Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 1 Giardia-epidemien i Bergen Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hva vet vi, og hva tror vi?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 1 Giardia-epidemien i Bergen Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hva vet vi, og hva tror vi?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 1 Giardia-epidemien i Bergen Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hva vet vi, og hva tror vi? Hva har vi gjort for å forebygge? Hva bør andre lære fra Bergen? Fagdirektør Ivar D Kalland Bergen kommune

2 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 2 Jeg vil gi en grov oversikt og innføring i saken Alt - Sett fra mitt ståsted Detaljene kommer senere idag Følg med

3 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 3 Litt om Giardia lamblia Trofozoitt, aktiv fase Cyste, hvilestadium Trofozoitten –9-21 my –forårsaker infeksjon hos mennesker og dyr –formerer seg ved to-deling –intil 1 milliard cyster pr d fra en smittet person Cysten –lever inntil 2 mnd i fuktig miljø i naturen, lengst ved lave temperaturer

4 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 4 Om vannforsyningen i Bergen : Anlegg: - 7 vannbehandlingsanlegg - 60 dammer - 36 vannbassenger - 880 km vannledninger - 67 pumpestasjoner. Tilknytning: - Ca 95% av befolkningen tilknyttet. Alternativ forsyning: - I 2007 vil forsyningen fra enhver kilde kunne erstattes fra andre kilder

5 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 5 Om vannforsyningen i Bergen VannverkVannkildeDesinfeksjonKjemisk fellingSandfilter EspelandSvartavatnetKlorAntrasitt, sand JordalenJordalsvatnetKlor, UVJernkloridAntrasitt, sand, marmor Svartediket Klor, UV ”TarlebøvannKlor KismulUlvvatnetKlorAl.sulfatAntrasitt, sand SædalenGlyvrevatnaKlorAl.sulfatAntrasitt, sand RisnesGulltjørnUV TunesBorebrønnUV

6 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 6 Hva skjedde, omfang og kronologisk utvikling Giardia i Svartediket –Tilførsel fra tidlig/midt i august til slutten av september (?) Epidemi –De tre første ukene av oktober ble diagnostisert 23 tilfeller. –Meldt til smittevernkontoret 29.oktober. –Første uken i november: 160 personer diagnostisert –de 2 neste ukene: 300 personer diagnostisert hver uke –I alt ca 1300 diagnostisert i 2004 Krisen –Faglig kriseledelse etablert 1. november (Helsevernetaten/VA/Mattilsynet/Info) –VA-kriseledelse (VA-etaten, Bergen vann KF) Kokepåbud 5. november til 21.desember, dvs 45 dager Rapport avlevert ultimo februar 2005

7 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 7 Hva skjedde, omfang og kronologisk utvikling (forts...) Perioden november-desember 2004 –Undersøkelse av nedbørfelt, av mulige smittekilder –Vannprøvetaking, vannanalyser –Møter i VA-krisegruppe, og møter i Faglig krisegruppe –Pressekonferanser, Mediekontakt –Omlegging av vannforsyningen –Undersøkelse og utbedring av defekte avløpsanlegg –Pålegg om utbedring av defekte avløpsanlegg –Utarbeidelse av infomateriell

8 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 8 Noen vesentlige opplysninger: Tiltaks-strategi: 1.Eliminerte alle mulige smittekilder straks 2.Konklusjoner ble bevisst utsatt Vilkår for oppheving av kokepåbudet: 1.Epidemien var under kontroll 2.All tilførsel av kloakk var stoppet 3.Gode vannanalyser fra vannet fra Svartediket Rapporten fra faglig kriseledelse inneholder: 1.En ”komplett” faktasamling, som grunnlag for den gransking som er underveis. 2.En faglig konklusjoner

9 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 9 Hva skjedde, omfang og kronologisk utvikling Forurensing i Svartediket Giardia i Svartediket Innsykning Epidemi Kokepåbud Mulig forløp for Giardia-epidemien i Bergen høsten 2004. KOKEPÅBUD

10 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 10

11 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 11

12 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 12 Svartediket – mulige smittekilder

13 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 13 Det ble tatt mange prøver – E.Coli i nedbørfeltet nov 2004.

14 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 14 Svartediket Tarlebø Knatten Starefoss-omr. Svartediket. Omfang av kontroll og utbedring av private(gul) og offentlige( rød) avløpsledninger/overvannsledninger. - Overvannsledning

15 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 15 Hvorfor skjedde det? Boliger innefor nedbørfeltet En smittebærer Et utett spillvannsledning Mye nedbør Fullsirkulasjon i Svartediket Ingen barriere mot Giardia

16 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 16 Hva vet vi, og hva tror vi? Vi vet det var Giardia i Svartediket. Vi vet at 1400 er blitt syke av å drikke Svartediksvann. Vi er temmelig sikre på at Giardiaen kom fra en utett privat kloakkledning i et nærliggende boligområde.

17 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 17 Hva har vi gjort for å forebygge ? Overvåking. Nye klausuleringsbestemmelser for Svartedikets nedbørfelt, som bedre kontrollerer aktiviteter innen nedbørfeltet Overvåkingen av nedbørfeltet skal intensiveres, og større fokus på råvannet Giardia analyser hver måned Streng forvaltningspraksis Mattilsynet vil vektlegge en strengere forvaltningspraksis av Drikkevannsforskriften. Helseovervåking Helsevernetaten og helsevesenet ellers vil ha et nytt fokus på giardiasis og andre eksotiske sykdommer som kan endre vårt trusselbilde

18 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 18 Hva har vi gjort for å forebygge ? (forts...) Tiltak UV-anlegget ved Svartediket ble installert i februar 2005 UV-anlegg installeres ved behandlingsanlegget på Espeland sommeren 2005. Alle avløpsanlegg innenfor nedbørfeltet er kontrollert og de er utbedret Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg ved Svartediket ble igangsatt sommeren 2004, med planlagt ferdigstillelse i 2007. Behandlingsanlegget er det siste i et omfattende program for bedring av drikkevannsforsyningen i Bergen.

19 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 19 Hva bør andre lære fra Bergen? Lære av våre ”feil” Lære av det vi gjorde bra Følg med på konferansen, og les rapportene. Og - det kommer en uavhengig gransking

20 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 20 Kommunen tar ansvar for Giardiaepidemien Bystyret har vedtatt (18.april 2005) å gjennomføre en ekstern granskning av kommunens håndtering av Giardia-epidemien i Bergen høsten 2004. Likevel vedtok bystyret allerede nå å gi erstatning til berørte som har blitt syke og lidd økonomisk tap som følge av epidemien.

21 Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 21 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland 1 Giardia-epidemien i Bergen Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hva vet vi, og hva tror vi?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google