45 dager Rapport avlevert ultimo februar 2005 Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

7 Hva skjedde, omfang og kronologisk utvikling (forts...)
Perioden november-desember 2004 Undersøkelse av nedbørfelt, av mulige smittekilder Vannprøvetaking, vannanalyser Møter i VA-krisegruppe, og møter i Faglig krisegruppe Pressekonferanser, Mediekontakt Omlegging av vannforsyningen Undersøkelse og utbedring av defekte avløpsanlegg Pålegg om utbedring av defekte avløpsanlegg Utarbeidelse av infomateriell Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

8 Noen vesentlige opplysninger:
Tiltaks-strategi: Eliminerte alle mulige smittekilder straks Konklusjoner ble bevisst utsatt Vilkår for oppheving av kokepåbudet: Epidemien var under kontroll All tilførsel av kloakk var stoppet Gode vannanalyser fra vannet fra Svartediket Rapporten fra faglig kriseledelse inneholder: En ”komplett” faktasamling, som grunnlag for den gransking som er underveis. En faglig konklusjoner Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

9 Hva skjedde, omfang og kronologisk utvikling
Mulig forløp for Giardia-epidemien i Bergen høsten 2004. Hva skjedde, omfang og kronologisk utvikling Forurensing i Svartediket Giardia i Svartediket Innsykning Epidemi Kokepåbud KOKEPÅBUD Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

10 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland

11 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland

12 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland
Svartediket – mulige smittekilder Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

13 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland
Det ble tatt mange prøver – E.Coli i nedbørfeltet nov 2004. Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

14 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland
Svartediket. Omfang av kontroll og utbedring av private(gul) og offentlige( rød) avløpsledninger/overvannsledninger. Knatten Svartediket Starefoss-omr. Tarlebø - Overvannsledning Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

15 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland
Hvorfor skjedde det? Boliger innefor nedbørfeltet En smittebærer Et utett spillvannsledning Mye nedbør Fullsirkulasjon i Svartediket Ingen barriere mot Giardia Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

16 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland
Hva vet vi, og hva tror vi? Vi vet det var Giardia i Svartediket. Vi vet at 1400 er blitt syke av å drikke Svartediksvann. Vi er temmelig sikre på at Giardiaen kom fra en utett privat kloakkledning i et nærliggende boligområde. Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

17 Hva har vi gjort for å forebygge ?
Overvåking. Nye klausuleringsbestemmelser for Svartedikets nedbørfelt, som bedre kontrollerer aktiviteter innen nedbørfeltet Overvåkingen av nedbørfeltet skal intensiveres, og større fokus på råvannet Giardia analyser hver måned Streng forvaltningspraksis Mattilsynet vil vektlegge en strengere forvaltningspraksis av Drikkevannsforskriften. Helseovervåking Helsevernetaten og helsevesenet ellers vil ha et nytt fokus på giardiasis og andre eksotiske sykdommer som kan endre vårt trusselbilde Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

18 Hva har vi gjort for å forebygge ? (forts...)
Tiltak UV-anlegget ved Svartediket ble installert i februar 2005 UV-anlegg installeres ved behandlingsanlegget på Espeland sommeren 2005. Alle avløpsanlegg innenfor nedbørfeltet er kontrollert og de er utbedret Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg ved Svartediket ble igangsatt sommeren 2004, med planlagt ferdigstillelse i Behandlingsanlegget er det siste i et omfattende program for bedring av drikkevannsforsyningen i Bergen. Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

19 Hva bør andre lære fra Bergen?
Lære av våre ”feil” Lære av det vi gjorde bra Følg med på konferansen, og les rapportene. Og - det kommer en uavhengig gransking Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

20 Kommunen tar ansvar for Giardiaepidemien
Bystyret har vedtatt (18.april 2005) å gjennomføre en ekstern granskning av kommunens håndtering av Giardia-epidemien i Bergen høsten 2004. Likevel vedtok bystyret allerede nå å gi erstatning til berørte som har blitt syke og lidd økonomisk tap som følge av epidemien. Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland

21 Takk for oppmerksomheten !
Vannforsyningsdagene Bergen juni i d kalland


Laste ned ppt "Giardia-epidemien i Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google