Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Måling og optimalisering av energiforbruk i boliger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Måling og optimalisering av energiforbruk i boliger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Måling og optimalisering av energiforbruk i boliger
Med fokus på ressurser Kim Lein, Inergi as

2 Agenda Med fokus på ressurser Kort om Inergi AS Hvorfor måle?
Hvordan måle? Hvilke tjenester? Hvordan fjernavlese? Hvordan energioptimalisere? Oppsummering og spørsmål? Kim Lein, Inergi as

3 Kort om Inergi Med fokus på ressurser
Individuell måling og debitering (IMD) av vann, varme primært i boligselskap direkte for borettslag, boligsameier og boligforvaltere. Løsninger også for næring. Grunnlaget for Inergi ble startet i 2003 og drifter i dag ca målere i ca leiligheter. Leverandør for Techem, etablert i 1952 og er en av verdens største og markedsledende på IMD med drift på over 45 millioner målere og ca. 8,9 millioner leiligheter i over 20 land. Omsetning på 732 mill. EUR i 2010/2011. Inergi står for prosjektering, montering, idriftsettelse og selve driften av anlegget. Fra prosjekteringen starter til fakturaen er i hendene på beboeren. Sikret ivaretakelse av kvalitet i alle ledd for optimal drift. Kim Lein, Inergi as

4 Hvorfor måle? Senket energiforbruk Redusering av CO2 utslipp
Med fokus på ressurser Senket energiforbruk Redusering av CO2 utslipp Rettferdig fordeling av energikostnadene Bedre kontroll av forbruk Tiltak etter måleresultater Måling Debitering Overvåkning Styring Energi- overvåking Energi- optimalisering Energimåling Energifakturering Kim Lein, Inergi as

5 Forslag i nytt EU Direktiv
Med fokus på ressurser EU kommisjonens forslag om endring av direktivet om energieffektivitet, KOM(2011) 370: Om en bygning forsynes av varme fra et fjernvarmenett, skal det i tillegg til en hovedmåler måles forbruket til hver leilighet. Om det ikke er teknisk mulig med varmemåler skal det benyttes radiatormålere. Foreslått gjeldende innen EØS også. ”När det gäller värme och kyla ska, om en byggnad försörjs från ett fjärrvärmenät, en mätare installeras till byggnaden. I flerfamiljshus ska individuella värmeförbrukningsmätare också installeras för att mäta förbrukningen av värme eller kyla för respektive lägenhet. Om användning av individuella värmeförbrukningsmätare inte är tekniskt genomförbart ska individuella värmefördelnings­mätare (sk. radiatormätare) användas för att mäta värmeförbrukningen på respektive radiator.” Kilde: EU kommisjonens forslag til endring av direktivet om energieffektivitet. Kim Lein, Inergi as

6 Hvordan måle? Vannmålere Varmemålere (varme/kjøling)
Med fokus på ressurser Vannmålere Varmemålere (varme/kjøling) Radiatormålere (fordelingsmålere) Måling Debitering Overvåkning Styring Energi- overvåking Energi- optimalisering Energifakturering Energimåling Kim Lein, Inergi as

7 Hvilke tjenester? Fakturering av forbruk Synliggjøring av forbruk
Med fokus på ressurser Fakturering av forbruk Synliggjøring av forbruk Oversending av kontrollert målerdata Web-portal Måling Debitering Overvåkning Styring Energi- overvåking Energi- optimalisering Energimåling Energifakturering Kim Lein, Inergi as

8 Hvordan fjernavlese? Med fokus på ressurser www.inergi.no
Walk by (trådløs uten sentralutstyr) M-bus kablet anlegg (Verdensstandard måleravl.) TSS (Techem Smart System) Trådløse innsamlere Energiovervåking Måling Debitering Overvåkning Styring Energi- optimalisering Energimåling Energifakturering Kim Lein, Inergi as

9 Hvordan fjernavlese? Walk by (trådløs uten sentralutstyr)
Med fokus på ressurser Walk by (trådløs uten sentralutstyr) M-bus kablet anlegg TSS: Techem Smart System (trådløse innsamlere) Kim Lein, Inergi as

10 Hvordan energioptimalisere?
Med fokus på ressurser Adapterm: System for optimering av oppvarmingsenergi Eneste i bransjen med energioptimering i forbindelse med forbruksmåling. Totalt ca.50% av all energibruk i boliger til oppvarming. Mulighet for store besparelser Link: Kilde formålsfordeling Energioptimalisering Måling Debitering Overvåkning Styring Energi- overvåking Energimåling Energifakturering Kim Lein, Inergi as

11 Hvordan energioptimalisere?
Med fokus på ressurser Adapterm Kun en modul monteres når det finnes TSS. Optimalisering av fremløpstemperatur. Selvlærende system Ingen store inngrep i eksisterende TSS anlegg. Månedlige rapporter oversendes. Radiatormålerne sender forbruksdata til datainnsamleren og mottar informasjon fra fremløpstemp.føleren. Adapterm modulen sender informasjon om utetemperaturen enten fra uteføler eller regulatoren i kretsen. Datainnsamleren informerer adapterm modulen om det aktuelle varmebehovet. Adapterm modulen sørger for optimal fremløpstemperatur Kim Lein, Inergi as

12 Hvordan energioptimalisere?
Med fokus på ressurser Adapterm Lave investeringskostnader. Gjennomsnittlig 10% besparelse på varmeforbruket. Resultater opp til 20% besparelse på varmeforbruket. Berører ikke komforten til beboerne. Månedlige rapporter på besparelsen tilsendt. Klargjøres for konvensjonell varmemåler Pilotprosjekt i Norge Setpunkt på fremløpstemperaturen ut på anlegget (°C) Ute temperatur (°C) Eksempel på senking av varmekurven Kim Lein, Inergi as

13 Oppsummering og spørsmål?
Med fokus på ressurser Senking av forbruk Synliggjøre forbruk Rettferdig fordeling Enklere administrering Lav investeringskostnad Kort inntjeningstid Pålagt i forslag til EU direktiv Kim Lein, Inergi as

14 Takk for oppmerksomheten
Med fokus på ressurser Takk for oppmerksomheten Kim Lein, Inergi as


Laste ned ppt "Måling og optimalisering av energiforbruk i boliger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google